lördag, december 16, 2006

Bilden av Kuba

Den andra december firade regimen på Kuba sin ledares födelsedag,lite försenat,samt femtioårjubileet av början på den kubanska revolution. Några som inte var sena att gratulera Fidel Castro på sin födelsedag var svensk-kubanska föreningen.

I insändare har de gratulerat Fidel Castro. Vi unga kristdemokrater har tidigare bemött svensk-kubanska föreningen. Jag har därför valt att även denna gång replikera svensk-kubanska föreningen. Låter intresserade läsare av denna blogg ta del av min replik.

”Se på Kuba, där är skolorna och sjukvården för alla och spädbarnsdödligheten låg.” Så brukar det låta när Castros hyllningskör konserterar. Och det stämmer. Men fängelserna är också gratis.

Det hävdas vidare i artikeln att medellivslängden hos kubanerna har ökat. Trots detta existerar det fattigdom på Kuba.

Är man ung förälder på Kuba (och det är många) så behöver du förnödenheter mer än den ynkliga ranson mjölk och bröd du kan plocka ut på ransoneringskortet.
Enligt UD: s rapport om de mänskliga rättigheterna på Kuba utdelas subventionerade matprovisioner (ris, bönor med mera) en gång per månad, men räcker bara för en dryg veckas konsumtion.

Ett av de bästa arbeten du kan få som ung förälder på Kuba är som frukostvärdinna på ett fint hotell i Havanna eller vi stranden. Ur frukostbuffén, som bara är icke-kubaner förunnad, har du möjligheter att stjäla ägg och mjölk hem till ditt barn, eller stjäla på den svarta marknaden.

Eller om du har ett jobb på en cigarrfabrik där du jobbar till låg lön och cigarrerna säljs med gigantiska påslag. Du är familjeförsörjare. Det gå inte ihop i slutet av månanden, knappast ens i början.

Du vill inte stjäla, men vet att för några dollar kan cigarrvakterna titta åt sidan och en låda kan försvinna och hamna i händerna på en turist. Och du kan försörja din familj. Ett tag till

Efter en tids blomstring går det utför när det gäller den kubanska sjukvården, som hålls uppe tack vare många läkares kärleksfulla ansträngning. Själv systemet är bra, därför att det utgår ifrån grundläggande behovet av vård.

Detta är i teorin, men i praktiken är läkarna så bittra, de är medvetna om att de utnyttjas, de vill bara ta sig ur landet för att kunna tjäna pengar, många av dem lever i fattigdom.
Regeringen manipulerar hela tiden sjukvårdsystemet som är i stort förfall. Trots detta finns den positiva kraften från läkare, sjuksköterskor och även tjänstemän som i god tro gör vad de kan.

Enligt artikeln så är vi kristdemokrater ”stödtrupper” åt USA. Några av dessa ”stödtrupper” är människor som på fredlig väg vill ändra på en diktaturs grepp. I dess ”stödtrupper” finns det människor som har gjort sig skyldig till brottet att med hjälp av sin skrivmaskin publicera nyheter.

Han dömdes till 18 år fängelse. Det är lätt tragiskt att se hur Tiroler, liksom hur Svensk-kubanska som han representerar låter sig förföras av Kubaregimens propaganda, salsan vid gathörnen, värmen får många att tro att landet är ett karibiskt paradis. Kombinerat med revolutionsromantik fungerar detta som effektiva skygglappar för den verkliga situationen på Kuba.


fredag, december 15, 2006

Skolan -till för eleven eller organisationen?


Debatten om skolminster Jan Björklunds uttalande om elevinflytande är nu i full gång. Tänkte låta intresserade ta del av min syn på elevdemokrati här på min blogg.

”Det är klart att om man bara har principen att en man, en röst, är eleverna flera på en skola. Då ska de bestämma och kunna rösta ned ”, sa skolminister Jan Björklund vid en riksdagsdebatt om elevstyrda gymnasieskolor.En syn på elevinflytande som jag som kristdemokrat har svårt att dela.

Det är viktigt att skolan så långt det är möjligt försöker anpassa sig efter eleven och inte tvärtom. I skolan skall all ha möjlighet att synas, ingen ska hållas tillbaka eller lämnas efter, eleverna ska ha möjlighet att visa upp sin fulla potential. Ofta är det så att skolan är till för organisationen snarare än eleven. Eleven har lite att säga till om i skolans byråkratiska värld.

Skolan utgör en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den ska skapa förutsättningar för den enskilde elevens utveckling och hennes möjligheter att påverka beslutsprocessen.

Detta betyder att skolan i stort är mycket viktigt för vårt samhälle. För att utbildningen ska fungera är det viktigt att den finns till för eleven och inte för organisationen. Om eleven sätts i centrum är sannolikheten större att skolan lyckas med sitt syfte, att utveckla olika personers möjligheter.

Med en ideologi som lär att alla människor är olika, men med lika värde, ställa höga krav på skolan. Skolan ska uppmuntra dessa olikheter och därigenom ta fram det bästa ur varje person. Alla har olika intressen, förutsättningar och begåvningar.

Om skolan ska vara till för eleven måste han/hon ha något att säga till om, måste ha ett större inflytande. Bland annat måste elevråd och liknande få större inflytande och respekt på skolorna. Det ska även finnas personer som är beredda att ställa sig på elevernas sida gentemot organisationen. Om det finns klagomål på lärare, betygssättning med mera ska det finnas någon person med inflytande att prata med som lyssnar till elevens behov. Därför är den modell som införts i Jönköping med lokala styrelser någonting som bör fortsätta och uppmuntras.

Det är viktigt att det ska finnas ett minimikrav på elevinflytande. Detta för att kunna skydda ett visst mått av elevinflytande. Sedan så är det givetvis upp till varje skola om de vill gå längre än så. Får eleverna vara med och bestämma blir det troligen fler och nya idéer om förändring. Elevinflytande är enormt viktigt för att skolan ska vara till för eleven.

Däremot är det viktigt att inte glömma bort att det är lärarna som är utbildade därför är det svårt att tro på total elevdemokrati. Det borde vara lärarna i samråd med eleverna som slutligen kommer fram till de lämpligaste lösningarna.

måndag, december 11, 2006

Fackliga maffiametoder i GöteborgTrots att resturangägaren Sofia Appelgren betalar sin personal högre än kollektivavtalet anger så blockerar facket resturangen.

Det är ingenting annat än rena maffiametoder som facket ägnar sig åt. Om arbetstagaren är överens om att inte teckna kollektivavtal ska de inte tvingas till det.

När Sofia frågade sin personal om de önskade kollektivavtalet så tackade de nej. Historien borde ha varit slut men inte för Hotell och Resturangfacket. För dem spelade personalens åsikter inte roll,den högre lönen som Sofia betalade ut eller det faktum att vi har negativ föreningsfrihet (dvs frihet att stå utanför föreningar och fackförbund), någon roll. Alla ska ha kollektivavtal,säger Dag Fransson, ombudsman för Resturang och hotellfakcet i Göteborg. Likt MC-klubbar och andra utrpressarkrafter görs inga undantag; alla ska skriv unde papperen...

Det är viktigt att betona vikten av samförståndslösningar på den svenska arbetsmarknaden. Om arbetstagen och arbetsgivaren är överens om att inte vilja ha kollektivavtal så ska inte facket tvinga dem till det. Framför allt ska det inte ske med de maffiametoder som Hotell och Restaurangfacket bedriver mot en liten salladsbar i Göteborg.

onsdag, november 29, 2006

Idrott o mänskliga rättigheter

Svd uppmärksammar OS 2008 . Vilken otrolig timing,eftersom KIC imorgon arrangerar "ett seminarium" på temat (tillsammans med tidningen Kristdemokraten.) Marlene Grundström,som för KIC:s räkning skrivt en rapport om OS och mänskliga rättigheter,interjuvas också lämpligt nog i SvD.

Ungdomar behöver en bostad för att må braSocialdemokraterna har på senare tid diskuterat bostadspolitiken.Så också i Jönköpings kommun.En debatt har förts angående det hela i lokalpressen. Låter er läsare på denna blogg få ta del av min replik i debatten här på min blogg.

Personligen så tror jag att en diskussion av detta slag är bra för en kommun.Hur utvecklar vi kommunen till det bästa när det gäller tillgången till bostäder?. Dock har jag svårt att förstå varför socialdemokraterna i Jönköpings kommun vill utreda bostadspolitiken och att man i kommunfullmäktige för detta på tal i samband med att man diskuterar ett exploateringsavtal med HSB angående de bostäder som planeras på Östra Kajen. Inkonsekvensen med detta blir tydligt.

Har med intresse följt replikväxlingen mellan moderaterna och socialdemokraterna angående bostadspolitiken. En intressant fråga som diskuterats är ungdomars och studenters situation på bostadsmarknaden.

Var femte person mellan 20 och 27 år som idag bor kvar hos sina föräldrar gör det på grund av att det är svårt att få tag på en bostad. Enligt en undersökning från hyresgästföreningen presenterad i september 2005, har andelen 24-27 åringar som bor kvar hos sina föräldrar ökat betydligt, bara sedan 2003.

Unga som flyttar hemifrån bor dessutom trängre än de gjorde tidigare. Brist på bostäder gör att studenter ratar exempelvis Stockholm som studentstad, vilket siar sig i en minskning av sökande till Stockholms universitet räknat i tusental. Bristen på studentbostäder riskerar så att hämma huvudstadens utveckling.

Boendeforskare Sven Bergenstråhles rapport från 2005, gjord på uppdrag av Hyresgästföreningen i Stockholm, visar också att allt fler vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar, med kompisar eller i studentrum. Nio av tio av dem som idag bor hemma vill flytta till egen bostad, men bara 23 procent är säkra på att de skulle ha råd.

Det finns mycket politikerna kan göra för de ungas bostadssituation. Det handlar naturligtvis om nyproduktion, men även om att skapa incitament för uthyrning och inte minst ge unga människor möjlighet att äga sitt eget boende. Det ska inte vara ett privilegium förunnat socialdemokratiska före detta justitieministrar eller landshövdingar.

Vi kristdemokrater vill även genomföra radikala förändringar inom allmännyttan, som ska ges möjlighet att erbjuda särskilda ungdomskontrakt. Frågan är,hur socialdemokraterna ser på detta förslag?

Allmännyttan har tillsammans med de privata värdarna en viktig roll att tillgodose behovet av hyresrätter. Men en större del av verksamheten borde riktas till dem som har särskilda behov.

Det kösystem som tillämpas i dag är ofta kraftigt diskriminerande mot stora grupper, inte minst mot ungdomar som söker ett första boende. Många unga hänvisas istället till en osäker och smutsig andrahandsmarknad, där lägenheter i många fall hyrs ut till rena ockerpriser eller byter hyresgäst via dyra svartkontrakt.

Ofta fungerar det första boendet som insteget på en fortsatt bostadskarriär. Behovet av den första lägenheten är därför många gånger också avgränsat i tiden.

Det är därför angeläget att förbättra tillgången också till tillfälliga bostäder.

Vi kristdemokrater önskar vara pådrivande denna utveckling.

tisdag, november 28, 2006

Dags för bojkott av Brittish Airways?

Foto:pressens bild


Naida eweida,53,arbetar för Brittish Airways på heatrowflygplatsen i london. Men nyligen skickades hon hem från jobbet, med omedelbar verkan och stängs av utan lön. Orsak: Hon vägrade att att ta av sig det kors hon bärde om halsen.Ni kan läsa om händelsen här och här.

I mitt stilla sinne undrar jag om vi inte har fått ett företag till att bojkotta (det är väl inte bara Arla, p ga kryperierna som uppstod i samband med Muhammed-karikatyrerna). Muslimer får ha sin hijab (huvudduk) och sikher tillåts att bära turban och armband. Företaget har ett speciellt ”mångkulturteam” som har som uppgift att se till att ingen ska känna sig diskriminerade.

Och frågan är inte enkel. För i klädkoden för British Airways görs undantag för andra religioners religiösa symboler.

söndag, november 12, 2006

Stopp för kyrkliga skolavslutningar är religionsfobi

Västerängsskolan i Bålsta kommer inte att fira advent i kyrkan i år. Detta eftersom rektorn anser det vara "diskriminerande för barn med annan religionsuppfattning".

Att lyssna på julpsalmer och se på julkrubban i kyrkan skulle tydligen vara något skadligt. Religionsfobin slår nya rekord i Sverige.

Tyvärr är det inte första gången denna form av fobi för allt som kan andas religion dyker upp i Sverige. I somras luftade Diskrimineringsombudsmannen ( DO) ett förslag om stopp för skolavslutningar i kyrkan; nu skulle inte längre Den blomstertid nu kommer få sjungas eftersom personer med annan religiös tro skulle kunna känna sig diskriminerande.

Företrädare för en av dessa påstått diskriminerade grupper; Helena Benaouda från Sveriges muslimska råd har dock uttalat att hon inte tycker att det är något problem att skolavslutningar hålls i kyrkan. Men DO och vissa rektorer på svenska skolor lyssnar inte på dem som de tror att de skyddar.

Att kalla skolavslutning i kyrkan för diskriminering är inte bara ett utslag av religionsfobi utan också ett hån mot alla dem som utsätts för verklig diskriminering.

Uppdatering 13/11:
Även centerpartiets skolatalesman tycks vara orolig för enskilda rektorers tolkning av lagen genom att inte tillåta skolavslutningar i kyrkan.

torsdag, november 02, 2006

Mänskliga rättigheter och OS

Tänkte passa på att tipsa intresserade läsare här på min blogg om en intressant paneldebatt arrangerat av Kristdemokratiskt internationellt centrum, KIC. Torsdagen den 30 november arrangerar KIC en paneldebatt där frågan om mänskliga rättigheter och OS i Beijing 2008 utvecklas vidare av företrädare från politik, näringsliv och samhälle. Dikussionen inleds kl 19.00 och äger rum i riksdagens lokal,Bååtska rummet i Stockholm. Anmäl dig till Edvard Agrell,på edvard@kicsweden.org. Anmälan behöver in senast 28 november.

lördag, oktober 28, 2006

Bedriver Kina legitimerat förtryck?Amnesty international har den 21 september publicerat en uppdatering av MR-situationen i Kina med anledning av att det nu bara är två år till de Olympiska spelen hålls i Beijing. Slutsatsen som dras är föga förvånande, att den kinesiska regimen misslyckas med att infria sina löften om skärpta mänskliga rättigheter. Faktum är,som jag tidigare skrivit här på min blogg att den politiska kontrollen över internet inte minskar,utan ökar,allteftersom OS närmar sig.

Amnestys rapporter om det fortsatt stränga klimatet i Kina är en påminnelse om att en Kinas integrering i världsekonomin inte har en odelbart postiv effekt på repskten för de mänskliga rättigheterna. Det finns fog för antagandet att demokratiska värderingar inte följer med en växande industri, ett förändrat Shanghai eller blomstrande näringsliv. Snarare tycks det vara så att den autkoritära regimens legitimitet tycks vila på en ständig tillväxt och stigande levnadsstandar för den genomsnittliga kinesen. Så länge det går bra för landet lyckas regimen också att behålla kontrollen.

Frågan som vi alla behöver ställa oss är hur vi som sportfanatiker, politiker och företagare ska förhålla oss till att nästa sommar-OS kommer att hållas i världens största diktatur? .

För den som vill läsa mer vill jag slå ett slag för rapporten på ämnet "Beijing 2008 -Spelet om de mänskliga rättigheterna: legitimerat Förtryck eller en öppning för reformer?" som min kristdemokratiska kollega Marlene Grundström skrivit på uppdrag av Kristdemokratiskt Internationellt centrum, KIC. Hon har sedan flera år varit aktiv i Kina frågor genom sitt engagemang i Amnestys Internationals arbete för mänskliga rättigheter. Våren 2006 tillbringade hon i Hong Kong på tankesmedjan Civic Exchange i Hong Kong. Hon är sedan flera år aktiv i KDU:s internationella arbete och sitter sedan i våras i styrelsen för KIC.Vill också starkt rekommendera en läsning av hennes blogginlägg,här,här ,här om situationen om mänskliga rättigheter i Kina.

Det kommer säkerligen finnas anledning att återkomma till situationen med MR-frågor i Kina senare...

måndag, oktober 23, 2006

Abbas:Inget behov av att erkänna staten Israel

Foto:Wikipedia

Tänkte återkomma till situationen i Mellanöstern här på min blogg. Inga synbara framsteg har gjorts i de pågående samtalen om en palestinsk samlingsregering i skrivande stund.

Haaretz rapporterade i förra veckan att den qatariske utrikesminsitern Sheikh Hamad bin-Jassem al-Thani träffade Ismail Haniyeh, Hamas premiärminister i den palestinska myndigheten, för att påverka ledarna för Hamas att acceptera ett nytt utspel om en plestinsk samlingsregering. Inget genombrott nåddes under förhandlingarna;Hamas vägrar att erkänna Israel och likaså att avstå från våld. Arutz Sheva skriver, att Al-Thanai sa till reportrar, att en del av problemet att nå en överenskommelse var åsiktsskillnader mellan Hamas-chefen Khaleed Meshaal, baserad i Damaskus, och det lokala Hamas ledarskapet i den palestinska självstyremyndigheten. Med hänvisning till en västerländsk diplomatisk källa rapporterar Middle East Newsline, att alla viktiga beslut inom Hamas först diskuteras med iranska ämbetsmän.

Haaretz rapporterar att Namil Amru, en rådgivare till den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas (bilden) , sade att Abbas nu överväger att antingen ersätta Hamasregeringen med teknokrater eller att utlysa nyval.

Under tiden har Abbas uppvisat två ansikten i sina uttalanden till västvärlden. I ett möte med USA:s utrikesminister Condoleezza Rice sade Abbas att han kommer att kräva att Hamas erkänner Israels existens somett villkor för att etablera en samlingsregering. Den palestinska Media Watch publicerar Abbas diametralt motsatta budskap i en arabiskspråkig intervju: "Hamas behöver inte erkänna Israel... Det krävs inte av Hamas,eller av Fatha, eller av Popular Front att erkänna Israel". Han sade att erkännandet bara bör utsträckas till de israeliska politiska motparterna så långt som det fordras för att hantera de palestinska "vardags"-frågorna. Därtill tog han som exempel hur 500 miljoner dollar i skatter,som var avsedda för palestinierna, tagits i beslag av Israel sedan Hamas kom till makten.

fredag, oktober 13, 2006

En god familjepolitik


Kristdemokratisk familjepolitik har den senaste tiden fått ett kraftigt genomslag genom Allians för Sveriges valmanifest. Allians för Sverige har tydligt tagit ställning för en kristdemokratisk familjepolitik. Allians för Sverige och kristdemokratisk familjeåpolitik har börjat att ifrågasättas. Jag har därför debatterat frågan med Reneé Frangeur, lektor vid instutionen för genusvetenskap vid Linköpings universitet på debattplats i Motala o Vadstena tidning.Låter intresserade läsare ta del av mitt inlägg här på min blogg.

Kristdemokratisk familjepolitik sätter familjen i centrum. Renée Frangeur frågar sig i en insändare varför vi speciellt ska hylla de mammor och pappor som väljer att satsa all sin tid på barnen år efter år. Den debatt som framförts av socialdemokrater och andra vänsterpolitiker samt Frangeur med flera om tvångsdelning av föräldraförsäkring är missvisande på flera sätt. Förespråkare av en ”individualiserad” föräldraförsäkring nämner aldrig att föräldraförsäkringen redan i dag är individualiserad.

Såväl mamman som pappan har enligt lag rätt till hälften av föräldraförsäkringen vardera. Ingen kan således tvinga dem att överlåta dagarna till varandra. Detta blir istället, med utgångspunkt från familjens specifika situation och önskemål, en överenskommelse mellan föräldrarna. Och det är egentligen detta som man vill förändra. De vill dra in rätten som föräldrarna i dag har att överlåta dagar till varandra.

I en undersökning av RFV säger drygt 80 procent av de föräldrar som tagit ut sin föräldraförsäkring att de är nöjda med hur de fördelat ledigheten. Men tvångsdelningsivrarna menar att föräldrarna gör ”fel” val och därför inte ska kunna välja alls.

Vidare frågar sig Frangeur varför man inte ska hylla dem som lyckas med att både älska sina barn och sitt jobb. Svaret till Frangeur är att dessa föräldrar är hedervärda. Men problemet kvarstår, Frangeur. Efter föräldraförsäkringens slut förväntas både mammor och pappor arbeta lika föräldraförsäkringens slut förväntas både mammor och pappor arbeta lika m,ycket som unga singlar.
Många små barn får långa dagar på förskolan och småbarnsföräldrar bränns ut i ett allt för hetsigt tempo.

Vi kristdemokrater vill införa kommunala vårdnadsbidrag som gör det ekonomiskt möjligt att korta arbetstiden eller vara hemma med barnen längre tid än nuvarande föräldraförsäkring medger. Det skulle ge föräldrarna ökade möjligheter att välja mer tid med barnen i hemmet som alternativ till olika former av dagis.

Familjepolitiken har anpassats efter en norm där förvärvsarbetet alltid sätts i främsta rummet. För oss är det självklart att barnets bästa måste sättas främst. Barnet är i behov av omsorg, kärlek och medtanke. Det kan vara svårt att kombinera detta med ett heltidsarbete. Därför krävs det också ekonomiska incitament för att uppmuntra föräldrar att vara hemma med sina barn. Är det ett klasslag att låta föräldrarna själva bestämma om de vill vara hemma med sina barn eller inte?

Vidare tar Frangeur upp frågan om de ensamstående mammorna, som måste arbeta och aldrig skulle kunna leva på 4 000 till 6 000 kronor i månaden. Vår utgångspunkt är självklar,en bra familjepolitik måste skapa goda förutsättningar för både ensamstående och sammanboende föräldrar att ta hand om sina barn.

Men om ensamstående föräldrar ska få en reell möjlighet till balans i vardagen krävs också ekonomiskt stöd. Vi vill därför införa 300 barndagar för varje barn som fyllt ett år som tar vid efter föräldraförsäkringen. Varje barndag är värd 200 kronor men de kan tas ut väldigt flexibelt, från en åttondels till fyra barndagsbelopp per dag.

Erkänn republiken kina (Taiwan)!Omvärlden bävar nu inför det faktum att Nordkorea med all sannolikhet nu är världens nionde stat som förfogar över kärnvapen. Sedan Nordkoprea 2005 valde att bojkotta sexpartsamtalen har landet bedrivit en mycket aggressiv och arrogant linje gentemot omvärlden.

Det är tyvligt att behovet av demokrati och politisk frihet är akut i regionen. Ett steg att stärka de demokratiska krafter som finns är att erkänna Taiwan som en självständig stat.

Taiwan är en demokrati med ett marknadsekonomiskt system. Landet befinner sig i en oerhört pressad situation. Med vapenskrammel hotar det kommunistiska Kina Taiwan med att annektera landet enligt samma modell som hong Konjg föll offer för. Den nytillträdda Alliansregeringen har lovat att Sverige skall bli en tydligare röst i världen när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Det är hög tid att Sverige sluter upp på demokratin Taiwans sida och erkänner landet som en fri stat.

Taiwan erkänns idag av endast 24 stater däribland Vatikanen. Under förra året tog Europaparlamentet med stor majoritet ställning för Taiwan i deras kamp för självbestämmande. Republiken Kina, på ön Taiwan är en demokrati som tvingas leva i skuggan av en totalitär stat. Det är dags att den svenska regeringen nu följer Europaparlamentets goda exempel och etrkänner staten Taiwan. Frågan är om utriskesminister Carl bildt har det modet?

torsdag, oktober 05, 2006

Alliansen måste avbryta Hessles utredning!
Den socialdemokratiska regeringen utredare Marie Hessles (bilden) utredning om de aptiska flyktingbarnen slog fast att en av orsakerna till att barn blir apatiska kan vara manpulation, trots att utredningen inte presenterar några som helst bevis för detta påstående. Hessle har redan presenterat två delrapporter och i vår väntas en tredje.

Utredningen är inte seriös, den baseras på en redan färdig teori som Hessle tycks vilja befästa. Allians för Sverige måste nu omedelbart avbryta Hessles arbete.

Det finns skäl att ifrågasätta utredningen, som innehåller många tivelaktigheter. Det har till exemepl inte funnits någon barnläkare med i gruppen som gjort den. Dessutom hävdar många experter att deras citat förvanskats i utredningen.

hanteringen av de apatiska barnen har präglats av misstänksamhet. Medmänsklighet och empati har lyst med sin frånvaro. Påståenden om att barnen simulerar eller är drogade har förts fram. Det sätt som utredningen utformats på tyder på att man varit oförmögen att se barnen situation som ett sjukdomstillstånd. Migrationsverket gjorde under förra hösten polisnanmälningar mot flera familjer som man misstänkte ha vanvårdat sina barn. Samtliga utredningar är nu nedlagda i brist på bevis. Detta talar för sig själv.

Svertige behöver en rättssäker och human flyktingpolitik som utgår från principen om människans okränkbara och unike värde - inte på sjuklig misstänksamhet.

onsdag, september 20, 2006

Sverige behöver bli hederligare!


Hederlighet är en bristvara i dagens Sverige. Det är inte längre självklart att man kan lita på ett handslag. Ärligt spel tycks ha förpassats till dåtiden. Avslöjanden om skandaler, fusk och orent spel sänker förtroendet för politiken, näringslivet och fackföreningsrörelsen.

Vi kristdemokrater menar att denna utveckling är oerhört allvarlig. Den drabbar oss alla i slutänden. Det öppna, demokratiska och fria samhället kan i längden inte fungera om det inte bygger på en sund värdegrund som människor accepterar och hålelr sig till. Även den ekonomiska tillväöxten urholkas om inte hderleighet är det normala i affärstransaktioner.Det är däröfr viktigt att diskussionen om hederlighet hålls levande.

Kristdemokraterna har låtit Synovate Temo göra en opinionsundersökining för att se hur hederligt människor uppfattar det svenska samhället. Det kunde vara bättre,visar det sig. Hela 8 av 10 anser att det finns lagar och regler som gör det svårt att upprätthålla ett hederligt beteende.

Ett av våra förslag är att tillsätta en hederlighetskommission. Dess uppgift ska vara att kontinuerligt granska lagar, skatter och bisdragsregler utifrån hur de främjar eller motverkar ett hederligt beteende. Vi måste rensa bort de regler som driver människor mot fusk,bedrägeri och svartarbete,istället bör vi uppmuntra rent spel, ärlighet och personligt ansvarstagande.

I ett samhälle där människor känner tillit, där man förväntar sig bli hederligt bemött av sina medmänniskor,kommer man i högre utsträckning att agera hederligt mot sin nästa. In det samhälle där ett givet ord gäller, där man kan lita på sin medmänniska råder hederlighet. Ett hederligt sdamhälle är påtagligt, där man kan förutse skeenden och behöver inte ständigt skapa reservutgångar i sitt handlande. Det hederliga samhället är därför mer effektivt än det ohederliga.

Inte heller samhällsekonomin fungerar utan tillit. När vi sluter ett avtal, gör en affärsuppgörelse, måste vi kunna lita på att vår motpart är beredd att uppfylla sin del av kontraktet. Om utgångspunkten vore att snarast bryta ett ingånget avtal fungerar inte affärslivet. Beristen på tillit kompenseras med arrangemang som garanterar att tjänster utförs och betalning kommer. För det krävs kontrakt,rättsprocesser och advokatkostnader,risker i form av kundförluster etc. Dessa kostnader kallas transaktionskostnader och fördyrar affärsuppgörelser, vilket i sin tur hämmjar tillväxten i ekonomin.

Om detta finns omfattande nationalekonomisk forskning,bl.a. av nobelpristagaren Douglass C North. Vi måste däröfr sträva efter ett samhälle där förtroende och tillit finns med i alla mänskliga relationer - i familjen, skolan, arbetslivet, vänkrestsen kontakterna med de offentliga myndigheterna. Kristdemokraterna vill därför skapa ett samhälle där människor väljer att engagera sig, där man går samman i gmenskaper utifårn egna intiativ och möjligheter. Robert putman,professor i statkunskap vid Harvards universitet, har hävdat att ickepolitiska organisdationer i det civila samhället är vitala för demokratin. Detta beror på att de bygger på tillit och värderingar,vilket ger större insikt och förtroende för det politiska livet och samhällets organisering.

Socialdemokraternas iver att låta det offentliga ta över allsköns uppgifter från det som förr tillhöprt det civila samhället har urholkat människors vilja att bidra och skapat en generation av medborgare som väntar på att samhället ska rycka in och lösa de problem som uppstår. Det egna intiativet och personliga ansvaret har eroderats. Denna utveckling vill kristdemokraterna motverka.

Et civilt samhälle är av största vikt för en levande demokrati och ett mänskligt samhälle. Därför måste stat och kommun främja det engagemang som finns i olika medborgarsammanslutningar: i föreningar och folkrörelser, i kyrkor och samfund, i lokala utvecklingsgrupper och i nya sociala rörelser. Detta är bara ett axplock av alla de förslag vi kristdemokrater har lagt för ett hederligare Sverige.


måndag, september 18, 2006

Nu fortsätter vi att ge järnet!

Sverige har äntligen fått ett maktsskifte. Socialdemokratrernas långa maktinnehav har nu äntligen brutits. Som regering har vi nu ett enat Allians för Sverige med ambitioner att förändra. I skrivande stund vet vi inte vad som nu händer med posterna i den nya regeringen. Men en sak är säker och det är att vi konmmer få en regering med kristdemokratisk inflytande. Sedan så har vi en stark riksdagsgrupp som ger hopp för framtiden.


Kristdemokraterna i Jönköpings kommun går fram i kommunvalet och har i nuläget ökat från 16 till 17 mandat i fullmäktige!

Trots (m):s stora framgång i hela landet liksom i Jkpg har vi hållit ställningarna och dessutom ökat. Detta beror på våra gemensamma insatser.
Under mandatperioden och nu under valrörelsen. Att vi går emot rikstrenden för vårt parti och istället ökar är en arbetsseger!


Nu väntar förhandlingar och Anders Hulusjö är vår förhandlare. I nuläget har vi samma mandat (17) som (m) trots att de har fler röster- men valkretsindelningen spelar dem ett spratt. Därav denna situation. Onsdagsräkningen av de sista rösterna kan ändra på detta. Miljöpartiet kommer åter till fullmäktige och verkar få en vågmästarroll med 2 mandat. Vart centern tänker gå återstår också att se.
Det blir med all säkerhet en vecka av förhandlingar. Vi önskar Anders lycka till med förhandlingsarbetet och vi får tillsammans glädja oss över vår lokala framgång.

Vi får också komma ihåg att varje dag verka för ett mer kristdemokratiskt Sverige genom att synas, vara bland folket och berätta om våra kristdemokatiska värderingar.Kristdemokrater nu ger vi järnet , i realpolitik, i att vi berättar för människor om vår politik och vad vi står för!

söndag, september 10, 2006

Sverige - vårt land i mångfald?

Tillbringade gårdagskvällen/eftermiddagen på Råslätt. Ett område som består av många kulturer, ett omårde i mångfald.Vi knackade dörr och grilalde korv. Maria Larsson tylade när hon i helgen besökte sitt hemlän. Många tog för sig av vårt material och vi kom in på en hel del intressanta samtal. B la om den svenska integrationspolitiken.Tänkte därför ägna detta blogginlägg lite åt det.

I en debatt i Sveriges radio Jönköping mellan riksdagskandiaten Juan Fonseca (kd) och kommunalrådet Peter Persson (s) stod integrationspolitiken i fokus för en tid sedan. Persson förde fram Jönköping i debatten. Här är arbetslösheten låg. Här är det bra tillväxt.

Visst har Persson rätt.Jönköping är en populär kommun. Allt fler människor flyttar hit och företag etableras och utvecklas. Jönköping är en av de 10 största kommunerna i landet och har en god utveckling, både ekonomiskt och befolkningsmässigt.

Men visst finns det fortfarande områden som rör integrationen som inte har lyckats,så även i Jönköping. Många människor upplever idag ett stort utanförskap,så också i vår kommun. Det är inte acceptabelt!

Vi kristdemokrater vill att Jönköping ska vara en stad där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Jönköping ska vara en kommun som med glädje tar emot andra människor. Oavsett varför de kommer till Jönköping ska de välkomnas och erbjudas goda möjligheter till ett gott liv.
Men det är inte främst i Jönköping som svårigheterna att ta sig ur ett utanförskap märks. Svårigheterna att ta sig ur ett utanförskap utanförskap, är bland det mest kännetecknande för Sveriges storstäder.Detta har persson svårt att diskutera.

De allt mer cementerade skillnaderna i levnadsvillkor följer till stor del etniska linjer, men också bostadsområdenas gränser. Koncentrationen av arbetslöshet och utanförskap förstärker de hinder som människor upplever när de vill utbilda sig, skaffa jobb och utveckla sin livssituation. Många av dessa hinder ligger djupt rotade i det moderna svenska välfärdssamhället, långt bortom miljonprogramsområdena, som ett resultat av det långa, närmast obrutna socialdemokratiska maktinnehavet. Regerandet har reducerats till förvaltande av en samhällsordning där föreställningar om "vi" och "dom" är bärande element. Den socialdemokratiska integrationspolitiken kan inte beskrivas som något annat än ett monumentalt misslyckande.

Att Sveriges storstäder saknar en verkligt sjudande mångfald och pluralistisk atmosfär,handlar inte om deras relativa litenhet, utan om att mer eller mindre synliga försvarsmurar har rests runt traditionella svenska institutioner och företeelser. De som vill engagera sig och åstadkomma samhällelig förändring tvingas in i befintliga organisatoriska mönster med djupa och starka rötter. Den svenska samhällsapparaten under socialdemokratin har en otillräcklig förmåga att värdera och släppa in det annorlunda.

Trots att kulturer lever sida vid sida, förblir storstädernas ekonomiska, sociala och kulturella centrum och etablissemang i stort sett vad de varit. Det nya fortsätter att betraktas som en kuriositet och som något främmande i "den svenska modellen".Det finns uppenbara strukturer som gynnar de som "tagit sig in i systemet", bland annat regelverket på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Men utanförskapet upprätthålls också mer subtilt av den integrationsindustri som lever av att det finns ett fortsatt behov av ett omhändertagande av grupper av befolkningen.

fredag, september 08, 2006

Ge våra äldre en värdig vård!

Debatten om valfrihet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun har gått vidare. Vi svarade på Jonas Magnussons replik. Det är en intressant och viktig debatt låter därför intresserade ta del av detta här på min blogg.

Jonas Magnusson,kristna socialdemokrater vänder sig i en insändare emot den politik som kristdemokraterna och folkpartiet vi vill föra med mer valfrihet i äldreomsorgen.

Magnusson skriver att vi visar en misstro mot den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Den insats som anställda inom vården och äldreomsorgen gör är beundransvärd. Deras arbete kan inte nog uppskattas. I framtiden måste denna kompetens tillvaratas mer.

Vi kristdemokrater ser det viktigt att äldreomsorgen i Jönköpings kommun ges möjligheter att utvecklas både inom den kommunala sektorn och att andra alternativ får möjlighet att utvecklas.

Vi vill införa en värdighetsgaranti som garanterar en värdig vård. Respekten för äldre människors integritet kräver också att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges.

Men betoningen på valfrihet får inte bli ett viktigare mål än tryggheten i vården och äldreomsorgen. För de allra mest utsatta – demenssjuka, multisjuka och andra med nedsatt autonomi, är tryggheten och värdigheten så mycket mer angelägen.
Allt för länge har valfrihet varit förbehållet människor med välfylld plånbok och goda kontakter. Privata lösningar har alltid funnits. Men genom ett system där det egna valet får styra ges alla människor förutsättningar för en reell valfrihet, med gemensam finansiering och ett tak för avgifterna.

Vidare hävdar Magnusson att kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i allians för Sverige vill hetsjaga sjukskrivna. Detta är en felaktig bild som Magnusson försöker förmedla.
Den indelning av människor i ett A- och ett B-lag som pågått de senaste åren, med socialdemokraternas goda minne är inte acceptabelt. Vi måste tvärtom satsa på rehabilitering för att så många människor ska deltaga på arbetsmarknaden.

Allt för många människor upplever idag ett utanförskap när man lämnas utanför den gemenskap som en arbetsplats innebär. Det är nu dags att vända på denna utveckling.

Vi behöver ett Jönköping och ett Sverige där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Vi menar att det krävs en helhetssyn i politiken där män ser människan och hennes behov och möjligheter.

Vi ser den enskilda människans möjligheter men också hennes behov av nära och små gemenskaper. Kristdemokratisk politik bygger på gemenskap,, goda relationer, samarbete och solidaritet. Genom detta utvecklas och garanteras den enskilda personens fri- och rättigheter.


lördag, september 02, 2006

Ge våra äldre mer valfrihet vården

En allt mer intensiv valrörelse pågår. De sociala frågorna har också kommit i fokus,så också i Jönköpings kommun. Som socialpolitiker i socialnämnden i Jönköpings kommun har jag under våren/sommaren tagit del av en intensiv debatt om huvudmannaskapet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun.Majoriteten socialnämnden (s+c) har kraftigt motverkat att flera aktörer släpps in medan oppositionen vill öppna för detta. En av de som varit mest kritiska mot mer valfrihet i äldreomsorgen är Brosderskapsrörelsen i Jönköpings kommuns starke man, Jonas Magnusson (bilden).Tillsammans med en av mina partikollegor i nämnden har jag debatterat frågan i insändare i lokalpressen. Låter intresserade ta del av vårt inlägg här på min blogg.

Magnusson skriver i sin insändare att "kristen vänster" vill vidareutveckla socialtjänsten i Jönköpings kommun.

Samtidigt har samme Magnusson varit mycket kritisk till att ett eget val ska införas inom äldreomsorgen. För oss kristdemokraterär det viktigt att äldres rättigheter inte får minska den dag man behöver vård och omsorg för att klara sig i livet. Därför är det viktigt att ett eget valska finnas inom vård och omsorg.

Därför reserverade vi oss när majortieten i socialnämnden (s+c) röstade ner vlafrihet inom äldreomsorgen.Vi kristdemokrater ser gärna att undersköterskor och annan vårdpersonal ges möjlighet,om de själa vill,att starta eget.Kanske bilda ett pesonalkooperativ eller eget företag.
Det viktiga är att hemtjänstens innehåll är bra och att den som får hjälpen kan vara med och påverka den. Jönköping kommunhar en bra äldreomsorg. Många uttrycker i dag en stor tacksamhet över den hjälp de får och vi möter i vår verksamhet kompetent personal som ärengagerade i sitt arbete. Men ännu finns mer att göra för att förbättra vården och omsorgen i kommunen. Vi vill arbeta metodiskt och långsiktigtför att förbättra vård och omsorg.

onsdag, augusti 30, 2006

Ett möte fyllt av ljus

Jag lovade att återkomma om nätverksmötet i Kiev här på min blogg. Kan meddela att det var någras väldigt intressanta dagar med många möten. Det sonm jag tycker är mest påfallande är lysten man ser i någonsd ögon när man lyssnat på ett seminarium om demokrati. Det är ett ljus för framtiden som tänds. Ett ljus som aldrig kommer att slockna. Dert tändes också ett ljus i mina ögon när jag såg det. Ett ljus för att fortsätta att kämpa för det okränkbara människovärdet.

Kampen för våra vitryska vänner går vidare, detta gäller inte minst de ungdomar som jag träffade. Det är nu 6 månader sedan Lukasjenko återvaldes till president. Ett val som kom att gå i fuskets och våldets tecken. Trots den auktoritära regimen fortysätter oppositionen att kämpa. Oppositionsledarna möjligheter att träffas, sprida information eller ordna offentliga möten är dock kraftigt beskurna genom byråkratins effektiva lojalitet mot den politiska ledningen. Detta innebär att organisationer och partier har svårt att etablera fungerande strukturer och ha en väl fungerande kunskapsutveckling till nya medlemmar och mellan olika delar av landet. Att ha täta kontakter med människor från de demokratiska delarna av Europa är av största betydelse för att underlätta partiernas etablering och överlevnad under den
nuvarande regimen. Den dagen regimen faller är det nödvändigt att de demokratiska krafterna
har strukturer och en fungerande politisk idé kring hur ett maktövertagande går till. Detta är viktigt. Det är detta ljus för demokratin vi har i Vitryssland. Låt oss fiortsätta att stötta det.

söndag, augusti 20, 2006

Ingen klarhet om implementeringen av FN-resolutionen

Tänkte återkomma lite till situationen Israel- Libanon.
Vapenvilan som trädde i kraft mellan Israel och Libanon baseras på FN-resolution 1701, måste fortfarande betraktas som skör. Dock har den hindrat missiler från att falla i Israel den senaste tiden. Å andra sidan har genomförandet av resolutionen, vilken kräver att den libanesiska armén placerar sina styrkor i söder tillsammans med 15 000 soldater från en utvidgad UNIFIL-styrka (UNIFIL= United nations Interim Force i Lebanon),samt även påkallar en avväpning av Hizboll'Allah,lett till oenigheter.

Israel har redan i linje, med eldupphöravtalet, börjat överlämna området åt UNIFIL,som i sin tur skall överlämna dem till den libanesiska armén. Målet är,som Israel ser det , att avväpna Hizb'Allah och skapa en Hizb'Allah-fri zon söder om Litanifloden. Dock, medan Israel inte litar på den libanesiska armén, och därför ser det som en uppgift för UNIFIL att avväpna Hizb'Allah, så anser FNs generalsekreterare Kofi Annan, att denna uppgift faller under libanesiska arméns ansvar, rapporterade Jerusalem Post. Utrikesminister Condoleezza Rice gav uttryck för en liknande åsikt i Washington Post: "UNIFIL - kommer att ha ett kraftfullt mandat, men kommer inte att söka efter milis och vapen... Jag tror inte att det finns en förväntar att denna styrka skall fysiskt avväpna Hizb'Allah."

Representanter för den libanesiska regeringen, som också inkluderar två medlemmar i Hizb'Allah, har å sin sida klart deklarerat att de inte kommer att agera mot sina "bröder".

Associated Press citerade minister Ghazi Aridi som säger att "det kommer inte att bli någon konfrontation mellan armén och bröder i Hizb'Allah... det är inte arméns uppgift". En kompromiss som åstadkoms på tisdagen mellan regeringen och Hizb'Allah fastställde att organisationens medlemmar bara skall "hålla sina vapen dolda" enligt Ynet News. Ledaren för Hizb'Allah, Hassan Nasrallah, har likaså avslagit alla krav på avväpning. I ett TV-sänt tal i måndags hävdade han att hans grupp är "nära en stor seger", och fortsatte "detta är det inte tiden för Hizb'Allah att avväpna", rapporterade YnetNews.

Israeliska källor säger att -långt från avväpning, istället har de bevis på försök att återbeväpna Hizb'Allah med Syriens hjälp. Utrikesminister Tzipi Livni informerade under ett möte i FN generalsekreteraren om sina farhågor. Livni påminde också Annan om försvarsmaktens två kidnappade soldater och Israels krav på deras villkorslösa frigivande. Hon uttryckte slutligen att Israel motsätter sig att någon av Israels fiender inkluderas i den utvidgade UNIFIL-styrkan, skrev Haaretz. Hon syftade därvid sannolikt på Malaysia och Indonesien, som erbjudit sig att sända trupper.

tisdag, augusti 15, 2006

Äganderätten och resurserna

Ett intressant fenomen att fundera omkring är äganderätten. Hur är männsikan i relation till äganderätten och resurserna?
Människan är en varelse som är en varelse som skapar mer än hon förstör. Hon är lyckans och naturens överman.Även i kommunistiska stater har människan traditionellt betraktats som naturens herre. Hur kommer det sig att utvecklingen därtagit en så katstrofal vändning, medan samma synsätt producerad ökad resurstillgänglighet och exempellöst välstånd i de kapitalistiska länderna?

Förklaringen står att finna i äganderätten i avsaknaden av en central social instution, nämligen den privata äganderätten.En människas liv är nära förknippat med hennes egendom. Äganderätten skapar förutsättningar för människor att kunna se till sina egna intressen och samtidigt leva i ett tillstånd av fredligt välståndsutbyte med medmänniskorna.

söndag, augusti 13, 2006

FN:s tvivelaktiga insats

Tänkte ägna mig lite om situationen Israel-Libanon i mitt blogginlägg.Tänkte diskutera FN:s roll.Anti Defamtion Leauge (ADL),en USA-baserad judisk organisation som vill peka på orättfärdiga kränkningar,reagerar på vad de anser vara FN:s general Kofi Annans ensidiga hållning i konflikten.

Ynet News rapporterar att ADL hade en annons i New York Times där man refererade till Annans många uttalanden om lidande bland libanesiska civila och det "oproportionerliga användandet av våld" på den libanesiska sidan. Annonstexten ställer sedan frågan till Annan "Hur många fler israeliska civila måste dö innan du fördömer Hizb'Allah? Och när kommer du att sända kondoleanser till israeliska krigsoffer?"

Anne Bayefsky som är ledande styrelseledamot vid Hudson Institute och ansvarig utgivare för websajten http://www.eyeontheun.org/, kommenterade ämnet ur en annan vinkel i en artikel i National Review Online. Bayefsky hänvisade till FN-resolutionstexterna som har föreslagits och skriver att de kommer att "binda både Israels och FN:s händer i kriget mot terrorismen ..." Hon säger att under de senaste veckorna har många FN-aktörer "ställt sig upp för att besegra Israel på det politiska slagfältet med aldrig tidigare skådad nonchalans av FN-stadgans centrala sats: rätten till självförsvar."

Därtill pekar Bayefsky på att det aktuella utkastet till resolution belönar Hizb'Allah på olika sätt, bland annat genom att inte ens nämna organisationen vid namn, för att nu inte tala om att man förbigår ansvaret för civilas lidande. Inte heller använder utkastet ordet "terrorism". "Det kommer att bli endast ett säkert resultat av den här åtgärden - ett bemyndigande av terrorister vars yttersta mål är Förenta Staterna och alla demokratiska värden", sammanfattar Bayefsky.

torsdag, augusti 10, 2006

Europas sista diktatur

Fick idag i dagarna en inbjudan till ett näterksmöte i Ukraina, arrangerat av Landrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) . Tillsammans med 10 vitryska deltagare och en vitrysk orgnisatör kommer vi att vasra några dagar på en kursgård i närheten av Kiev.

Det ska bli spännande att det kommer att delta en ny grupp som vi unga kristdemokrater inte tidigare haft kontakt med som tydligen ska verka för fri press?.På det sättet kommer jag komma Vitryssland lite närmare,och analysera med egna ögon omkring situationen i landet.

Jag kommer att få mer information om det senare. Jag kommer naturligtvis att återkomma om vad som kommer att hända under mötet och blogga om situationen i Vitryssland.

Vitryssland utgör Europas geografiska mittpunkt och har genom historien tillhört både öst- och västeuropa. Efter självständigheten 1991 följde en relativt demokratisk utveckling som dock vände i mitten på 1990-talet då Aleksander Lukasjenko kom till makten.Sedan dess har invånarnas rättigheter systematiskt inskränkts av presidentregimen, som tagit monopol på massmedia och motverkar all form av opposition.

Beslutet om Sovjetunionens upplösning togs i Vitryssland 1991 av presidenterna för de vitryska, ryska och ukrainska rådsrepublikerna. Efter självständigheten följde en tid då många civila organisationer uppstod och oberoende tidningar bildades. Den vitryska kulturen, som förtryckts under Sovjettiden, återupprättades liksom det vitryska språket, som framför allt överlevt på landsbygden. 1994 fick Vitryssland sin första demokratiska författning. Aleksander Lukasjenko Beslutet om Sovjetunionens upplösning togs i Vitryssland 1991 av presidenterna för de vitryska, ryska och ukrainska rådsrepublikerna. Efter självständigheten följde en tid då många civila organisationer uppstod och oberoende tidningar bildades. Den vitryska kulturen, som förtryckts under Sovjettiden, återupprättades liksom det vitryska språket, som framför allt överlevt på landsbygden. 1994 fick Vitryssland sin första demokratiska författning.

Två år senare inledde han förhandlingar om en union med Ryssland, vilket gav upphov till starka vitryska protester med massarresteringar som följd.Landet fick sina första politiska fångar. I november 1996 upplöste presidenten den demokratiska författningen och förlängde sin mandatperiod från fem till sju år, genom en folkomröstning som endast erkändes av Ryssland. Han lät också införa en ny flagga liknande den från sovjettiden, som en markering mot den vitryska kulturen och den demokratiska oppositionen.

Lukasjenko har förhindrat ett pluralistiskt samhälle genom att utfärda dekret och försvåra för oberoende massmedia, enskilda organisationer samt privata företag. Vitrysslands ekonomi är till stor del baserad på jordbruk. I och med att han tagit monopol på all nationell media, med undantag för ryska tv-kanaler, har Lukasjenko För att säkra sin egen maktställning har presidenten byggt upp en kår av lojala medarbetare i det politiska etablissemanget, domstolsväsendet samt säkerhetstjänsten.

I Ryssland har den vitryska regimen sin främsta bundsförvant och ekonomiska samarbetspartner. Ur rysk synvinkel är Vitrysslands geografiska läge betydelsefullt då det utgör en buffertzon till NATO:s östliga gräns som går vid Polen. Sedan 1996 har Ryssland och Vitryssland undertecknat ett antal avtal om en gemensam union, trots att brotten mot mänskliga rättigheter i Vitryssland inte är helt oproblematiska för den ryska sidan.
Resultatet av 1996 års folkomröstning erkändes endast av Ryssland. EU avbröt sin politiska dialog med Vitryssland, med undantag för kommunikation via ordförandelandet, och Vitryssland förlorade sin observatörsplats i Europarådet. Rapporter om brott mot mänskliga rättigheter har gjort att Vitryssland blivit alltmer isolerat på ett statligt plan.
På gräsrotsnivå har kontakterna mellan enskilda organisationer ökat, tack vare fortsatt demokratibistånd från väst. EU och USA samarbetar med det upplösta parlamentet, det så kallade "skuggparlamentet", som tillsammans med enskilda organisationer har fått ett stort internationellt inflytande.

President Lukasjenko säger sig vara "sin egen", men stödjer ofta kommunisterna. För en västerlänning kan det tyckas paradoxalt att demokraterna och nationalisterna är desamma, vilket är fallet i Vitryssland. I den demokratiska oppositionen ingår bland annat det socialdemokratiska partiet (Narodnaja Gramada), det mer högerorienterade United Civil Party, och Folkfronten som står någonstans i mitten. Det senare växte fram som en självständighetsrörelse under perestrojkan, men Folkfronten har aldrig varit lika stark som i de baltiska länderna. Dess grundare var arkeologen Zjenon Paznjak, som i slutet av åttitalet upptäckte massgravar utanför Minsk, från trettitalets Stalinterror. Sedan dess har Folkfronten kämpat för den vitryska nationens, kulturens och språkets återupprättande, och verkar både som parti och som enskild organisation.

Till den demokratiska oppositionen hör också en rad enskilda organisationer som har ett nära samarbete med partierna. De går ofta ut med gemensamma appeller och aktioner. Människorättsorganisationer försvarar oppositionella som råkat illa ut på grund av sina politiska övertygelser. Oppositionen står enad mot presidentregimen, men Folkfronten har delats i två fraktioner. Även kommunistpartiet har delats.

Lukasjenkos strategi att favorisera anhängare och skrämma motståndare genom olika straff har varit extra tydlig när det gäller ungdomar. Medlemmarna i det Vitryska Patriotiska Ungdomsförbundet BPSN, som stödjer presidenten, får finansiellt stöd från staten och olika förmåner. De oppositionella ungdomarna riskerar att straffas med böter. Det förekommer också att de stängs av från studierna, mister jobb eller hamnar i fängelse. Under 1999 försvann ett antal högt uppsatta personer spårlöst, vilket tyder på att regimens kamp mot oppositionen har skärpts.

Istället för att låta sig skrämmas har oppositionen förfinat sina metoder, bland annat genom att fördjupa sina kunskaper om lagliga rättigheter och skyldigheter. Tidningar och organisationer registrerar flera namn, som en försiktighetsåtgärd om de tvingas stänga. Man är försiktigare under demonstrationer.

Genom kontakter med vitryssar,och Vitryssland kan svenska politiker, medmänniskor visa sitt stöd till våra vitryska syskon. Att ständigt aktualisera situationen och sätta den i blickfånget. Att sätta det unika och alltid lika okränkbara människovärdet i centrum:Att visa att det även i en diktatur finns människor som kämpar för sina rättigheter.

söndag, augusti 06, 2006

Ingen internationell kärnkraftsutredning nödvändig i dagslägetForsmark Foto:Krister Carlsson

Miljöpartiet har för en tid sedan föreslagit att en internationell kärnkraftsutredning inleds. Likt Göran Hägglund vill jag säga att incidenten vid Forsmark ska tas på allavar men får inte leda till ogenomtänkta åtgärder.

Händelserna i Forsmark måste tas på största allvar och det gör de ansvariga myndigheterna. Säkerhetssystemet fångade upp felet och gjorde att det inte utvecklade sig till någon olycka. Få verksamheter är så omgärdade av rigorösa säkerhetskrav som kärnkraften. I nuläget finns inget behov av en oberoende internationell utredning.

Den 25 juli har Statens Kärnkraftinspektion (SKI) genomfört en preliminär utredning för att skaffa sig en oberoende bild av händelseförlopp, konsekvenser och åtgärder. Baserat på denna preliminära utredning verkar Forsmarks Kraftgrupp AB, FKA, ha hanterat det akuta händelseförloppet på ett korrekt sätt.

SKI bedömer att reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt Ringhals 1, 2, 3 och 4 kan drivas med tillräcklig säkerhet beaktat den störning som drabbade Forsmark 1 i förra veckan. SKI bedömer att anläggningarna har genomfört en tillräcklig analys och redovisning för att SKI ska känna förtroende för fortsatt drift.

De befintliga reaktorerna ska användas så länge de uppfyller de hårda säkerhetskraven och är ekonomiskt lönsamma. Det vore en oerhörd kapitalförstöring att stänga ytterligare reaktorer, som vänsterpartiet och miljöpartiet vill. Vad Socialdemokraterna anser i frågan verkar bero på vilken minister man frågar, vilket är oroande. Göran Persson bör klargöra för svenska folket vad som är vänsteralternativets samlade uppfattning.

Att avveckla kärnkraften skulle få effekten att elpriserna ökar och växthuseffekten får ett ovälkommet tillskott. Resultatet blir i förlängningen försämrad miljö och minskat utrymme för satsningar på andra angelägna verksamheter.

torsdag, augusti 03, 2006

Ett ödesval i höst

Skolavslutningar ska inte få ske i kyrkolokaler. Äktenskapet avskaffas i nuvarande form. Fastighetsskatten drivs upp så att människor inte har rård att bo kvar i sina hus. Över en miljon människor står helet eller delvis utanför den ordinarie arbetsmarknaden helt elelr delvis - mitt uppe i en högkonjunktur. Det blir allt krångligare att vara småföretagare och anställa människor.Allt fler äldre får inte den omsorg de behöver. Politiker vill styra allt mer över familjerna och deras val av hur barnomsorgen ska utoformas.

Mycket är bra i Sverige, men det är också så mycket som är tokigt. Särskilt upprör blir jag när vi mitt i en hög konjunktur inte tar chyansen att rätt till de stora långsiktiga problem vi har. Men jag ser också en växande värderingsdebatt. Ska Sverige vara ett öppet och varmt samhälle måste vi våga låta den kristna idétradition, som betytt så mycket för det goda i vårt samhälle måste vi våga låta den kristna idétradition ,fortsätta vara en stark kulturbärare. Inte skämmas för våra rötter som allt fler politiker tycks göra.

Nu är det snart val. Socialdemokraterna har styrt i 64 av de senaste 75 åren. Vad händer med Sverige om sossarna får behålla makten? Vad händer med stadsförvaltningen och utnämningspolitiken? Vad händer med det idémässiga klimatet då allt fler anpassar sig till att det alltid är socialdemokraterna som styr?

Jag tror att höstens val är ett ödesval. Sveriges framtid står på spel. Det finns två regeringsalternativ: Vänsterkarteleen (s,v och mp) eller Allians för Sverige (m,fp,kd och c).
Med en stark kristdemokratiska röst i en ny regering kommer människovärdet, familjen , de äldre och småföretagarnas situation vara i förgrunden.

Jag brinner för ett regeringsskifte i höst. Jag brinner för att omsätta våra politiska förslag i verkligheten. Hoppas du också brinner för detta!

måndag, juli 24, 2006

Med fokus på Hong Kong


Fortsätter min fokusering på min blogg om Kina och mänskliga rättigheter. I detta inlägg ska jag fokusera på staden Hong Kong. Självklart kommer jag inte ge heltäckande bild, men ska ändå göra ett försök att beskriva situationen.

Den viktigaste politiska frågan i Hongkong SAR (Special Administrative Region) gäller relationen till Peking och upprätthållandet av Hongkongs autonoma ställning enligt principen "ett land, två system" i enlighet med Hongkongs minikonstitution, Basic Law.

Företrädare för de demokratiska krafterna i Hongkong önskar se en snabb utveckling mot full demokrati. Ett viktigt steg på vägen är fria och allmänna val av Chief Executive, Hongkongs regeringschef, och till parlamentet, LegCo, vid nästa val 2007/2008. Centralregeringen i Peking och inflytelserika företrädare för näringslivet motsätter sig en alltför snabb utveckling. National Peoples Congress i Peking meddelade formellt i april förra året att allmänna val inte kan äga rum redan 2007/2008. Det skapade en betydande politisk spänning mellan demokraterna i Hongkong å ena sidan och regeringarna i Hongkong och Peking å andra sidan.

Efter en konsultationsprocess kring den demokratiska utvecklingen lades en slutrapport fram i oktober. I rapporten föreslås förändringar som innebär en utvidgning av den valkommitté som utser Chief Executive samt ökad representation i parlamentet av lokalvalda politiker. Någon tidsplan för övergången till full demokrati presenteras inte, något som kritiseras av det demokratiska lägret.

I mars avgick regeringschefen Tung Chee-hwa av hälsoskäl, två år innan mandatperiodens utgång. Den ende kandidat som ställde upp i fyllnadsvalet var tidigare biträdande regeringschefen, Donald Tsang. Redan i ett tidigt skede uttalade centralregeringen i Peking sitt stöd för Tsang som även hade ett starkt stöd bland Hongkongs befolkning. Tsang, som har en lång karriär bakom sig i Hongkongs administration, utsågs formellt till ny Chief Executive i juni.

Tsang har vinnlagt sig om att förbättra kommunikationen på politisk nivå mellan Hongkong och fastlandskina. Ett första steg var en resa till grannprovinsen Guangdong som Tsang ledde. Samtliga parlamentariker i Hongkong bjöds med på resan, även de demokrater som tidigare varit portförbjudna i Kina.

Storbritannien hade för Hongkongs vidkommande ratificerat sex av de centrala konventionerna för mänskliga rättigheter (MR). Dessa är konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor, konventionen mot tortyr och konventionen om barnets rättigheter. Kina har accepterat att de skall fortsätta att vara tillämpliga på Hongkong. Kina har tillåtit en fortsättning av rapporteringen till FN varje år om läget för de mänskliga rättigheterna i Hongkong och endast krävt att rapporten insändes via Peking.

Hongkong är ett rättssamhälle där rätten till liv och kroppslig integritet generellt sett respekteras. Dödsstraffet avskaffades 1993.

Generellt sett åtnjuter Hongkongborna oförminskad rätt till rörlighet över gränserna. Dock bör noteras att vissa företrädare för oppositionen inte tillåts resa till Kina, men en uppluckring av dessa restriktioner tycks vara på väg. Medborgare i övriga Kina tillåts i allt större utsträckning på egen hand besöka Hongkong som turister. Liberaliseringen kan delvis ses som en åtgärd från centralregeringens sida att stärka Hongkongs turistnäring och ekonomi.
Ett antal händelser sedan återföreningen med Kina har bidragit till en viss ovisshet om Hongkongbornas rättsliga ställning under vistelse på fastlandet. Det förekommer att Hongkongbor grips av myndigheterna i Kina och hålls som gisslan för sina företags obetalda skulder och verksamhet på fastlandet. Vidare har personer med hemvist i Hongkong gripits i Kina och bland annat anklagats för olovlig underrättelseverksamhet.

Ett uppmärksammat fall är journalisten Ching Cheong, som arresterats i Kina anklagad för spioneri. Omständigheterna kring fallet är oklara och Hongkongregeringen anklagas av olika MR-organisationer för att inte ha agerat tillräckligt kraftfullt för att informera sig om fallet och verka för att Cheongs rättigheter tillvaratas.

Den personliga friheten respekteras generellt sett. Regeringen har inte förbjudit Falun Gong-rörelsen i Hongkong, trots att man stått under press från Peking i frågan. Rörelsen, som beräknas ha endast 500 aktiva utövare i Hongkong, är dock väl bevakad av myndigheterna. Kritik har uttalats över att tillresande Falun Gong-anhängare avvisats på flygplatsen i samband med toppmöten i Hongkong. I en uppmärksammad rättegång dömdes 2002 ett antal Falun Gong-anhängare för att ha "hindrat framkomligheten på allmän plats" vid en sittdemonstration framför Kinas sambandskontor i Hongkong. Domen överklagades och ogillades av appellationsdomstolen år 2005 med motiveringen att de grundläggande yttrande- och demonstrationsfriheterna ska gälla oavsett politisk inriktning på aktionen.

Även om mycket positivt har hänt i arbetet med de mänskliga rättigheterrna råder stora brister.Detta får vi aldrig glömma när vi talar om mänskliga rättigheter i Kina.

tisdag, juli 18, 2006

Med blicken fäst på Kina

Minnet av Mao Zedong lever:Här säljs souvenirer med den store ledaren

Foto:Amnesty Press

Hur ser situationen ut med mänskliga rättigheter i Kina?. Jag har gått igenom en del mediarapportering och rapporter i ämnet för att bäst kunna beskriva situtionen. Vi måste våga lyfta blicken till våra kinesiska syskon.

Enligt Amnesty Internationals årsrapport var Kina det land som avrättade flest människor, minst 3 000 personer dödades ochdubbelt så många, runt 6 000 dömdes till döden. Men Amnesty tror att det riktiga antalet är närmare 10 000 dödade.

I utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Kina 2005 skrivs "Kina är en enpartistat som saknar fria val. Ett antal grundläggande fri och rättigheter respekteras inte och bland annat tortyr och godtyckliga frihetsberövande förekommer.Politisk opposition är inte tillåten."

Vidare fortsätter rapporten "De grundläggande fri och rättigheterna,såsom yttrandefrihet, pressfrihet,organisationsfrihet och religionsfrihet, är fortsatt starkt begränsade.Under 2005 fanns dock tecken på att restriktionrna för media och på Internet håller på att skärpas ytterligare."

Vidare konstaterar rapporten "Tillämpning av dödsstraffet är mycket omfattande. Trots påstötningar vägrar kinesiska myndigheter att ange exaktauppgifter, men enligt en ledamot av nationella folkkongressen uppgår antalet dödsdömda varje år till över 10 000. Enligt Amnesty International stod Kinaför nästan 90 procent av världens utdömda dödsdomar 2004."
Rapporten fortsätter "Bruket av tortyr är utbrett,trots att det är förbjudet enligt lag." "En tidigare aviserad reform som innebar avskaffande av systemet med arbetsläger, kallat"omskolning genom arbete" eller administrativt frihetsberövande, verkar ha stannat av".

De kinesiska myndigheterna är också världsledande i censur och förtryck av yttrande- och pressfriheten. Enligt organisationen Reportrar utan gränser är Kina bland de fem sämst i världen på pressfrihet, och den kinesiska statsappratens främsta vapen mot tryckfriheten är pressdepartementet. Trots att många medier numer är privatägda har de väldigt lite handlingsutrymme.

Pressdepartmentet ger "riktlinjer" till de kinesiska medierna om vad som är tillåtet att skriva och rapportera om. Exempelvis är det fortfarande förbjudet att rapportera om massakern på Himmelska Fridens torg den 4 juni 1989 då kinesisk militär dödade hundratals obeväpnade demonstranter.

Human rights Watch kritiserar sökmotorer som Google, Yahoo och Microsoft för att anpassa sina tjänseter för att passa diktaturen Kina. Exempelvis har Google tagit bort länkar till internetsajtersom den kinesiska regeringen inte tycker om.

Microsoft skickar felmeddelande till kinesiska kunder när de använder kinesiska tecken för fred,Taiwan, Tibet,demokrati, mänskliga rättigheter eller demonstration.
Yahoo säger i ett uttalande till HRW att de försöker respektera de länders lagar där de etablerar sig. Det är en anpassning som människorättsaktivister anser är ett brott mot FN:s nya regler för multinationella företag. Där står att det är företagens ansvar att deras produkter och tjänster inte används för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Myndigheterna i Peking har högtidligt lovat en förbättring av människorätts situtionen och vissa demokratiska reformer. Men det är något som de flesta bedömare är ense om ännu inte har införts.

2008 ska de olympiska spelen invigas i Peking. De olympiska arnorna byggs av arbetare som fortfarande är förbjudna att orgnaisera sig, strejka eller uttrycka sin mening om missförhållanden. Trots att både Kina och kinesiska företag och de multinationella olympiska sponsorerna som Coca-cola,Kodak och Visa har FN:s arbetsrättsliga organ, ILO:s regler att rätta sig efter.

söndag, juli 16, 2006

Siktet på Beijing 2008


Foto:Wikipedia

Siktet är i olympiska sammanhang ställt på Beijing 2008. Världen kommer att rikta blicken mot Kinas framgångar, samtidigt som man förblindas av den välputsade fasaden och glömmer de massavrättningar som ägt rum på sammaarenor som fotbollen kommer att spelas. Det är viktigt att vi har detta i åtanke när de olympiska spelen inleds i Beijing.Vi måste höja blicken och se på situationen som våra kinesiska syskon har. Jag kommer därför, med bölrjan idag att fokusera kringutvecklingen och situationen i landet.

Kina har en enorm tillväxt. Kinas tillväxt ligger stabilt på 7-8 procent om året. Detta skall jämföras med västliga länders tillväxt på 1-2 procent de senaste åren. Amnesty International säger att de mänskliga rättigheterna inte har respekterats mer i takt med den ekonomiska utvecklingenoch integrationen i världsekonomin,snarare tvärtom.

Kina är en av de hårdaste kommunistdiktaturerna i världen med systematisk förfljelse av oliktänkande, i bästa fall summariska rättegångar och dödsstraff förkontrarevolutionär verksamhet.Journalister och vanliga Internetanvändare sitter fängslade runt om i Kina. Kommunistregimen i Kina har köpt in ett system för att övervaka och filtrera SMS meddelanden från "kontrarevolutionär verksamhet". Redan tidigare har Internet noga övervakats.Den tidigare brittiska kolonin Hong Kong har förändrats oerhört. Ökad kontroll av pressen har skett, utländska TV kanaler som CNN och BBC sänds lokalt med fördröjning. Dyker det upp nyheter som inte passar kommunistdiktaturen så ser man till att bilden blir svart under inslaget.Det finns också ett förslag från Peking till ledarna i hong kong att parabolantenner skall förbjudas.

Hong Kong har ändå en priviligerad ställning som SAR, "Special Administrative Region" ,jämfört med vad folk i andra städer i Kina utsätts för. IOK:s vice ordförande Gunilla Linberg uttalade sig för några år sedan för TT att "Det är ju ett hårt tryck på Kina att öppna sig och förbättra mänskliga rättigheter".

Massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 verkar glömd sedan länge. under sitt Kinabesök 1996 lovprisade Göran Persson Kinas stabilitet. Detta ledde till kraftig kritik, inte minst från regeringen i vårt grannland Danmark. Denna kritik skakade Göran Persson av sig med sedvanlig arrogans. Den sittande socialdemokratiska regeringen har som alltid när det gällerkommunist eller socialistdiktaturer hållit en mycket låg profil.

Man vill inte stöta sig med partibröderna i Havanna, Pyongyang eller Peking. Det är dags för regeringen att välja sida, demokrati eller diktatur?

söndag, juli 09, 2006

Växande spänningar mellan Hamas och Syrien

Tänkte ägna mig lite om situationen i Israel i mitt blogginlägg idag. Vi har de senaste veckorna hört oroliga rapporter ifrån Israel. Situationen berör oss. Varhelst det unika, okränkbara människovärdet kränks berör det oss.

Enligt en rapport på den palestinska webbsidan PNN och som citeras i Ynet News ,mötte Syriens president Bashar Assad Hamas-ledarskapet i Damascus kort efter den israeliska styrkeuppvisningen då IAF-stridsflygplan flög över hans palats förra veckan. Den israeliska aktionen var föranledd av det faktum att Israel ser Assad som en av Hamas huvudsupportrar och har upprepade gånger begärt att den syriska regimen upphör att ge pengar tilll och att vara värd för terrororganisationen.

I mötet antas Assad ha begärt frisläppandet av Gilad Shalit,men Hamasledaren Khaled Mashalll,som trots den verkliga auktoriteten i terroroganisationen, vägrade att ge efter. Istället åkte Mashall till Algeriet tillsammans med många av de Hamasledare som har sin bas i Algeriet. Hamas talesmän i Gazaremsan sade att de inte kände till händelsen, men att de inte trodde att informationen var korrekt.

lördag, juli 01, 2006

Dags för ett hederligare Sverige!Foto:Kristdemokraterna

Så har Sveriges viktigaste parti hållit riksting. Denna gång var rikstinget förlagt till Göteborg. Det var en intensiv period. Tinget behandlade också tre prepositioner ifrån partistyrelsen. Den ena om en samlad bostadspolitik och den andra om ett hederligare Sverige. Den tredje om landsbygdspolitik.

Före detta chefen för Svenskt näringsliv, Ebba Lindsö valdes in i partistyrelsen. Med henne vid rodret kommer vi att nå framgångar. Hennes erfarenheter kommer att vara mycket användbara i partiarbetet.

Tyvärr så röstades förslaget om en kommunal polis ned. Förslaget jämkades med ett större kommunalt inflytande över polisen. Fördelarna med en kommunal polis väger enligt mig upp nackdelarna. Fördelarna är att vi får en större närhet till polisen. Sannolikt skulle också det utövas mer ansvar om ansvaret för polisen ligger hos kommunalrådet. Den polisprivatisering som uppstår när alltfler kommuner anlitar privata vaktbolag somska sköta polisiära uppgifter är negativ.

Arbetsbördan blir något större med en kommunaliserad polis för kommunerna. Men inte större än den övergripbar. Kommunerna har redan idag ansvaret för lika viktiga uppgifter som den polisiära såsom räddningstjänst, insatser vid kris. I enlighet med subsidaritetsprincipen ska beslut fattas så nära människor som möjligt. Därför beklagar jag attförslaget röstades ner.

I prepostionen för en storstadspolitik hittar vi viktiga förslag. Förbättra klimatet för småföretag, inför avdragsrätt för hushållsnära tjänster, stöd kvinnors företagande.Vi vill också stärka samordningen genom regioner med utökade ansvarsområden. Vi vill också slopa arbetsgivaravgiften för nystartsjobb. Vi vill också utveckla mångfalden inom arbetsförmedlningen,garantera personbliga jobb-guider, öka konkurrenssättningen inom offentlig finansierad verksamhet, införa ett rikstäckande valideringssystem,öka stödet till avknoppning och social ekonomi.Vi vill också motverka strukturell diskriminering genom såväl avkodifiering som positiv särbehandling. Vi vill också stärka äldres möjligheter och drivkrafter på arbetsmarknaden.

Vi vill införa stödbanker i förorterna till smföretagande i miljonprogramsområdena. Dessa skulle stå för både ekonomiska och kunskapsmässiga resurser för dem som idag har svårt att få lån. Man skulle öka tillgången på riskkapitalgenom samarbete mellan näringsliv,staden och ideella orgnisationer. Förebilderna tilla sådana banker finns internationellt.Detta är endast ett axplock på den nya storstadspolitik som presenterades vid vårt riksting.

Vi kristdemokrater vill stärka familjen och det civila samhället. Vi vill tillsätta en värdekommission för att bidra till en bred värdemässig och etisk mobilisering genom att förankra samhällsdebatten.Vi vill uppvärdera den ideella sektorn. Vi vill stärka etiken inom idrottsrörelsen. Vi vill stoppa politieringen av universitetens styrelser. Vi vill skapa en skola med ordning,arbetsro och kamratskapVi vill stärka förtroendet stat och offentlig sektor. Detta är endast ett axplock ur den proposition som behandlades på rikstinget om hederlighet.

torsdag, juni 22, 2006

Att bygga mer än hus

Hus kan bygga på olika sätt. Trä,tegel eller betong är bara ett av alla val som ska göras när ett hus byggs. Därför blir husen också olika. Men en del har de ändå gemensamt: de ger tak över huvudet mot väder och vind. Byggkonstruktionen kräver därför kräver därför en bra grund och något som håller samman väggar och tak.Det är ändå sällan som väggen eller de bärande väggarna ifrågasätts när det gäller hus. Men när vi gemensamt bygger det goda samhället verkar det som om vi börjar med tapeterna istället för grunden.

Kristdemokraterna börjar med människan och hennes behov när vi ska forma en politik för ett tryggt och ett gott samhälle.Alla människor föds in i ett sammanhang med nära relationer,först och främst till föräldrarna. Barn och föräldrar är samhällets viktigaste byggsten och utgör grunden i samhället. Det nära nätverk som finns mellan ett barn och dess föräldrar är en omistlig del av livet och det sammanhållande kittet i samhällsgemenskapen.Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Precis som i alla andra mänskliga sammanhang uppstår konflikter det begås misstag också inom familjen.Trots sina brister är ändå familjen den viktigaste grundstenen i samhället och den livsform som har störtst möjligheter att vara den lilla nära gemenskap som bnehövs för att människor ska kunna växa. Fungerar inte familjen som en bas fungerar inte heller samhället.

Den fostran i mänskliga rättigheter, alla människor lika och okränkbara värde, som barne får på ett naturligt sätt under uppväxten är avgörande fundament i samhällsbygget. När elever utsätts för mobbing i skolan och när människor diskrimineras på grund av etniskt ursprung eller sexuell identitet är det människovärdet dom kränks. Samhället måste vid alla sådana tillfällen ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel.

Signalerna ska finnas i allmänpreventivt syfte, dvs vi ska i förväg veta att samhället reagerar när man bryter mot lagar. Brottsförebyggande insatser kan dessutom göras, på många olika sätt och på olika plan. Först och främst är det ändock i familjen, i samspelet mellan föräldrar och barn som normer och värderingar konkretiseras. Därför måste föräldrarollen uppvärderas och ges status. Att vara förälder är det finaste uppdrag en människa kan få och föräldrar ska ges stöd från samhället för att få bästa möjliga förutsättningar att klara av uppdraget.Skolan är, vid sidan av föräldrarna, en viktig partner när det gäller barnens demokratiska fostran.

Genom den förankring som läroplanen ger i värdegrunden ska skolan förmedla respekten för alla människors lika värde. Då går det inte an att någon mobbas på skolan. Då går det inte heller an att elever ställs utanför undervisningen för att stödresurserna inte räcker till. Men skolan kan aldrig klara att förmedla värdegrundens innehåll till eleverna om inte föräldrarna utgör stommen i det arbetet. Att i efterhand reparera kräver oftast större insatser och kvaliteten riskeras.

Det är alltid bättre att börja byggandet från grunden och ge det goda förutsättningar. Som kristdemokrat är det naturligt att börja med barnen och deras behov. Kan vi ge barnen en trygg uppväxt med trygga föräldrar är det en vinst för hela samhället. Nej, här har såväl skolpersonal som förtroendevalda ett ansvar för att skolan dels på ett tydligt sätt förankrar all verksamhet i värdegrunden och dels att resurserna räcker till för att klara målen för alla elever. Men det görs inte av sig själv. Det krävs först och främst av samhället att familjen värderas som grunden i samhällsgemenskapen och därmed ge föräldrarollen status. Då blir det naturligt att ge stöd till såväl ensamstående som sammanboende föräldrar. Föräldrarnas delaktighet i skolarbetet blir självklar liksom att det offentliga stödet till barnomsorg ska ges direkt till föräldrarna så att de kan bestämma hur de vill ha det.

Kristdemokraterna vill forma en politik som utgår från människans behov av nära gemenskaper. Vi ser det som naturligt att familjen är samhällets viktigaste byggsten. Med sådana byggstenar kan nätverk skapas som håller samman den större gemenskapen: ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

lördag, juni 17, 2006

Säg nej till könskvotering!


Foto:Kristdemokraterna

Förra veckan kom regeringen utredare Catarina af Sundebring med sin utredning som pårecis enligt direktiven föreslår en lagstiftning om minst 40 procent kvinnor i privata bolagsstyrelser.De företag som inte uppfyller den lagstadgade kvoten av kvinnor och män ske enligt utredarens förslag tvingas betala en särskild straffavgift. Ifall inte facken arbetar för jämställdhet mellan sina styrelserepresentanter, ska de enligt utredaren förslag straffas på motsvarande sätt.

Få ifrågasätter om det är moraliskt riktigt med ett straffligt ingripande i äganderätten. Den som satsat sitt kapital,byggt ett företag måste också få betämma vem som ska sitta i bolagets styrelse.Vi politiker borde arbeta hårt för jämställdhet inom de statliga och kommunala bolag som vi har inflytande över. Det offentliga ska vara ett föredöme,så är det inte idag. Det behövs uppmuntrande utbildning och kompetensprojekt när det gäller att påverka företags urval till styrelserna. Men vi måste låta de enskilda näringsidkarna och aktieägarna förvalta sin egen egendom. Att inte bestämma över hur eller vem det företag man äger ska styras är en omfattande inskränkning i äganderätten. Ytterst handlar det om respekten för det civila samhället.

onsdag, juni 14, 2006

Dags att avskaffa djurskyddmyndigheten

Djurskyddsmyndigheten skapades i januari 2004 i syfte att sköta den centrala tillsynen av djurskyddet. Tidigare hade Jordbruksverket denn uppgift.
Sverige har idag en av världens bästa djurkyddslagar och det finns inget behov a ytterligare myndigheter på detta område utan vad som behöv är bättre uppföljning. Istälet för en central myndighet behöver dagens lagstiftning tillämpas bättre och den lokala tillsynen öka. Därför bör Djurskyddmyndigheten läggas ner.


En nedläggning av Djurkyddsmyndigheten innebär inte på något sätt sämra villkor för djuren,utan mindre byråkrati och regelkrångel av Sverige lantbrukare. Jordburksverket bår återta sina uppgifter- och ta över djurkyddsfrågorna. Det praktiska inspektionsarbetet utförs ändå av kommunal inspektörer. men en minskad byråkrati skulle man även spara pengar som skulle kunna användas för att förbättra jordburket konkurrensvillkor.

Den främsta frågan som bör ställas i sammanhanget är om djuren fått det bättre eller sämre med en egen myndighet. I december 2003 presenterade Riksrevisionen en rapport där det framkom att bristande djurskydd ofta berodde på de många huvudmännen, på det stora antalet byråkrater i förhållande till antalet inspektörer samt på bristande samordning. Att i ljuset av detta en månad senare inrätta ännu en myndighet förefaller irrationellt och tycks snarare försvåra ett effektivt skydd för våra djur.

lördag, juni 10, 2006

Dumheter av DO!

Foto:Skolverket

Svenska Dagbladet hade i fredags uppgifter om att DO anser att skolavslutningar i kyrkan är olämpliga och diskriminerande mot elever som inte är kristna. Elever ska inte få sjunga Den blosmtertid nu kommer och kyrkliga skolavslutningar anses som "diskriminierande".

Ibalnd beskrivs Sverige som lande lagom, men så är det inte längre. Istället deltar vi i ett världsmästerskap i extremism och dumhet. Nu anser Diskirmineringsombudsmannen (DO),att en av våra finaste traditioner,skolavslutningen i kyrkan,ska betraktas som "olämpliga"Den kristna kyrkan symboler och bilder uppfattas tydligen som skadliga för barnen. Det är ingeting annat än rent trams!

I tider när TV pumpar ut vålds- och alkoholromantisk underhållning på barnprogramstid, när Internet svämmar över av pornografi fritt tillgänglig för barn, så är det skolavslutningar i kryakn som ska förbjudas. Och barnen ska inte få sjunga Den blomstertid nu kommer, dne mest klassiska sången på avslutningen. Det finns naturligtvis ingen rim och reson i detta.

Kristendomen är den enskilt viktigaste delen i Sverige kulturella arv. Ska man överhuvudtaget ha möjlighet att förstå vår kultur och historia, vår litteratur och rättsuppfattning måste man förstå kristendomen. Men hur ska barn komma i kontakt med vårt kulturarv om det till och med är förbjudet att fira skolavslutning i skolan?

Både svenskar och invandrare behöver förstå den kultur de lever och verkar i. Detta märks inte minst på att ordföranden för Sverige muslimska råd,Helena Benaouda,enligt SvD tycker att det är helt ok att skolavslutningar hålls i kristna kyrkor,om alla är överens om det.

Att beröva invandrare vårt kulturarv leder till onödiga motsättningar och ökad segregation. Om det är så skadligt att en gång per år vistas i en kyrkosal så måste vår kulturhistoria vara rena dynamiten.

Systembolaget markerar mot Israel

I det statliga Systembolagets katalog kan man läsa att Golan-Emerlind riesling årgång 2005 kommer ifrån Israel-ockuperat syriskt område. Det samma gäller vinet Yarden Chardonnay. I tidigare kataloger angavs Israel som ursprungsland.

En sådan formulering kan inte användas om det inte erinras om hur ockupationen kom till och varför den ägt och äger rum.
"Ockupationen" framstår givetivs som både ofattbar och värd all opposition om man bortser från exempelvis hur Galiléen,trakterna runt Gennesaret,besökt och bombarderats från Golanhöjderna. Otaliga unga israeler fick sätt livet för att få bort kulsprutenästena i bergen och skapa lugnare förhållanden och eldupphör.

Det kan också påminnas om att Israel och Egypten slöt fred och att Israel lämnade tillbaka varanda kvadratmeter till Egypten i utbyte mot erkännande och fred,någonting som Syrien inte är intresserad av. Det är anmärkningsvärt att Systembolaget väljer att särbehandla Israel. Systembolaget har nämligen inte tidigare valt att ta politisk ställning vad gäller drycker producerade på "ockuperade områden" i fallen Libanon (tidigare syriskt styre), Nambia (tidigare Sydafrikanskt styre), Cypern (halva ön ockuperat av Turkiet,andra halvan av Grekland) eller Marocko eller Västsahara. Frågan är varför man inte varit konsekvent och även i dessa fall benämner dem som ett visst land vara just "ockuperade områden".

Det statliga Sytembolagets särbehandling på just Israel är särskilt oroande med tanke på att Sverige nyligen markerat emot Israel. Än mer orande är att folkhälsominsiter Morgan Johansson väljer att ducka i sitt svar till den fråga som Annelie Enochson (kd) ställt i frågan.Rekommenderar att läsa min kristdemokratiske kollega Martin Källstrands inlägg på hans blogg.

Uppdatering 13.25:Systembolaget har för någon vecka sedan valt att ta bort märkningen utav vinerna. belsutet är nu att inte ta någon märkning av ursprungsland alls.Ett mräkligt beslut eftersom tillverkarna klart och tydligt deklarerar att ursprungslandet är Israel. Ett mycket märkligt agerande.

söndag, juni 04, 2006

Säg nej till EU beskattningFoto:Wikipedia

Processen som ledde fram till beslut om budget för EU 2007-13 präglöades i högg grad av motsättningar. Detta då EU- budgetens storlek i hög grad avgörs genom förhandlingar mellan medlemsländernas regeringar. Idag erhåller EU cirka75 procent av sina medel från medlemsländerna och 25 procent från egna källor såsom moms och tullavgifter. Europeiska medborgare betalar följaktligen idag direkt skatter endast i sina respektive medlemsländer.

I spåren efter budgetbråket harn en specifik idé vunnit bifall hos vissa europeiska politiker,nämligen införandandet ev en EU-skattför att finansiera EU:s budget på 1,150 miljader kronor.

Detta har bland annat föreslagits av den östterrikiske förbundskanslern WolfgangSchüssel, som vill införa en särskild EU-skatt på flyg- och båtresor samt på kortfristiga finansiella spekulationer, Idén om en särskild skatt på semesterresor,internationella resor och båtresor stöds också av EU kommissionen - som har över17.000 anställda i Bryssel. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso menar att finansieringen av EU bör ses över "förutsättningslöst" i samband med budgetöversynen som ska genomföras 2008/09

Förslagen om en direkt Eu-skatt ska inte förväxlas med förslaget om att inrätta en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU.Det senare förslaget kommer att öka möjligheterna för en positiv skattekonkurrens och göra det enklare för företag som är verksamma i flera av medlemsländerna. Det kommer dessutom att göra det svårare för de länder som har höga bolagsskatter med många kryphål från att kritisera länder med låga skattesatser och få kryphål.

En gemensam konsoloiderad bolagsskattebas kommer enligt Europaparlamentet inte att äventyra medlemsstaternas grundläggande suveränitet i skattefrågor, i synnerhet inte deras rätt att faställa skattesatserna för den antionella bolagsskatten.

Ifråga om skattekonkurrens så har Tysklands nye finansminister Peer Steinbruck (SPD) sagt att låga skatter i de nya medlemsländerna "inte har någonting med rättvis skattebas utan innebär ökade svårigheter för tysdka jobb".En harmonisering av de europieska skatterna skulle med andra ord leda till att östeuropeiska länder skulle tvingas höja skatterna.

I vårt europapolitiska manifest från 2001 konstaterar vi unga kristdemokrater i KDU att "vissa områden...kommer.. även fortsättningsvis vara av nationell karaktär,det vill säga där varje enskilt land själva bestämer hur de vill utforma saker och ting;exempelvis direkta skatter,sjukvård,skola,barnomsorg,bostadsbidrag och pensioner". KDU menar vidare i detta manifest att "skatter bör harmonieras i unionen" och att "Sverige bör genom Europaparlamentet verka för att skatt på speciellt arbete hålleren generellt låg nivå"
Men KDU:s tidigare konstaterande om att frågan om dirketa skatter kommer att vara av nationell karaktär är inte längre lika självklar.KDU:s ställningstagande på dess riksmöter 2006 om ett nej till EU-skatt är därför synnerligen rimlig.

Vårt förhållningssätt bygger på subsidaritetsprincipen, d vs att belut ska fattas på lägsta effektiva nivå, ofullkomlighettanken ochförvaltarskapstanken.
Vi kan konstatera att EU bygger på insikte om att vissa politiska beslut måste fattas på övernationell nivå för att kunna vara effektiva.Vad som som krävs är att det tillförs medle till denna övernationella nivå. Så sker också idag, i enlighet med vad som ovan redovisats.Det finns därför ingen koppling mellan vilka frågor som avgörs på EU-nivå och hur finansieringen tillses.
Ofullkomlighetstanken handlar främst om två saker: legitimitet och politisk prioriteringar.

Eu anklagas ofta för att lida av ett demokratiskt underskott,något som sannolikt bidrog till att förslaget till EU-konsitutionen röstades ned i Nederländerna och Frankrike.Många medborgare frågar sig huruvida man som medborgare har en reell möjlighet att utkräva ansvar av EU-politiker, vilket är en utmaning för alla europavänner. Att i dagens läge ge EU en direkt beskattningsrätt ger helt fel signaler, och riskerar att öka avståndet mellan beslutsfattare och medborgare. Frågan om politiska prioriteringar handlar bland annat om det faktum, att jordbruksstödet idag utgör 40 procent av EU-budgeten. Att införa en EU-skatt i ett läge då EU inte förmår mer än att spendera nära hälften av sina resurser på bätttre ting än jordbruksstödet, skulle vara en mindre lyckad form av optism gällande EU:s förmåga att prioritera rätt.

Frågan om förvaltarskapstanken handlar i förhållande till en eventuell EU-skatt om att vi har en uppgift att tillse så att skattebetalarnas pengar går till rätt skaer, idag och imorgon. Eu sysslar idag delvis med alltannat än gott förvaltarskap. Det mest flagranta exemplet är när skattebetalarnas pengar spenderas på jordbrukssubventioner, som slår ut bönder i utvecklingländer samt leder tillhögre matpriser i Europa. Det förtjänar också att nämnas att Eu inte någonsin lyckats få några av sina bokslut godkända av EU-revisionen, något som bland annat beror på korruption. Oavsett den principiellainställningen till förslaget om en EU-skatt så torde dagens misshushållning av resurserna utgöra en varning för att ge EU rätten att direkt beskatta medborgarna ifråga om skattekonkurrens så bör detta ses som något positivt. Västeuropa har ett stort behov av reformer,inte minst gällande arbetsmarknaden och skattesystemet.

Det vore principiellt felaktigt att genom Eu insitutionerna tvinga östeuropeiska länder att inrätta högskattemodell enligt västerländskt snitt, men det skull effektivt sätt stopp för den framgång som den östeuropeisk politiken fört med sig.

Slutligen kan konstateras att vare sig medborgarna i Sverige eller övriga EU-länder längtar efter ytterligare en skattenivå. All historisk erfarenhet visar att en ny skatt blir kvar,och att den succesivt höjs.I Sveriges fall skulle detta bli extra betungande eftersom vi redan idag har världens högsta skattetryck.

En unik folkrörelse håller riksmöteFoto:Kristdemokratiska ungdomsförbundets riksmöte 2006 hemsida,http://www.riksmote.kdu.se/

Så har ytterligare ett riksmöte med kristdemokratiska Ungdomsförbundet avhandlats.Under fyra hektiska dagar har kristdemokratiska ungdomsförbundets politik formats. KDU:s ledning blev omvald. Kdu:s förbundsordförande heter fortfarande Ella Bohlin,Kdu:s vice ordförande Charlie Weimers, och kdus 3.e vice förbundsordförande heter Martin Källstrand.

Det är med glädje som jag går in i en valrörelse tillsammans med KDU. Ett förbund som har en radikal, unik politik som kan förändra Sverige radikalt. Ett förbund som står för en unik övertygelse nämnligen den kristdemokratiska som inte finns i någon annan ideologi.
Som vanligt avhandlades en hel del motioner.Jag ska kort kommentera ett par viktiga motioner.

Jag vill börja med att skriva om en motion som jag själv skrivit som handlar om avdragsgillt för gåvor till frivilligorganisationer.I nästan alla europeiska länder förutom Sverige finns en avdragsrätt för gåvor.Avdragsrätten innebär att ungefär 70 procent av gåvan kommer från den enskilde och resterande 40 procent är minskad skatt. Det beror främst på vilken marginalskatt man vill ha.Det här gör förstås att den enskilde kan styra litet själv hur han eller hon vill ge av sin skatt.

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit och finaniserat ett förslag som tillåter avdrag även i Sverige. Avdragsrätten är 0,25 inkomsteblopp per år för alla gåvor till ideella organisationer. I min motion föreslog jag att var o9ch en som vill skänka upp till 25 000 kronor får dra av samma belopp från sin beskattningsbara inkomst. På så vis uppmuntras människor att vara generösa vilket är bra.
Våra skatter handlar om att solidariskt finansiera den gemensamma välfärden. Det är inte mer än rätt att vi till en del själva ska kunna styra på vilketsätt vi vill vara mer solidariska.

Vidare gick en motion igenom angående plattskatt. KristdemokratiskaUngdomsförbundet förespråkar att det samlade skattetrycket ska vara lågt. Det är glädjande att vi nu tagit ställning i skattesystemets utformning,inte bara i dess nivåer. En platt skatt för med sig många positiva effekter - den avlägsnar krångel med skatteplanering, den kan minska skattefusk och innebära besparingar för staten genom att granskningen av deklarationer minskar.
Med en platt inkomstskatt betalar fortfarande den som tjänar mycket onekligen betydligt mer än den som tjänar lite.

En annan motion som är värd att kommentera är motionen om nej till EU- skatt (jag diskuterar detta mer ingående i ett annat inlägg på min blogg).
Ytterligare en motion som är värd att kommentera är motionen om stöd till brottsoffer. När brottsligheten ökar så blir brottsoffren fler.Hot om våld,misshandel,våldtäkt och övergrepp i rättssak är exempel på brott som blivit allt vanligare i Sverige, brott som leder till att det finns brottsoffer som känner sig utsatta att de väljer att gömma sig. Dessa offer belastas med ett lidande som påverkar och förändrar hela deras liv.

Det kan vara före detta hustrur, sambor och flickvänner som hotas och misshandlas av sina tidigare män. Det kan vara människor tillhörande en minoritetsgrupp som misshandlas, hotas och trakasseras av nazister och liknande grupper. Det kan vara människor i olika yrken som misshandlas och hotas på grund av beslut fattade i deras tjänsteutövning. Det kan vara politiker som blir utsatta för misshandel, hot och trakasserier av personer som ogillar politiskt fattade beslut eller de ideologi som företräds av politikern. Det kan vara vittnen till brott som hotas så att de inte vågar vittna vid rättegångar.

Att ansöka hos skattemyndigheten om sekretessmarkering, det vill säga få skyddad identitet är en av få möjligheter som står till buds för den som vill skydda sig mot våld,hot och trakasserier. Man kan därutöver byta namn eller flytta till hemlig ort.Men är det verkligen de hotade människorna som ska behöva förändra sitt och hela sin familjs liv och leverene? Det är orimligt att det är brottsoffren som ska behöva gömma sig. Självklart borde samhället vidta åtgärder mot den som hotar, misshandlar eller trakasserar!

En straffskärpning för misshandel,hot,trakasserier och övergrepp i rättssak är nödvändig för att markera att dessa brott aldrig kan accepteras.

Det ska vara synnerligen kännbart att göra sig skyldig till denna typ av brott.Vid upprepade brott mot samma person/personer bösr straffet höjas. Likaså bör straffet bli högre om barn hotas direkt eller indirekt (genom nära anhörig). Barn ska aldrig behöva utsättas för brott av detta slag, då det skadar deras tillit till människor och livet.Dessutom är det mycket traumatiserande för barn att uppleva att föräldrar inte kan skydda sig själva eller barnet.

Skadestånden till brottsoffer bör höjas. En höjning av skadestånden till brottsoffer markerar allavaret i dessa brott, samt gör attskadestånden hamnar i nivå med det lidande och de skyddsåtgärder som brottsoffren tvingas leva med.

Konsekvenserna av dessa brott är inte bara för brottsoffren, samhällets kostnader blir höga för sjukskrivningar vårdinsatser och handläggning av brott. De demokratiska konsekvenserna blir dessutom förödande om inte rättsamhället och tilltron till dess effektivitet kan upprätthållas.
Detta är en endast ett axplock av de många viktiga motioener som klubbades igenom på Kristdemokratiska Ungdomsförbundet årsmöte 2006.