söndag, januari 27, 2008

Kristdemokratin - unik

"Ideologin kan knäcka kd" basunerar Aftonbladet ut i en artikel. I motsats till Aftonbladet anser jag att det är just ideologin som är ryggraden för oss kristdemokrater.Jag har tidigare skrivit om kristdemokratisk ideologi här.

Vi finns där för att vi är ett ständigt alternativ för de väljare som genomskådat socialismens misslyckande, vi existerar för de medborgare som inte köper ekologismens världsfrånvända utopier,vi kommer att vara kvar för all röstberättigade vars tilltro till otyglad kapitalism skapar den perfekta balansen,inte är total.Vår kristdemokratiska övertygelse är unik för att den tar upp frågor kring det specifika människovärdet,synen på människans ofullkomlighet och människans grundläggande behov av små gemenskaper av små och nära gemenskaper.Det är rent utav så att självaste demokratins innersta kärna utgår från principen om just människovärdet.


Rätten till liv är ju den grundläggande förutsättningen för alla andra mänskliga rättigheter. vi vet alla när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker,militärer eller andra,påverkar detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.Krigsförbrytare ställdes inför rätta och dömdes mot brott mot mänskligheten trots att de följt sitt lands lagar.Kristdemokratin är det parti i Sverige som påvisar att politikens och rättssamhället är ömtåligt utan en hållbar etik och värdegrund.

Med personalismen,förvaltarskapsprincipen,ofullkomlighetstanken,rätt makt på rätt nivå,betoningen på naturliga gemenskaper,klassförsoning och samhällsgemenskap,social marknadsekonomi och internationell solidaritet i ryggen kan vi sluta att navelskåda,sträcka på oss och presentera oss som Kristdemokrater. Kanske med en viss politisk särart,men med en ideologisk styrka som kan häva oss bort från dåliga opinionsvindar till 11,1 % i nästa val.


fredag, januari 11, 2008

Thorium bra för Sverige

Man undrar varför man i debatterna kring miljö och växthuseffekten hör så lite om atomkraftverk.Och när det kommer någon som debatterar atomkraft/kärnkraft handlar det allt som oftast om någonting som vi redan vet.

Aktuellt i diskussionen är thorium som kärnbränsle och dess fördelar. Kanske blir det lösningen på framtidens problem?.Det är därför på sin plats att skriva lite om thorium.Ett kraftverk i Norge planeras drivet av Thorium, så inom kanske 20 år så börjar övergången till detta ämne.

Thorium är ett radioaktivt mineral som är mindre radioaktivt och instabilt än uran men som annars har en del likheter. Det går t.ex att driva en kärnreaktor med thorium och ämnet lär vara 550 gånger vanligare än uran 235, naturligt. Thorium är tre gånger vanligare än alla isotoper av uran i jordskorpan, och producerar per viktenhet 250 gånger mer energi än uran. Inget plutonium produceras i processen. Avfallet blir mindre radioaktivt och under kortare tid. En thoriumreaktor kan tydligen inte härdsmälta.

Det europeiska partikelfysiklaboratoriet, CERN beräknade för en tid sedan att thoriumenergiproduktion skulle vara billigare än både kol och naturgas, förutom övriga fördelar. De största tillgångarna finns i Australien, men det är Indien, som även har stora tillgångar, en fjärdedel av alla tillgångar, som har längst gångna planer på att i framtiden övergå till thorium. Tekniken för att driva thoriumreaktorer har först ganska nyligen utvecklats. Eftersom thorium är mindre instabilt än uran så krävs det mer teknisk påverkan för att få processen att fungera. Ett protonbombardemang är det som håller klyvningen ingång.

Grönrealisten skriver här en mera utförlig artikel angående thorium.Men för att läsarna skall hålla sig uppdaterarade så publicerar jag en faktaruta om det hela här på min blogg nedan.

Fakta kring Thorium:
- Thorium är ett radioaktivt ämne som i framtiden kan ersätta uran i befintliga och nya atomkraftverk.
- Thorium är däremot inte som uran nerbrytbart för användning till atomvapen.
- Thorium-atomkraftverk har inte det radioaktiva plutoniumet som avfall.
- Nedbrytningstiden är 100 år mot 10 000 år för uran och mängden avfall är under 5 % av en uranbaserade atomanläggning.
- Thorium finns i fjällgrunderna och Norge har 20 % av världs förråd. För övrigt finns thorium i USA, Australien och Indien.
- Förrådet som finns i Norge är värd mer än de oljefonder Norge har.


Vi bör diskutera thoriumbaserade atomkraftverk i Sverige. Vi har kanske också thorium i våra fjällgrunder. Om det som forskarna påstår håller, även om det kanske inte är så enkelt, kan detta vara lösningen på ett av världens största hot som kräver en lösning de närmaste 50 åren, klimathotet.

onsdag, januari 09, 2008

Ovärdigt att neka vård

Sverige är enligt en EU-finansierad rapport nyligen sämst inom unionen för den som rä papperslös och behöver läkarhjälp.Och FN:s rapportör Paul Hunt har tidigare kritiserat Sverige för rejäla brister just på det här området.


Alla människor måste ha rätt till sjukvård. Alla människor i Sverige måste ha rätt till sjukvård i Sverige.Det är helt oacceptabelt att människor,oavsett varför de befinner sig i vårt land,inte kan få den vård de behöver.Människor utan uppehållstillstånd ska ha samma rätt till vård som svenskar.


Och nu ryter även Socialstyrelsen till och kräver att regeringen tillsätter en utredning om hur asylsökande och gömda flyktingar ska kunna få sjukvård på samma villkor som övriga bosatta i Sverige. Socialminister Göran Hägglund (kd) delar uppfattningen, men har inte övriga regeringen med sig.


Thomas Österberg på tidningen Dagen skriver några viktiga utgångspunkter i sammanhanget:


De främsta skälen att förändra gällande regler är de rent humanitära.Arguementet att den som bor här illegalt får skylla sig själv när han eller hon blir sjuk håller knappast.Ingen kan fråntas rättigheten att bli behandlad som en människa.


Såväl läkaretiken som FN:s mänskliga rättigheter poängterar just detta. När någon som vistas här i Sverige blir sjuk,så är det vår skyldighet som medmänniskor att ge hjälp.Vuxna asylsökande har idag i princip bara rätt till akutsjukvård.Den som är gömd eller arbetar och bor i Sverige utan papper måste stå för hela kostnaden själv.En förlossning kan kosta drygt 20 000 kronor.Och mödravård betraktas inte som akutsjukvård,vilket gör att rejäla komplikationer ibland hinner tillstöta i graviditeten innan insatser sätt in.Med lidande för både mamman och barnet som följd, men också till rejält sötrre kostnader än vad som hade behövt vara nödvändigt.

Samtidigt som sjukvårdspersonal gör stora medcinska insatser idellt för asylsökande och flyktingar,så nekas människor andra gånger vård.Att Sverige ska ligga långt efter länder som Spanien,Portugal och Italien på det här området säger naturligtvis sitt.Många gånger är gömda flyktingar också rädda att söka vård för risken att bli upptäckta.

Socialstyrelsen är inte vilken myndighet som helst,och ryter inte ifrån i vilka frågor som helst.Men nu gäller det grundläggande människovärdesfrågor.Nog är det märkligt om regeringen skulle bortse från kritiken från flera tunga instanser när en ny proposition om sjukvård för asylsökande nu ska förberedas.tisdag, januari 08, 2008

EU måste enas i synen på Kina

Min kristdemokratiska kollega,Marlene Grundström skriver träffsäkert i en krönika i Kristdemokraten om EU:s syn på Kina:

Erfarenheten visar att protektionistiska åtgärder ofta är illa genomtänkta,av ad-hoc karaktär och i det långa loppet ineffektiva.Faktum är att de på grund av sin kortsiktighet också underminerar EU:s möjligheter att använda handelspolitiken för att hantera de mer långsiktiga politiska utmaningarna.EU:s höga tullar mot kinesiska lågenergilampor är bara ett av många exempel.Efter påtryckningar från framför allt tyska industrilobbyn har EU:s handelsministrar valt att straffa Kinas övergång till mer klimatvänliga produkter.Samtidigt klagar EU på att Kina gör för lite för klimtatet.Varför skulle Kina ta EU på allvar?

År efter år har EU:s ledare misslyckats med att tala med en röst mot Kina.Till följd har de kinesiska ledarna blivit experter på att spela ut EU:s medlemsstater och indsutrigrenar mot varandra.

Handel kan onekligen vara ett kraftfullt politiskt verktyg.Men det förutsätter starkt politiskt ledarskap.EU:s handelsministrar har till uppgift att se till hela EU:s ekonomiska intressen på lång sikt - inte ge vika för den industrilobbygrupp som är mest högljudd för stunden.

Det förutsätter också att handeln harmoniseras med de övergripande politiska målen för EU:s Kinapolitik - som hållbar utveckling,mänskliga rättigheter,lag och rätt,och ekonomisk utveckling.
Otydliga signaler och spretande ledarskap tjänar varken EU eller Kina på i längden.