tisdag, januari 11, 2011

Konsekvenser av SD:s politikDet är intressant att notera konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik. Jag vill inledningsvis vara tydlig med att även om det i allra högsta grad är demokratiskt att motarbeta SD och deras ideologi är det viktigt att vi inte förföljer eller förlöjliga partiets representanter. Detta är en viktig utgångspunkt.

Tänkte kommentera SD:s förslag i korthet.Sverigedemokraterna menar att en minskning av asyl- och anhöriginvandringen skulle kunna spara 26 miljarder.Enligt Jan Ekberg, professor i Nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö, stämmer inte beräkningen. Sverigedemokraterna har nämligen valt att räkna alla eventeulla kostnader för invandringen, men däremot räknat med ytterst få intäkter. Sverigedemokraterna antar exempelvis att bara 10 procent av de nyanlända invandrarna skulle få jobb och betala skatt.Enligt Jan Ekberg visar erfarenheten att man efter ett par år är uppe i åtminstone 30-40 procent.

Stora delar av SD:s förslag finansieras med dessa felaktiga kalkyler.Och inte nog med det, Sverigedemokraterna räknar dessutom hem en besparing på 12,4 miljarder redan innevarande budgetår 2010! Om deras politik skulle bli verklighet , kommer anslagen till kommunerna att minska med 3,8 miljarder, medan anslagen till landsting kommer att minska med 0,6 miljarder. Det skulle slå hårt mot välfärdens kärna, dvs mot skola, vård och omsorg.Totalt säger sig Sverigedemokraterna kunna spara 77,8 miljarder under kommande treårsperiod. Detta är ett enda svart hål i deras beräkning. En sådan kreditkortspolitik skulle snabbt leda till kraftig underskott och höjda räntor.

Sverigedemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen, trots att generationsväxlingen innebär att det kommer att råda brist på arbetskraft om bara några år.Deras förslag kom mer att innebära stora problem för näringslivet och leda till flaskhalsar och inflation.

Ett annat argument som Sverigedemokraterna har är att det är bättre att hjälpa på plats,k men håller deras argument ? Nej, verkligen inte Sverigedemokraterna vill inte hjälpa mer på plats utan föreslår istället en sänkning av biståndet till 0.7 BNI,dvs en sänkning på ungefär 10 miljarder per år.