måndag, april 12, 2010

Studentlägenheter i Jönköping

Under rubriken "Varför finns det så få lediga lägenheter i Jönköping ?" i studentkåren i Jönköpings tidning, KårsOrdet nr 5 2009 så framförs en rad viktiga synpunkter när det gäller studenboenden. Jag delar dessa synpunkter. Det samarbete mellan högskolan i Jönköping och Jönköpings kommun gjort i frågan är bra. Att man också är på gång att planera ett studentboende i direkt anslutning till högskolan är ett steg i positiv riktning, men frågan behöver få lite perspektiv.

Jag vill initiera en debatt i frågan. Med synpunkterna vill jag inte säga att Jönköpings kommun varit passiva i frågan utan att att frågan behövs diskuteras vidare.

Man kan säga att det inget tyder på att bostadsbyggandet ligger i linje med högskolans växande. I år finns det 6757 programstudenter vi Högskolan i Jönköping, vilka en stor andel är bosatta i stan. Även många av de 4670 kursstuderande beräknas vara i behov av en studentbostad.

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram fanns i mars 2009, 1851 studentbostäder i kommunen. Gapet mellan antalet studenter i behov av en studentlägenhet och antalet studentbostäder är alltså i ögonfallande stoprt. Att tala om en bostadsbrist är alltså i allra högsta grad relevant.

Samtidigt trots siffrorna ovan och det gap som belyses verkar de flesta studenter hitta ett boende som fungerar, därmed är inte sagt att man är nöjd med det boende man lyckas få tag i. Men, faktum kvarstår fortfarande, vi har mycket att jobba med i frågan.

En annan aspekt är att det på grund av bostadsbristen tvingas idag högskolan att gå in och hyra/köpa block med fastigheter vilka man i sin tur hyr ut till studenter.Uthyrning av den här karaktären sker främst för att garantera boende för den grupp internationella studenter som kommer till Jönköping varje år. Högskolan i Jönköping skulle helst se att uthyrningen så snart som möjligt skulle upphöra.

Det gäller att ta till sig dessa fakta/synpunkter. Frågan är vad som kan göras konkret för att lösa problemet ? . Debatten lär fortsätta.

Inga kommentarer: