lördag, februari 28, 2009

Årsmöte med Jönköpings lokalavdelningSå igår var det åter dags för årsmöte med Jönköpings lokalavdelning av Kristdemokraterna. Sammantaget en mycket trevlig tillställning med tillfälle att möta andra människor. Jag mötte b la två nya ansikten som jag inte har sett ifrån Råslätt och Österängen. Jag tror att det är viktigt att vi kristdemokrater fortsätter att synas ute på Råslätt i vår lokal där.


Siewert Öholm, journalist samtalade med Stefan Attefall, riksdagsledamot, Kristdemokraterna (bilden) talade i en paneldebatt om ämnet 'KD och medierna'.Öholm talade som vanligt mycket kunnigt och påläst utefter hans erfarenhet som journalist. Öholm talade om den ensidiga debatten om äktenskapet i media och hur partiet har framstått i den debatten. Öholm talade också om Kristdemokraternas unika roll och om våra rötter i folkrörelserna. Öholm talade också om hur Kristdemokraterna kom till i en tid av konflikt. Som exempel tog Öholm upp namninsmaling för kristendomsundervisningens bevarande som partiet gjorde i sin upprinnelse. Sammantaget en mycket trevlig och social kväll. Det är när vi träffas vi växer som människor.

fredag, februari 20, 2009

Religionsfriheten inskränks allt mer i vår värld


Relgionsfriheten naggas i kanten runt om i vår värld. Vi får aldrig ge upp kampen för dessa våra syskon runt om i vår värld som får uppleva förföljelse på grund av sin tro.

I en artikel i China Daily gick det för en tid sedan att läsa i bilagan "Kazakhstan Special" en artikel skriven av Kazakstans ambassadör i Kina. Han lovordade Kazakstans president Nazabajevs arbete för att skapa en fredlig och harmonisk stat. "Kazakstan diskriminerar inte etnicitet och religion. Den etniska, religiösa,kulturella och språkliga mångfalden är av stor betydelse. Den utgör den ideologiska, moraliska och andliga grunden för vårt samhälle och ger ny kraft till dess utveckling", skrev ambassadören.

Samtidigt kommer rapporter om stora övergrepp mot religiösa i Kazakstan. Landet har stiftat en ny religionslag, som i praktiken gör det omöjligt för små religiösa grupper att registrera sig och därmed officiellt existera. Det tidigare minimikravet på tio medlemmar för registrering har höjts till 200, som personligen måste legitimera sig hos religionsministeriet. Detta i ett land där människor överlag är mycket reserverade mot myndigheter.

I hela Centralasien hårdnartrycket mot reiligiösa grupper. Uzbekistan, Kirgizstan och Turkmenistan har också infört strängare religionslagar. Tadzjikistan håller på att göra det. Allt detta har skett utan att man tagit häsnysn till omfattande kristna, andra religiösa grupper samt människorättsorganisationer. I gammal stalinistisk stil ska man nu kontrollera alla religion.

I Kzakstan har en baptist fått sparken, för att han ledde gudstjänster utan tillstånd. Hans arbetsgivare hade pressats av myndigheterna till avskeda honom. I södra Uzbekistan har polisen och statskonmtrollerad media attackerat föräldrar som låter barn besöka gudstjänster. Varför? Jo, barnen är minderåriga och det är mycket farligt för dem att gå på gudstjänst.

Man tar också del av rapporter om trakasserier från andra platser i öst. Under 2008 ägde två våldsamma attacker rum mot församlingar i Ryssland utan att några åtal väcktes. Fallen har inte ens registrerats hos berörda myndigheter. Vid det ena tillfället hotades medlemmar med en pistol, pastorn misshandlades och församlingen fick hot om mordbrand.

Listan på övergrepp och förföljelser skulle kunna göras ännu längre. Det är viktigt att vi som syskon står upp för dessa våra syskon som utsätts för förföljelse.

söndag, februari 01, 2009

Pant på läkemedel - en bra idé

Sedan jag i en debattartikel i Motala&Vadstena tidning fört fram idén om pant på överblivna läkemedel har jag fått reaktioner på Pfizers miljö-och ansvarsblogg av Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer AB. Det kan vara av intresse för intresserade läsare av min blogg att jag sammanfattar diskussionen.

För det första, miljöproblemen som uppstår i och med att folk kastar sina överblivna läkemedel i toaletten eller i soporna är väldigt svåra. Även om Apoteket har visst engagemang i frågan, genom att bland annat uppmana konsumenter att återlämna läkemedel till butiken, så kvarstår problemen.Förutom miljöproblemen kan även dessa svårnedbrytbara produkter drabba människan genom bland annat att minska fortplantningsförmågan och öka risken för missfall.

Därför tror jag att ett pantsystem vore fördelaktigt för att komma åt problemet, speciellt då många äldre pensionärer kan uppmuntras att komma tillbaka med läkemedlen på ett mer påtagligt sätt.

Tanken med ett pantsystem på läkemedel är att det ska kunna användas av både Apotek och andra försäljningsställen.Exakt hur detta system ska se ut ska utredas för att systemet ska bli på bästa sätt för att i ett senare steg införas.
Apotekets kunskap kan man ta tillvara på och föra vidare. Apotekets kunskap utesluter inte att systemet vidareutvecklas till ett pantsystem för läkemdel, tvärtom. Kan Apoteket/annat försäljningsställe upplysa om pantsystemet på samma sätt som vi gör med nuvarande system kan vi komma långt.

Att den potentiella miljöpåverkan läkemedel har har blivit föremål för såväl den akademiska världen som läkemedelsindustrin är en positiv utveckling som bör följas och utvecklas.Men faktum är att vi ännu inte vet exakt hur läkemedel påverkar miljön,men att det kan bli skador vet vi.Antibiotika kan till exempel ge resistenta bakteriestammar och hormonpreparat kan orsaka hormonella störningar hos djur. Läkemedelsresterna i vattnet är inte ett akut toxikologiskt problem för människor utan det är den långsiktiga påverkan på miljön och människan som oroar. Idag vet inte forskarna om människor kan ta skada av att få i sig läkemedelsrester till exempel via dricksvattnet. Men det går inte att utesluta.

De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta långsiktiga och kommer således att påverka levnadsvillkoren för kommande generationer liksom de ekologiska förutsättningar vi lever under idag är resultatet av tidigare generationers förvaltande av våra resurser.