onsdag, januari 11, 2012

Bostad först

Läste i en artikel i min lokaltidning,Jönköpings Posten idag att antalet uteliggare minskar, men hemlösheten i övrigt ser ut att öka i Jönköping. Därmed följer Jönköping den nationella trenden.
Värt att notera i sammanhanget är också att det var fler som var riktigt akut hemlösa och till exempel bodde utomhus eller på härbärge vid den förra mätningen i Jönköping, som gjordes år 2005. Detta innebär ett stort ansvar för såväl stat,som kommun.

Det gäller att alla krafter arbetar med frågan, här spelar civilsamhället en viktig roll. En intressant modell som vunnit gehör utomlands är "Bostad först" som innebär att den hemlöse i första hand ska erbjudas en bostad på normala villkor och parallellt erbjuda den hjälp och stöd som han eller hon behöver för att komma till rätta med de problem som finns.

Socialstyrelsen och Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt om olika boendelösningar för att lösa hemlöshet.En övergripande slutsats är att kommunerna måste kunna erbjudaså permanenta boendelösningar som möjligt,kompletterande med individuellt behovsanpassat stöd.

Det är också viktigt att ha med sig att hemlösa personer har samma behov av ett tryggt långsiktigt boende som andra, oavsett om de har andra problem utöver bristen på bostad.Ett resultat från den systematiska Hemlösa personer har samma behov av ett tryggt långsiktigt boende som andra, oavsett om de har andra problem utöver bristen på bostad. Ett resultat från den systematiska kartläggningen tyder på att ett tryggt boende ibland också är en förutsättning för att stöd och vård i olika former ska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många fall stegvis, med
successivt minskat behov av vård och stöd. Detta är viktigt att vi har med oss.

Våra kommuner behöver stöd för att arbeta vidare och att rikta framtida statliga stöd till att arbeta vidare. Därför är vi i behov av att tillsätta en nationell hemlöshetssamordnare. Samordnarens uppdrag kan vara att b la meverka till att kostnads-och konsekvensanalyser görs av hemlöshetens samhällskostnader och mänskligt lidande, medverka till att utveckla metoder och arbetssätt o sv.

Arbetar vi med detta för ögonen så kan vi tillsammans minska hemlösheten.

fredag, januari 06, 2012

IKEA gör rätt för sig

Har nu uppdaterat mig lite angående IKEA:s inköpsrutiner. IKEA har höga ambitioner för att göra rätt för sig vad gäller de produkter de erbjuder i sina restauranger. Man köper idag sina ägg ifrån Finland för att äggen ska komma från inredda burar.

Den kyckling man köper in,importeras från Frankrike där den kokats/grillats. Dessförinnan är den uppfödd i England. Man kan konstatera att det är tråkigt att man väljer uppfödare som ligger så långt bort och inte erbjuder svensk kyckling och ägg i sina restauranger. Därför är det på sin plats om en ursäkt att IKEA:s kycklingimport som att den var sammankopplad med ägg produktionen i Frankrike.

onsdag, januari 04, 2012

Är det befogat att tala om "religiös rensning" ?

Runt omkring i vår värld, sås förföljs människor för sin tro. Detta måste det spridas ökad kunskap kring. Det hör till människovärdet, att fritt kunna utöva sin tro.

I DN den 27 mars 2011 fanns en intressant ledarartikel med titeln "Kriget mot kristna". Bakgrunden till artikeln var det ökande våldet mot kristna, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika. DN:s ledarskribent tar upp några exempel på undersökningar som gjorts. Den brittiska katolska organisationen Aid to the Church hävdade nyligen i den färska rapporten "Persecuted and Forgotten" (Förföljd och Glömd) att 75 procent av all rligiös förföljelse riktas mot kristna.

DN tog också som exempel tankesmedjan Pew Research Center som hävdar att kristna trakasseras i två tredjedelar av världens länder,fler än andra religionsutövare. DN konstaterar också på ledarplats att västvärlden har en stark ovilja mot att ta avstånd från följelser mot kristna och nämner flera orsaker till detta. DN nämner också att höga muslimska företrädare världen över har tagit starkt avstånd mot våldet mot kristna. Det är bra att en stor tidning som DN markerar sin inställning i frågan så starkt !

Dessa brott mot människovärdet som faktiskt sker världen över, måste vi i västvärlden ta avstånd ifrån. Jag liksom flera tycker det är befogat att tala om "religiös rensning".

tisdag, januari 03, 2012

Skärpning IKEA

Man kan fundera över vad det är IKEA erbjuder till så låga priser. Tidningen Fjäderfä avslöjade för en tid sedan hur IKEA importerar sin kyckling.

EU har gjort stora ansträngningar för inbyggda burar som är en viktig djursskyddsreform som en rad länder förhalar. Det är därför upprörande att IKEA köper sin kyckling ifrån Frankrike som är ett av de länder som framhärdar i att vilja utsätta sin kycklingpopulation för gamla oinredda burar.

Detta är anmärkningsvärt och beklagansvärt, speciellt med tanke på att IKEA på sin hemsida deklarerar att man har höga ambitioner ilja erbjuda mat av hög kvalitet för en liten peng. Det är lovvärt men klingar falskt när de importerar kyckling av det här slaget.

Jag delar också uppfattningen att IKEA:s kunder ställer högre krav och förväntar sig att företaget kan backa upp fina ord. Att kycklingar ska kunna leva i inredda burar innebär att de har värpreden, ströbädd och sittpinnar. Ett alldeles rimligt krav som svenska bönder hörsammat. Det har dock inneburit att de får kämpa under orättvisa konkurrensvillkor. Detta är beklagansvärt.