fredag, december 26, 2014

Obegriplig argumentering

Ett hett och viktigt ämne som berör är frågan om invandring. Jag har replikerat Sverigedemokraterna i min tidning som jag tänkte publicera här på min blogg. Inledningsvis så kan jag konstatera att Sverigedemokraternas argumentering kring invandring är för mig obegriplig. Man tror sig göra besparingar på migration och flyktingmottagande. Sverige skulle bli ett slutet och omänskligt samhälle, och det tjänar ingen på. Minskat flyktingmottagande innebär att vi lämnar människor med stort behov av skydd åt sitt öde. Det är inget samhälle vi kristdemokrater vill ha. De ekonomiska besparingar man tror sig göra är mycket kortsiktiga. Med en åldrande befolkning så är vi i stort behov av invandring för att behålla vår välfärd. Vi har ett stort flyktingtryck, vilket är en utmaning för Sverige - det ska vi inte blunda för. Men Sverige är också ett rikt land, och vi har goda möjligheter att inkludera dessa i samhället. Om man jämför den större flyktingströmmen till vårt land - tidigt 90-tal - har de som då i allt väsentligt integrerats på ett bra sätt och bidrar till vår välfärd. Det är också sant att Sverige av rent demografiska skäl mår bra av en generös flyktingpolitik.