tisdag, september 27, 2011

Hemlöshet - dags för konkretisering

För en tid sedan presenterades en rapport ifrån stadsmissionen att allt fler barn och unga blir hemlösa. Enligt rapporten så är så har så många som 19 000 barn är hemlösa sedan regeringen 2007 satte målet om att inga barn ska vräkas.

Vill inledningsvis vara tydlig med att det överhuvudtaget inte får förekomma att barn vräks. Det är en oacceptabel utveckling. Det finns en tydlig lagstiftning som ger ett tydligt ansvar till våra kommuner att sörja för sina invånare. Socialtjänstlagen är också tydlig med att hänsyn till barnens bästa måste beaktas. Detta har sitt ursprung i FN:s barnkonvention. Det finns mycket som kommunerna kan göra men det är också upp till riksdag och regering att skapa ett bra regelverk och incitament för att bryta en negativ utveckling. Mycket har gjorts, men mycket återstår.

Vad som också är viktigt i detta sammanhang är viktigare att lyfta fram de mellanmänskliga relationerna. Ensam är inte stark utan de sociala nätverken byggs av människor i samverkan,gemenskaper, och är en naturlig och avgörande del av våra liv. Det är viktigt att samhället gör det bästa för att stötta dessa små gemenskaper. En del i detta är att stötta alla de goda krafter som finns.Det är viktigt att vi alla hjälps åt.