tisdag, september 25, 2012

Billström, ta ansvar för flyktingbarnen!

I morgon kommer det att arrangeras en demonstration på Mynttorget i Stockholm för att migrationsminister Tobias Billström för att säkerställa att barns asylprocess ska agera för att säkerställa att barns asylprocess är rättssäker och beaktar barns bästa. Detta välkomnar jag av flera anledningar. Den senaste tiden har media uppmärksammat om flera fall där Migrationsverket, den myndighet där Tobias Billström (m)är ansvarig minister, beslutat att utvisa flera barn trots att det uppenbart står i strid med vad som är barnens bästa.Detta kan vi se i fallen med Ali 15 år,Haddile och Viola.Men det finns en mängd barn som far illa på grund av det sätt som migrationsverket styrs av ansvarig minister, Tobias Billström. Vi hör dagligen om fler och fler fall där ensamkommande barn tvingas gömma sig i rädsla för att utvisas till länder som Italien. Vi hör samtidigt hur polisen trappar upp jakten på dessa barn genom att göra tillslag på skolor, systematiskt begära legitimation av barn på gator och torg samt ligga i bakhåll efter idrottsträningar och liknande. Vi anser att det gått för långt och att politiken måste förändras. Som kristdemokrat vill jag att Tobias Billström tar ansvar för att skydda barn på flykt från att råka illa ut. Vi vill markera för den ansvariga ministern att migrationsverket inte jobbar på ett sätt som inte sätter barnens bästa i centrum. De krav som framfördes vid demonstrationen är högst rimliga som i korthet går ut på: - Stoppa genast utvisningar av barn till Italien och Malta (Dessa länder har ett undermåligt mottagande av minderåriga där basala behov inte tillgodoses) - Undanta barn som grupp från Dublinförordningen (vilket låter barn få söka asyl direkt i Sverige, hellre än att de skickas runt mellan länder som vägrar ta ansvar)

söndag, september 23, 2012

Kristdemokratiska inslag i budgeten

Som kristdemokrat är jag väldigt nöjd vad vi vi åstadkommit i årets budget. Vi kristdemokrater fått gehör för de tre frågor som vare prioriterade i budgetförhandlingarna.Vi fick till en historiskt hög satsning på infrastrukturen, framförallt järnväg. Vi tar rejäla tag när det gäller drift och underhåll. Vi lyckades få med de andra partierna på en höjning av golvet i föräldraförsäkringen, från 180 till 225 kronor per dag. Höjningen kommer att spela en väldigt stor roll för alla dem som idag bara får ut grundersättningen i föräldraförsäkringen. Det handlar framför allt om unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, om studenter och hushåll där en förälder är född utomlands. I dag får föräldrar med ersättning på grundnivå, vid ett uttag av föräldrapenning under 30 dagar per månad, 5 400 kronor per månad i föräldrapenning före skatt. Efter höjningen blir motsvarande ersättning 6 750 kronor före skatt. Alltså en ökning på 1 350 kronor (25 procent!) i månaden. Vi möjliggör också uttag av föräldrapenningdagar till barnets tolvårsdag (idag åtta). Vi har också fått igenom ytterligare en skattesänkning för pensionärerna, den fjärde i ordningen. Sänkningen innebär att de flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Sammanlagt innebär de fyra sänkningarna av skatten att Sveriges pensionärer får mellan 6 800 kronor och 10 200 kronor mer i plånboken per år. Sänkningarna betyder mest för dem med låg pension. För en pensionär med garantipension innebär skattesänkningarna sammantaget en extra ”månadslön”. Utan Kristdemokraterna hade det aldrig skett.

torsdag, september 20, 2012

Om läxhjälp

Jag har tillsammans med min partikamrat Annika Eclund, tillika riksdagsledamot skrivit en replik om socialdemokraternas motstånd när det gäller regeringens skolpolitik och möjligheten att få läxhjälp som en hushållsnära tjänst (likt RUT-avdraget) som jag tänkte delge intresserade läsare. Alliansregeringen har lagt om skolpolitiken genom att införa en rad reformer; som ny gymnasieskola,nya läroplaner, ett nytt betygssystem,fler nationella prov och en modern skollag. Allt för att komma till rätta med de problem som socialdemokraterna varit oförmögna att göra någonting åt. Den reflexmässiga reaktionen kring skatteavdraget för hushållsnära tjänster känner vi vid det här laget igen.När RUT-avdraget lanserades kunde vi höra förklenande uttalanden från socialdemokrater. Respektlöst kallade de branschens fackmannamässiga arbetare för pigor. Idag är tongången annorlunda. De elever som har behov av hemuppgifter kan få det inom skolans ram, i skolans uppdrag ingår anpassning efter elevernas behov, allt för att alla elever ska nå målen,det finns olika anledningar till att elever vill få studiehjälp i hemmiljö. Tidigare har detta varit ytterst få förunnat, och inte sällan har det rört sig om en svart marknad.Nu öppnas nya möjligheter för fler att använda sig av hushållsnära tjänster, nya jobb genereras på en vit marknad och läxhjälp blir uppnåeligt för en bredare grupp elever. Oppositionens åsiktsuttryck angående läxhjälp kommer med alla sannolikhet att förändras med tiden, det är vår starka förvissning.