fredag, januari 23, 2009

Dödshjälp urholkar människovärdet

Ett seminarium om aktiv dödshjälp kontra livshjälp anordnades för en tid sedan i riksdagen. Kristdemokraterna Alf Svensson och Mikael Oscarsson stod för inbjudan till seminariet.

Jag har tidigare redogjort för min inställning i frågan här. Tidningen Kristdemokraten rapporterar ifrån seminariet. Svensson bjöd tillsammans med den kristdemokratiske riksdagskollegan Mikael Oscarsson in till seminariet som lockade cirka 60 personer. Flera av åhörarna var själva riksdagsledamöter. Förutom Torbjörn Larsson deltog läkaren Anders Milton, DHR:s ombudsman Barbro Gregorsson och cancerläkaren George Engel i panelen.

Upprinnelsen till att Alf Svensson och Mikael Oscarsson arrangerade seminariet, var att den folkpartistiske riksdagsledamoten Eva Flyborg hade aviserat att hon skulle anordna ett seminarium för aktiv dödshjälp.

Milton inledde seminariet med att redogöra för sjukvårdens kärnuppgift att bota, lindra och trösta. Idén att inför aktiv dödshjälp går tvärs emot den grund som sjukvården vilar på och Milton förklarade att en övervägande majoritet av världens läkarkår är motståndare till eutanasi, aktiv dödshjälp.
Milton lyfte upp problematiken med självmord i Sverige som en parallell till frågan om dödshjälp och menade att vi kan komma lägre än de 1 500 självmord som begås i Sverige per år.

Anders Milton angav också "det sluttande planet", en situation där gränserna flyttas framåt. Så har det blivit i Holland där 600 individer per år, främst svårt handikappade barn och äldre, bragts om livet utan att de kunnat fatta beslutet själva. Milton fortsätter:

Egentligen spelar det ingen roll om det är 200, 500 eller 600 personer. Genom att öppna den dörren stänger man till en person att ditt liv inte är värt att leva. Vi behöver i stället mer medmänsklighet.

Barbro Greogorsson och George Engel lyfte fram instressanta synvinklar från de människor som buntas in i den grupp som en del tycker skulle vara betjänta av en aktiv dödshjälp. Men George Engel var tydlig med att han i vardagen aldrig möter frågor om dödshjälp. Det är inte aktuellt. I stället arbetar han för att varje person ska få ett värdigt slut på livet. George Engel slog fast:

Det är omöjligt att balnda in läkarassisterat självmord i den palliativa vården, det är två olika värdegrunder.

Barbro Gregorsson menade att ett införande av aktiv dödshjälp skulle riskera att människovärdet urholkades totalt. Hon konstaterade också att opinionsbilden är väldigt skev i frågan. I en undersökning i Svenska dagbladet var 70 procent för aktiv dödshjälp.
Gregorsson fortsätter:

Frågan som ställdes var: skulle du vilja få aktiv dödshjälp om du hade svåra plågor och allt hopp var ute? Men varför frågade de inte: vill du ha en effektiv och omhändertagande vård eller dödshjälp?onsdag, januari 07, 2009

Framtidens förskola

Dokumentärfilmaren Martin Borgs var på plats den 2 december för Timbros frukostdiskussion om framtiden för Sveriges förskolesystem. Du kan se hans kortfilm om arrangemanget här.