torsdag, november 22, 2012

Reflektioner om sommaren...

Såhär års drömmer man sig gärna bort till sommaren. Sitter o bläddrar i en artikel ifrån kommunens tidning (Wätterstänk Nr 6.12) där Fritid Jönköping på ett förtjänstfullt sätt för verksamheten på Uddebo dagläger och kollo för barn och unga med någon slags funktionnedsättning. I dessa dagar jobbar Destination Jönköping hårt med att marknadsföra Jönköping och ett av det man bör lyfta fram är sammanhållningen, där Uddebo är ett utmärkt exempel. Jag beundrar både föräldrar och de som jobbar i detta otroligt viktiga arbete och inte bara det, det tas emot några feriepraktikanter. Dessa praktikanter gör stor nytta och vill också gärna komma tillbaka år från år och på det sättet skapas det arbetstillfället. Et gott exempel på hur viktigt det civila samhället är. Det är ju när vi människor går samman som det blir som allra bäst.

torsdag, november 15, 2012

Kurdernas sak är vår

Jag läser med glädje att vi kristdemokrater nu uppmärksammat kurdernas situation i Turkiet. Vi måste i varje situation värna om det alltid lika okränkbara människovärdet i centrum och säga stopp när det kränks. Det krävs som artikel författarna anför att EU nu agerar. Detta visar sig när man studerar historien. Efter den turkiska revolutionen så antog Turkiet en författning som förnekade att det fanns andra inhemska folkgrupper än turkar. Det rådde en nationalism på 1800-talet i de olika delarna av det Osmanska riket, vilket var en anledning till dess sönderfall.De turkiska myndigheterna använde inte begreppet "kurder" förrän på 1900-talet. När den väpnade delen av partiet PKK 1984 började bekämpa statsmakten militärt, proklamerade den turkiska regeringen undantagstillstånd för landets sydöstra delar. Detta krig pågick fram till 1999, då PKK:s ledare Abdullah Öcalan sattes i fängelse.2004 började kurdiska aktivister på nytt med militära aktioner.Under hela kriget dödades mer än 35 000 människor. Som en del io Turkiets strävan att bli medlemmar i EU, försöker man nu förbättra situationen för landets minoriteter. Jag anser att det är viktigt att EU nu följer att detta åtföljs och att mänskaliga rättigheter följs. Detta är vår skyldighet som medmänniskor men också som Europeiska stater. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverka detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.

söndag, november 11, 2012

Avdragsgillt för gåvor behövs

Från och till i debatten så ser man motstånd mot avdragsrätt för gåvor till. Det görs gällande ifrån en del debattörer att välgörenhet inte förändrar, utan att man istället måste gå ihop till en folkrörelse. Vill inledningsvis vara tydlig med att jag tror att det är otroligt viktigt med en folkrörelse. Det är i de små gemensamma gemenskaperna vi kan utvecklas som människor. Detta är en viktig utgångspunkt. Men jag menar att man gör ett snedsteg när man sätter detta mot varandra. Vi vet att insamlingar gör skillnad. Organisationer såsom Rädda Barnen,Bris, röda korset och kyrkorna är några som gång på gång visat sitt stytora värde. I smaband med katastrofer, såsom exempelvis tsunamikatastrofen, står den ideella sektorn ofta för mycket av det inledande arbetet som det fortsatta arbetet. Detta hade inte varit möjligt utan gåvor, så visst gör det skillnad. Vi kristdemokrater har i regeringen arbetat hårt för att få til stånd det skatteavdrag som nu införts.Dessa förändrade skatteregler som gör avdragsrätt till ideella organisationer gynnar hela samhället genom ökat stöd till svaga grupper och bidrag till forskning.

lördag, november 10, 2012

Om vård till papperslösa

Ett 60-tal organisationer, bland annat fack som LO och TCO, vård, Sveriges kristna råd, röda Korset och Amnesty kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens och Miljöpartiets förslag kring vård av papperslösa flyktingar och att förslaget inte landade i att alla ges samma rätt till vård. Regeringen och Miljöpartiet föreslår att papperslösa barn under 18 år ska få samma rätt till vård som alla andra,likaså gravida kvinnor. Vuxna ska få samma rätt som ge idag rätt till asylsökande. i förslaget står "vård som inte kan anstå". Vilket inte bara inkluderar akutsjukvård utan även om det är en sjukdom som behöver behnadlas under en begränsad period. Vi kristdemokrater hade velat gå längre och ge papperslösa samma rätt till vård som alla andra. Men vi är glada och nöjda med att vi har kommit såhär långt även om vi velat gå längre. Det är en stor framgång att vi har fått igenom vård för papperslösa. Det viktigaste är nu att det nu blir genomförbart. Det är ett generöst förslag i grunden som ger papperslösa samma rättigheter som asylsökande. För oss kristdemokrater är det speciellt glädjande att barn upp till 18 år nu får heltäckande vård och gravida kvinnor.