söndag, juni 05, 2011

Efterlyses: En idémässig debatt

I en replik i SVD 4/6 skriver ett antal distriktsordföranden i KDU "Tydlig profil gör oss starka". Artikelförfattarna pekar på flera viktiga punkter i förbundets utveckling där man pekar på "KDU är idag en politisk organisation med en bred och högflytande debatt, något som alla de som närvarar vid vårt riksmöte nog kan hålla med om.Men vi är samtidigt mer samspelta och med en tydligare profilering än på länge."

Naturligtvis så välkomnar jag denna utveckling. Men det jag saknar i den idémässiga diskussionen både inom ungdomsförbundet och partiet. Jag ska försöka mig på en beskrivning av kristdemokratins idémässiga grund. Kristdemokratins mittenposition är ju en produkt av idéhistoria och historia - inte en ideologisk ståndpunkt i sig. Dvs det finns det finns ju inte en enda position kristdemokratin har intagit med skälet att det är en mittenposition. Rörelsen har intagit sina ståndpunkter utifrån sin politiska filosofi (och praktiska överväganden, och det har ofta resulterat i en "mittenposition" i förhållande till andra förhållningssätt, eftersom en politik grundat på personalismen ofta innebär ett "både och" snarare än ett antingen eller. Det är det jag försöker illustrera.

Kristdemokratin kan lika gärna vara höger,dvs om det rent faktiskt, i ett givet läge, inte finns något parti till höger om den. Huruvida vi kristdemnokrater står längst till höger idag är ju en öppen fråga, och kanske inte ens intressant.

När man ibland beskriver kristdemokratin som en rörelse i mitten,så är det pga den bild som framträder om man ser rörelsen i ett helhetsperspektiv - Europa och Latinamerika, hela 1900-talet. Det betyder inte att det alltid stämmer på enskilda eller decenniers nivå.

Inga kommentarer: