torsdag, december 17, 2009

Dags för medmänsklighet !

För en tid sedan kom en dom ifrån Migrationsöverdomstolen som fattat beslut om att en apatisk pojke skall beviljas uppehållstillstånd medan hans föräldrar och yngre broder skall avvisas. Domen avgjordes där alla domare hade olika uppfattningar och där ordförandes ställningstagande blev avgörande.

All framtagen erfarenhet kring frågan om behandling av apatiska pekar på behovet av lugn och harmoni kring barnet.Att splittra familjen, som domen nu innebär, kan knappast utgöra lämplig vård för ett tillfrisknande enligt bland annat barnläkarföreningen.

Vi kristdemokrater tror på solidaritet, medmänsklighet med den lilla människan i centrum. Ett absolut och alltid lika okränkbart människovärde.Just denna syn gör att jag som kristdemokrat minst sagt blir bekymrad av fallet.

Det nämnda fallet är ett utmärkt exempel på varför det är nödvändigt med en översyn av lagstiftningens begrepp synnerligen ömmande omständigheter. En utredning kommer nu att tillsättas som går igenom utfallen i domstolarna och ska kunna presentera förslag till ändring.Vi kristdemokrater har varit drivande i frågan och anser att ordet synnerligen bör ersättas med särskilda.Detta skulle göra att utfallet i domstolarna blev mer i enlighet med vad riksdagen avsåg när lagen antogs.

Inga kommentarer: