onsdag, november 14, 2007

Rucka inte på procentsmålet!


Foto:Wikipedia

"Det handlar om kvalité,inte volym",säger den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson (bilden) som vill omvärdera enprocentsmålen.Alliansbröderna med oss kristdemokrater och folkpartiet i spetsen protestesterar.

Tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund skriver på ett träffsäkert sätt på ledarplats i Dagens Dagen:

Att den ansvariga ministern,Gunilla Carlsson,nu säger sig vilja utmana de andra är oroväckande även om hennes syfte,att fokusera mer på effektivitet och resultat,har fog för sig.

Det tog lång tid och hår opinionsbildande arbete innan en procentsmålet slogs fast. Och det är alldeles för enekelt att säga att det inte längre har aktualitet.Att sträva efter att biståndspengarna används effektivt borde vara en självklarhet oavsett hur målet formuleras. Det råder ingen motsättning mellan ökade sådana ansträngningar och att behålla en procentsats med stort symbolvärde,där Sverige kan tjäna som internationell riktkarl.

Snarare verkar det kontraproduktivt om diståndsministern och hennes parti lägger ner kraft på att övertyga de andra regeringspartierna om att målet bör slopas istället för att satsa energin på att förbättra effektiviteten.

tisdag, november 06, 2007

För ett schystare Sverige!

Den 5-18 november kamapanjar vi kristdemokrater.Syftet med kampanjen är att sprida budskapet om de värderingar som ligger till grund för den politik vi för.I kampanjen för vi fram vårdnadsbidraget,en äldrepolitik präglad av värdighet och valfrihet,satsningar på psykiatrin,samt behovet av civilkurage.

Kika gäran in på kampanjens hemsida.Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson skriver med anledning av kampanjen här.Även tidningen Dagen skriver om kampanjen här.

Kampanjen lyfter upp en rad viktiga frågor b la frågan om att instifta en civilkuragelag som förnärvarande utreds av justiedepartementet. Samhället måste på ett tydligt sätt visa att det inte likgiltighet eller passivitet för en människa i nöd.Det behövs en sådan lag som gör var och en skyldig att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån situationen och sina egna förutsättningar. Det skulle vara en tydlig signal från samhällets sida att vi inte godtar brottslighet eller kränkningar och att vi ställer upp för varandra. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra.