fredag, mars 04, 2011

Kristdemokraterna når flera migrationspolitiska mål

Äntligen så regeringen med miljöpartiet de gröna träffat en överenskommelse om migrationspolitiken.Vi kristdemokrater har har varit pådrivande för att en överenskommelsen skulle träffas. Vi är därför stolta och glada över överenskommelsen som gör att vi uppnår flera av partiets migrationspolitiska mål.

Överenskommelsen skapar en stabil riksdagsmajoritet för migrationspolitiken under mandatperioden. Därmed har vi säkerställt att Sverigedemokraterna inte heller i fortsättningen kommer att få något inflytande över migrationspolitiken.

Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för migrationspolitiken och innehåller även ett antal konkreta reformer som ska genomföras under mandatperioden. Den slår också fast att regeringen och Miljöpartiet löpande kommer att samråda gällande aktuella lagstiftningsfrågor och EU-ärenden.

Utgångspunkten för överenskommelsen är att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Asylrätten ska värnas och särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Dessutom ska de som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Med de överenskomna åtgärderna kommer fler människor att kunna bygga sin framtid i Sverige.

Vi kristdemokrater når framgång i frågan om att alla barn som finns i Sverige ska ha rätt att gå i skolan under trygga former. Överenskommelsen innebär att rätten till skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska utökas. Även detta var ett av Kristdemokraternas vallöften.

Vi kristdemokrater når också framgång gäller familjeåterförening. Idag är situationen helt orimlig för många familjer, inte minst från Somalia, eftersom Sveriges krav på giltigt pass är omöjligt att uppfylla. Detta problem ska nu lösas med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening.