onsdag, november 14, 2007

Rucka inte på procentsmålet!


Foto:Wikipedia

"Det handlar om kvalité,inte volym",säger den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson (bilden) som vill omvärdera enprocentsmålen.Alliansbröderna med oss kristdemokrater och folkpartiet i spetsen protestesterar.

Tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund skriver på ett träffsäkert sätt på ledarplats i Dagens Dagen:

Att den ansvariga ministern,Gunilla Carlsson,nu säger sig vilja utmana de andra är oroväckande även om hennes syfte,att fokusera mer på effektivitet och resultat,har fog för sig.

Det tog lång tid och hår opinionsbildande arbete innan en procentsmålet slogs fast. Och det är alldeles för enekelt att säga att det inte längre har aktualitet.Att sträva efter att biståndspengarna används effektivt borde vara en självklarhet oavsett hur målet formuleras. Det råder ingen motsättning mellan ökade sådana ansträngningar och att behålla en procentsats med stort symbolvärde,där Sverige kan tjäna som internationell riktkarl.

Snarare verkar det kontraproduktivt om diståndsministern och hennes parti lägger ner kraft på att övertyga de andra regeringspartierna om att målet bör slopas istället för att satsa energin på att förbättra effektiviteten.

Inga kommentarer: