fredag, mars 04, 2011

Kristdemokraterna når flera migrationspolitiska mål

Äntligen så regeringen med miljöpartiet de gröna träffat en överenskommelse om migrationspolitiken.Vi kristdemokrater har har varit pådrivande för att en överenskommelsen skulle träffas. Vi är därför stolta och glada över överenskommelsen som gör att vi uppnår flera av partiets migrationspolitiska mål.

Överenskommelsen skapar en stabil riksdagsmajoritet för migrationspolitiken under mandatperioden. Därmed har vi säkerställt att Sverigedemokraterna inte heller i fortsättningen kommer att få något inflytande över migrationspolitiken.

Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för migrationspolitiken och innehåller även ett antal konkreta reformer som ska genomföras under mandatperioden. Den slår också fast att regeringen och Miljöpartiet löpande kommer att samråda gällande aktuella lagstiftningsfrågor och EU-ärenden.

Utgångspunkten för överenskommelsen är att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Asylrätten ska värnas och särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Dessutom ska de som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Med de överenskomna åtgärderna kommer fler människor att kunna bygga sin framtid i Sverige.

Vi kristdemokrater når framgång i frågan om att alla barn som finns i Sverige ska ha rätt att gå i skolan under trygga former. Överenskommelsen innebär att rätten till skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska utökas. Även detta var ett av Kristdemokraternas vallöften.

Vi kristdemokrater når också framgång gäller familjeåterförening. Idag är situationen helt orimlig för många familjer, inte minst från Somalia, eftersom Sveriges krav på giltigt pass är omöjligt att uppfylla. Detta problem ska nu lösas med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening.

6 kommentarer:

Patrik, Ängelholm sa...

Medan andra konservativa partier i Europa får upp ögonen för problemen med massinvandring och mångkultur, och erkänner dem öppet och från högsta ort, så väljer KD en rent anarkistisk linje vad gäller invandringspolitiken. Asylrätten urholkas. Budskapet är: Släng pappren, så är du välkommen hit - svenska skattebetalare har råd.

Ni förtjänar egentligen inte att vara i Sveriges riksdag. Utan stödrösterna från M var ni slut om parti redan 2010. Måtte ni vara det fullt ut 2014.

Daniel Fredriksson sa...

Patrik: Vi kristdemokrater vägrar att ställa grupper mot varandra.

Att ställa grupper mot varandra är populistiskt och hör inte till vår människosyn. Hela idén om att ställa grupper mot varandra bygger på att välfärdens/pengarnas summa är en gång för alla given och sedan ska det delas upp.

Vi vet att välfärden växer ju fler arbetade timmar som utförs och då blir det mer till alla. Sverige går sett över en konjunkturcykel med plus både nationellt och kommunalt, det finns alltså tillräckligt med resurser för välfärdens kärna.

Patrik, Ängelholm sa...

Daniel,

Så tusan ni vägrar. All politik handlar om prioriteringar, även er.

Vad som däremot är en sund ekonomisk inställning för en politiker, är att i varje läge vara rädd om skattebetalarnas pengar. Håller man sig inte till det så ska man heller inte klaga. Då gör man istälet vanligt folks politikerförakt till något sunt och välkommet.

Daniel Fredriksson sa...

Patrik:Låt oss från början fastslå att det är fel att ställa frågan om en viss grupp människor är lönsamma eller ej. Vi ställer inte den frågan om andra grupper.

Huruvida invandringen kostar eller inte beror på flera saker. Dels om de invandrade kan få arbete snabbt eller ej. Högt deltagande i arbetslivet leder nämligen till samhällsekonomisk ”vinst”, medan lågt deltagande genererar en samhällsekonomisk ”kostnad”.

Enligt en ESO-undersökning är variationen cirka 1-1,5 % mellan högt och lågt deltagande i arbetslivet. Ett vanligt misstag, om det nu är ett misstag, är att försöka räkna kostnader under ett eller några få år. Det ger inte en rättvisande bild, istället måste man se på en hel livscykel.

Patrik sa...

Det är du, inte jag, som väljer att formulera problemet i termer av "lönsamhet". Jag konstaterar att det är svenska skattebetalarnas pengar som hanteras, och dem skall man som ansvarig politiker vara rädd om. Det svenska systemet är dessutom till för svenska medborgare, inte för att vi ska försörja andra länders medborgare med våra pengar.

Regeringens utredare Jan Ekberg fastställde i början av 90-talet invandringens kostnad till 30 miljarder kr per år. 2008 höjde han sin uppskattning till 40 miljarder kr per år. Detta är pengar som ansvariga politiker från bl.a. ditt parti tar från svenska medborgare, icke minst från dem som arbetat och betalt skatt hela livet men som ändå har det knapert ekonomiskt på äldre dar, och skänker till bl.a. lycksökare som tränger sig in i Sverige. Fr.o.m. ert senaste beslut i veckan kräver ni inte ens att de ska visa papper på vem de är. Det är lätt att vara generös med andras pengar, eller hur? Skam är ett för svagt ord för det ni sysslar med.

Daniel Fredriksson sa...

Patrik: Ursäkta ett något sent svar, har haft lite annat för mig. Men, som jag tidigare skrivit, så är det viktigt att fastslå att ställa om en viss grupp människor som är lönsamma eller inte, jag menar, vi ställer inte den frågan om andra grupper, för hur man och vänder på det kommer vi ändå dit att man delar in människor i ett "vi" och ett "de andra".
Det är viktigt att fastslå att människor tillsammans bygger ett bättre samhälle.

När det gäller den statistik som du nämner så beror det på vilka parametrar man tittar på. Som jag tidigare skrivit här på min blogg, så kan man välja att räkna på alla eventuella kostnader för invandringen, men däremot ytterst få intäkter.

Exempelvis så antas det att bara 10 procent av de nyanlända invandrarna skulle få jobb och betala skatt.Enligt expertis så visar erfarenheten att man efter ett par år är upp i åtminstone 30-40 procent. Detta är viktigt att man har med sig.