tisdag, mars 24, 2009

Solen- framtidens energikälla ?

Häromdagen så dök skriften "Anders Wijkman - Mina år i Europaparlamentet" ner i min brevlåda tillsammans med Kristdemokraten. I skriften redogör Wijkman på både intressant och viktigt sätt sina profilfrågor framför allt när det gäller miljöområdet.

Jag har tidigare skrivit om mina syn på kärnkraften här. Ett annat intressant område när det gäller energifrågorna är solkraften. Wijkman nämner det kort i sin skrift och jag tänkte intresserade läsare ta del av detta här på min blogg. Jakten efter olja är intensiv. Vad som ofta glöms bort är den potential solenergin representerar. Solen ger varje år 10 000 gånger mer energi till jorden än vad våra samhällen utnyttjar kommersionellt. Problemet med solenergi som energislag är att den är utspridd och måste koncentreras. Teknik för detta finns dock. Solkraftverk på en liten del av Saharas yta skulle till exempel kunna förse hela Europa med all den elenergi vi behöver. En inspirerande tanke.

Än är vi inte där, kostnadseffektiva lösningar både för generering och överföring av energi är på väg. Dagens solkraftverk och solceller blir alltmer effektiva och med hjälp av högspänd likstörm - en teknik som ABB utvecklat - är det möjligt att överföra stora mängder ström över stora avstånd med små förluster.

Satsningar på nya energikällor måste gå hand i hand med satsningar på energieffektivisering för att öka tryggheten i energiförsörjningen och minska utsläppen av koldioxid. Nya jobb skapas och pengar sparas.

söndag, mars 15, 2009

Europa - vår kontinentValet till Europaparlamentet närmar sig med stormsteg. Ett val som är viktigt för din och min framtid, för hur Europa ska formas.Ett val där delaktighet är viktigt. För trots allt så är vi svenskar européer och därmed viktiga även i Europa. Därför är det av stor vikt att vi faktiskt röstar i Europaparlamentetsvalet och sträcker på oss och kallar oss för kristdemokrater med tanke på Europa, vår kontinent. I valet är delaktighet viktigt. Att vi får känna oss som en del av unionen.

Jag har tidigare skrivit om betydelsen av den partigrupp som vi kristdemokrater tillhör i Europa parlamentet. Intresserade läsare kan läsa mer på länken ovan.

fredag, mars 06, 2009

Jönköpings utveckling

Järnvägsdiskussionen i Jönköping har blivit åter aktuellt genom ett lokalt parti, Medborgarforum (bilden ifrån en presskonferens) samt på Facebook. Även för oss kristdemokrater i Jönköping har diskussionen om stadens framtid, hur den utvecklas, hur den växer och järnvägsfrågan åter blivit aktuell.Därför inbjuder vi till samtal den 16 mars klockan 7-19 är du välkommen till vårt kansli på V.Storgatan 1. Anmälan görs till jonkoping@kristdemokraterna.se eller telefon 036-346433.

Jag har tidigare gett vår syn på järnvägsfrågan. Därför nämner jag bara kort våra ståndpunkter.Vi anser för det första att placeringen av stationen är bra som den är.För det första är den centrala kärnan av Jönköping bör utvecklas organiskt söderut mellan Munksjön och Rocksjön och utifrån det såväl österut som västerut. Att utveckla centrum norrut verk knappast rimligt även om staden allt sedan 1600-talet vuxit genom bland att bland annat omvandla vatten till land.

För det andra är järnvägen viktig som transportmedel för människor.Kollektivtrafik som buss och spå bunden trafik behövs för en hållbar stad.Vi måste få en fungerande järnvägstrafik. Den fungerar inte bra idag eftersom spår kapaciteten i Jönköping är dålig. Länets och kommunens utveckling är beroende av fungerande järnvägstransporter och samtliga kommuner i länet står fast vid att spårkapaciteten i Jönköping måste förbättras. För närvarande mfinns inga påbörjade förändringar eller pengar utan istället planering och diskussion om framförallt stadspassagen för högshastighetståg är det som måste bestämmas först. Detta är bara några korta delar av järnvägsfrågan i Jönköping.
måndag, mars 02, 2009

Etiska regler på Konstfack

Efter en fråga på Facebook så är det läge att ta upp kring de etiska reglerna på Konstfack. Jag har bara skumläst de etiska reglerna och tänkte kort ge några kommentarer kring dem.

Institutionen för konst, vid Konstfack, tog i höstas fram etiska regler för handledarnas arbete med etiska frågor rörande studentarbeten. Det är alltså inte regler för studenterna. Dessa riktlinjer har granskats av en intern utredning som nu har lämnats till Konstfacks rektor. Rektorn kommer att meddela sitt ställningstagande imorgon tisdag.Det finns anledning att återkomma till detta.