måndag, juni 13, 2011

Kristdemokratin - vår styrka.

I en ledare i min tidning Jönköpings Posten skriver man om Kristdemokraterna som "De öppna armarnas parti". Man skriver om att vi kristdemokrater vill vara alla till lags. Man skriver också om att vi ska välja en väg och hålla fast vid den. Vidare skriver man att vi kristdemokrater behöver en kompass som inte pekar åte flera riktningar samtidigt utan att välja väg och hålla fast vid den.

Jag delar den uppfattningen. Vi kristdemokrater behöver bli mer tydliga i vilken väg vi ska gå på. Här vi ett stort arbete för framtiden. Jag anser att vi har en grundsyn och värderingar, som vi måste vara mer tydliga med. Denna grundsyn är något vi som kristdemokrater kan vara stolta över och sträcka på oss om. Vi behöver också bli mer kaxiga, våga att sätta ner foten i viktiga frågor.

Framtidsgruppen konstaterar några viktiga punkter jag vill nämna.Under rubriken "En tydlig kristdemokratisk berättelse" pekar man ut att kristdemokratin är en självständig och världsvid rörelse, som växte fram parallellt med konservatismen och socialismen. I många länder som Tyskland o Chile är Kristdemokraterna stora partier, som tidvis dominerar den politiska scenen. Något som också är värt att framhålla är att den kristdemokratiska internationalen väl kan mäta sig med socialistinternationalen i storlek och inflytande.

Vidare pekar man på det som som kanske är viktigast, nämligen att kristdemokratin bygger på ett antal grundvärden hämtade ur kristen etik och västerländsk humanism. Det är utifrån dessa värden kristdemokratisk politik utformas. Det intressanta är hur man rent konkret kommunicerar och omsätter detta i praktiken. Samtidigt är det viktigt att fastslå att vi är ett icke konfessionellt parti. Detta uttrycks också i vårt principprogram.

Vidare konstaterar man att kristdemokratin är en egen och väl beskriven ideologi som inte behöver kopplas till eller förstärkas av andra ideologiska strömningar. Min reflektion är att kristdemokratin inte kan positionera sig, vare sig åt det ena eller det ena eller det andra hållet. Därför kanske inte positioneringen ens är intressant. Jag delar därför slutsatsen i rapporten Ibland kallas kristdemokratin för borgerlig,värdekonservativ, liberal eller något annat. Detta är vare sig korrekt eller nödvändigt. Däremot kan man självklart på det personliga planet känna att man sökt sig till Kristdemokraterna från exempelvis ett konservativt eller liberalt håll, eller för en eller flera sakfrågor. Kristdemokratin ska ha låga trösklar och högt i tak och därmed rymma människor som kommer ur olika traditioner och värderingsmönster.

Den intressanta frågan är hur man utvecklar den konkreta politiken utifrån denna styrka.Det kommer att bli en intressant utveckling.

En mänskligare sjukförsäkring!

Jag har varit aktiv i frågan om sjukförsäkringen. Jag replikerade en debattartikel i Kommunalarbetaren. Tyvärr har man inte publicerat repliken, så jag delger er repliken här på min blogg.

Debattören skriver att det är dags att stoppa hetsjakten på sjukskrivna i Sverige. De förändringar som genomförts i sjukförsäkringen har till stora delar varit bra och nödvändiga.Sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006 har antalet sjukskrivningar halverats och förtidspensionerna har minskat med 10 procent.Många som tidigare inte fick den hjälp och stöd de behövde får det idag.

Man hänvisar vidare till den undersökning av SKL som visar att var 5:e som söker försörjningsstöd är utförsäkrad, så är det så att det är en av tio som har utförsäkrats som sökt socialbidrag.Det innebär att nio av tio inte behöver socialbidrag när de lämnar sjukförsäkringen efter två och ett halvt år. Det är en stor framgång.

Det finns emellertid ett antal brister där sjukförsäkringen behöver rättas till. Regeringen har, efter starka kristdemokratiska påtryckningar, tillsatt en utredning som ska se över försäkringen. Det handlar bland annat om en förändring av reglerna för vem som ska lämna sjukförsäkringen när de når gränsen för antalet dagar med sjukpenning eller inte längre ska få tidsbegränsad sjukersättning. Vi kristdemokrater kommer att arbeta för dessa förändringar blir genomförda.Det kommer ge större trygghet, minska utanförskapet och skapa en mänskligare sjukförsäkring.

söndag, juni 05, 2011

Efterlyses: En idémässig debatt

I en replik i SVD 4/6 skriver ett antal distriktsordföranden i KDU "Tydlig profil gör oss starka". Artikelförfattarna pekar på flera viktiga punkter i förbundets utveckling där man pekar på "KDU är idag en politisk organisation med en bred och högflytande debatt, något som alla de som närvarar vid vårt riksmöte nog kan hålla med om.Men vi är samtidigt mer samspelta och med en tydligare profilering än på länge."

Naturligtvis så välkomnar jag denna utveckling. Men det jag saknar i den idémässiga diskussionen både inom ungdomsförbundet och partiet. Jag ska försöka mig på en beskrivning av kristdemokratins idémässiga grund. Kristdemokratins mittenposition är ju en produkt av idéhistoria och historia - inte en ideologisk ståndpunkt i sig. Dvs det finns det finns ju inte en enda position kristdemokratin har intagit med skälet att det är en mittenposition. Rörelsen har intagit sina ståndpunkter utifrån sin politiska filosofi (och praktiska överväganden, och det har ofta resulterat i en "mittenposition" i förhållande till andra förhållningssätt, eftersom en politik grundat på personalismen ofta innebär ett "både och" snarare än ett antingen eller. Det är det jag försöker illustrera.

Kristdemokratin kan lika gärna vara höger,dvs om det rent faktiskt, i ett givet läge, inte finns något parti till höger om den. Huruvida vi kristdemnokrater står längst till höger idag är ju en öppen fråga, och kanske inte ens intressant.

När man ibland beskriver kristdemokratin som en rörelse i mitten,så är det pga den bild som framträder om man ser rörelsen i ett helhetsperspektiv - Europa och Latinamerika, hela 1900-talet. Det betyder inte att det alltid stämmer på enskilda eller decenniers nivå.