måndag, augusti 23, 2010

Satsa på fler studentbostäder
Jag har tidigare skrivit om vikten av att ha bostäder till studenter i Jönköpings kommun. Gapet mellan antalet studenter och antalet planerade/byggda lägenheter måste minska. På detta område måste mer göras. Jag vill inte påstå att inget har gjorts, men det återstår en hel del på detta område.


Till glädje för Sveriges studenter så gav Mats Odell ganska tydliga besked när han för en tid sedan medverkade i SVT:s morgonsoffa. Vi har sänkt skatten för andrahandsuthyrning, vi vill sänka mer.Regeringen beslutade i juli att lärosätena ( 9 lärosäten, Uppsala, Lund + tre storstäderna ska få hyra ut bostäder till svenska studenter. Hittills har de bara fått göra det till internationella studenter och forskar för att kunna upprätthålla sin ställning som attraktivt lärosäte.

Vi har fått en ny lag på plats, med stöd av Hyresgästföreningen, som förbättrar möjligheterna till att bygga och förvalta hyresrätter. Vi har vänt en skuta som tar lång tid att vända.Att bygga bort en bostadskö som svällt under 20-25 års försummelse - det tar tid.

Bostadsbyggandet för oss unga och studenter måste öka.Kristdemokraternas och regeringens bostadspolitik syftar till att få en fungerande bostadsmarknad. Bara på det sättet kan bostadsbyggandet öka på ett sunt sätt.

Kommunerna på högskoleorter måste ta sitt ansvar och tillhandahålla mark till rimliga priser för studentbostäder.Mark som är planerat för ett visst ändamål på längre sikt bör på kort tid upplåtas för att genomföra tillfälliga bygglov.

Avskaffa fastighetsskatten för studentbostäder. Det är inte rimligt att ett korridorrum kostar 1 272 kronor per år i fastighetsavgift när en femrummare kostar lika mycket.

I Norge är det skattefritt att hyra ut upp till halva privatbostaden. Detta gör att villor ofta byggs med en mindre uthyrningsbar bostad i fastigheten. Enligt Stockholms Handelskammare skulle bättre villkor för andrahandsuthyrning kunna skapa inte mindre än 55 000 bostadstillfällen bara i Stockholmsområdet.Därför måste vi, som i Norge,låta alla privatpersoners hyresintäkter för upp till halva privatbostaden vara helt skattefria.