onsdag, november 29, 2006

Idrott o mänskliga rättigheter

Svd uppmärksammar OS 2008 . Vilken otrolig timing,eftersom KIC imorgon arrangerar "ett seminarium" på temat (tillsammans med tidningen Kristdemokraten.) Marlene Grundström,som för KIC:s räkning skrivt en rapport om OS och mänskliga rättigheter,interjuvas också lämpligt nog i SvD.

Ungdomar behöver en bostad för att må braSocialdemokraterna har på senare tid diskuterat bostadspolitiken.Så också i Jönköpings kommun.En debatt har förts angående det hela i lokalpressen. Låter er läsare på denna blogg få ta del av min replik i debatten här på min blogg.

Personligen så tror jag att en diskussion av detta slag är bra för en kommun.Hur utvecklar vi kommunen till det bästa när det gäller tillgången till bostäder?. Dock har jag svårt att förstå varför socialdemokraterna i Jönköpings kommun vill utreda bostadspolitiken och att man i kommunfullmäktige för detta på tal i samband med att man diskuterar ett exploateringsavtal med HSB angående de bostäder som planeras på Östra Kajen. Inkonsekvensen med detta blir tydligt.

Har med intresse följt replikväxlingen mellan moderaterna och socialdemokraterna angående bostadspolitiken. En intressant fråga som diskuterats är ungdomars och studenters situation på bostadsmarknaden.

Var femte person mellan 20 och 27 år som idag bor kvar hos sina föräldrar gör det på grund av att det är svårt att få tag på en bostad. Enligt en undersökning från hyresgästföreningen presenterad i september 2005, har andelen 24-27 åringar som bor kvar hos sina föräldrar ökat betydligt, bara sedan 2003.

Unga som flyttar hemifrån bor dessutom trängre än de gjorde tidigare. Brist på bostäder gör att studenter ratar exempelvis Stockholm som studentstad, vilket siar sig i en minskning av sökande till Stockholms universitet räknat i tusental. Bristen på studentbostäder riskerar så att hämma huvudstadens utveckling.

Boendeforskare Sven Bergenstråhles rapport från 2005, gjord på uppdrag av Hyresgästföreningen i Stockholm, visar också att allt fler vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar, med kompisar eller i studentrum. Nio av tio av dem som idag bor hemma vill flytta till egen bostad, men bara 23 procent är säkra på att de skulle ha råd.

Det finns mycket politikerna kan göra för de ungas bostadssituation. Det handlar naturligtvis om nyproduktion, men även om att skapa incitament för uthyrning och inte minst ge unga människor möjlighet att äga sitt eget boende. Det ska inte vara ett privilegium förunnat socialdemokratiska före detta justitieministrar eller landshövdingar.

Vi kristdemokrater vill även genomföra radikala förändringar inom allmännyttan, som ska ges möjlighet att erbjuda särskilda ungdomskontrakt. Frågan är,hur socialdemokraterna ser på detta förslag?

Allmännyttan har tillsammans med de privata värdarna en viktig roll att tillgodose behovet av hyresrätter. Men en större del av verksamheten borde riktas till dem som har särskilda behov.

Det kösystem som tillämpas i dag är ofta kraftigt diskriminerande mot stora grupper, inte minst mot ungdomar som söker ett första boende. Många unga hänvisas istället till en osäker och smutsig andrahandsmarknad, där lägenheter i många fall hyrs ut till rena ockerpriser eller byter hyresgäst via dyra svartkontrakt.

Ofta fungerar det första boendet som insteget på en fortsatt bostadskarriär. Behovet av den första lägenheten är därför många gånger också avgränsat i tiden.

Det är därför angeläget att förbättra tillgången också till tillfälliga bostäder.

Vi kristdemokrater önskar vara pådrivande denna utveckling.

tisdag, november 28, 2006

Dags för bojkott av Brittish Airways?

Foto:pressens bild


Naida eweida,53,arbetar för Brittish Airways på heatrowflygplatsen i london. Men nyligen skickades hon hem från jobbet, med omedelbar verkan och stängs av utan lön. Orsak: Hon vägrade att att ta av sig det kors hon bärde om halsen.Ni kan läsa om händelsen här och här.

I mitt stilla sinne undrar jag om vi inte har fått ett företag till att bojkotta (det är väl inte bara Arla, p ga kryperierna som uppstod i samband med Muhammed-karikatyrerna). Muslimer får ha sin hijab (huvudduk) och sikher tillåts att bära turban och armband. Företaget har ett speciellt ”mångkulturteam” som har som uppgift att se till att ingen ska känna sig diskriminerade.

Och frågan är inte enkel. För i klädkoden för British Airways görs undantag för andra religioners religiösa symboler.

söndag, november 12, 2006

Stopp för kyrkliga skolavslutningar är religionsfobi

Västerängsskolan i Bålsta kommer inte att fira advent i kyrkan i år. Detta eftersom rektorn anser det vara "diskriminerande för barn med annan religionsuppfattning".

Att lyssna på julpsalmer och se på julkrubban i kyrkan skulle tydligen vara något skadligt. Religionsfobin slår nya rekord i Sverige.

Tyvärr är det inte första gången denna form av fobi för allt som kan andas religion dyker upp i Sverige. I somras luftade Diskrimineringsombudsmannen ( DO) ett förslag om stopp för skolavslutningar i kyrkan; nu skulle inte längre Den blomstertid nu kommer få sjungas eftersom personer med annan religiös tro skulle kunna känna sig diskriminerande.

Företrädare för en av dessa påstått diskriminerade grupper; Helena Benaouda från Sveriges muslimska råd har dock uttalat att hon inte tycker att det är något problem att skolavslutningar hålls i kyrkan. Men DO och vissa rektorer på svenska skolor lyssnar inte på dem som de tror att de skyddar.

Att kalla skolavslutning i kyrkan för diskriminering är inte bara ett utslag av religionsfobi utan också ett hån mot alla dem som utsätts för verklig diskriminering.

Uppdatering 13/11:
Även centerpartiets skolatalesman tycks vara orolig för enskilda rektorers tolkning av lagen genom att inte tillåta skolavslutningar i kyrkan.

torsdag, november 02, 2006

Mänskliga rättigheter och OS

Tänkte passa på att tipsa intresserade läsare här på min blogg om en intressant paneldebatt arrangerat av Kristdemokratiskt internationellt centrum, KIC. Torsdagen den 30 november arrangerar KIC en paneldebatt där frågan om mänskliga rättigheter och OS i Beijing 2008 utvecklas vidare av företrädare från politik, näringsliv och samhälle. Dikussionen inleds kl 19.00 och äger rum i riksdagens lokal,Bååtska rummet i Stockholm. Anmäl dig till Edvard Agrell,på edvard@kicsweden.org. Anmälan behöver in senast 28 november.