fredag, juni 15, 2007

Social ekonomi- det tredje alternativetEfter en tids uppehåll så har jag nu återigen tagit upp mittt bloggande. Detta inlägg tänkte jag ägna åt det tredje alterantivet efter marknadsekonomi - nämligen den sociala ekonomin.

I en artikelserie i tidningen Kristdemokraten tas begreppet upp vidare.Ofta är debatten polariserad i privat eller offentlig ekonomi,utan att ta upp det tredje alternativet. privata företag är kanske inte så intresserade att satsa på idella verksamheter och därför får man ta tag i problemen själv. Ett bra exemepel är en lanthandel,som börjar drivas kooperativt, för att folk vill ha servicen i byn.

I den sociala ekonomin förlitar sig inte människor på privata eller offentliga initiav,utan tar ett eget ens eget ansvar för de behov som finns.Intresset för den sociala ekonomin i Europa hänger intimt samman med dess möjlighet att öka medborgarinflytandet,samtidigt som den skapar nya arbetstillfällen. Framgångsrika sociala företag har stora möjligheter att förbättra levnadvillkoren - skapa ett gott eller bättre liv för marginaliserade grupper. Människor ges därmed chansen att återta makten och kontrollen över sina egna liv. Därmed kan sägas att socialt förtagande skapar det goda samhället.Ett samhälle där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Ett samhälle som sätter allas lika värde och rättigheter i främsta rummet.
Socialt företagande handlar i hög grad om att tänka till och vara en medborgare som är med och verkar för att samhället ska utvecklas till något positivt - vi kristdemokrater kallar detta för det gemensamma bästa.
Det är dags att lyfta social ekonomi som är det tredje hjulet i ekonomins värld. En av den sociala ekonomins viktigaste uppgifter är att skapa engagemang för ett samhällsproblem - ett bra exempel är när lanthandeln startas upp kooperativt,för att folk vill ha servicen i byn. Därmed torde det också finnas utrymme till samhällsdebatt - att göra samhället uppmärksam på ett behov.
Det är glädjande att det i Sverige startas mer och mer kooperativ. Det är dags att vi tar den sociala ekonomin på allvar.