fredag, mars 29, 2013

Dags å agera för vårt klimat

Nyligen i en artikel i SVD:s brännpunkt så skriver naturfotografen Mattias Klum och meteorelogen Pär Holmgren samt ytterligare ett antal miljökändisar att 80 % av våra ungdomar lider av "klimatångest",d.v.s. att överutnyttjar naturen och dess resurser. Nästan hälften är beredda att avstå från att resa till Thailand och att inte köpa nya kläder för att på så sätt minska sin miljöpåverkan. För vårt parti, med inriktningen barn och ungas framtid, så passar detta mycket väl hur vi ska utforma vår politik. Att betona hur viktigt det är med en livsstil som tar hänsyn till naturens begränsade resurser borde vara en självklar utgångspunkt. Därför är det min och andras förhoppning att vi noterar detta och börjar utforma en miljöpolitik som kan slå väl ut hos de stora ungdomsgrupperna som säger sig vilja leva i samklang med naturen. Författarna slutar artikeln med att skriva att 2100 har våra barn blivit mor-och farföräldrar. Fredrik Reinfeldts och hans kollegor i världen har ersatts av andra beslutsfattare. Vi kommer säkert se och uppleva hur klimatförändringarna innan dess. Men det är nu vi måste agera för kommande generationer.