fredag, augusti 14, 2009

Oppositionens politik är orealistisk

"Jobb går före sänkning av skatter skriver sex socialdemokratiska förträdare i en debattartikel.Jag har replikerat artikeln.Tänkte delge detta för er läsare här på min blogg.

En mer nyanserad bild av den svenska ekonomin behöver göras. Det de sex socialdemokraterna glömmer att skriva är att även den svenska regeringen har stimulerat den svenska ekonomin kraftigt.
Det har dels skett genom olika krispaket samt genom höstbudgeten och senast vårbudgeten.Politiken karaktäriseras både av långsiktigt riktiga åtgärder och politik för att möta krisen.Den kännetecknas också av ansvar,trovärdighet och värnande av välfärdens kärna.
Regeringen har genomfört flera åtgärder för att möta arbetslösheten och finanskrisens följder.Bland annat har rätten till visstidsanställning förlängts från tolv månader till 24 månader.Arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år har halverats.
Flera åtgärder har vidtagits för att stärka den yrkesinriktade utbildningen, både på gymnasie-och högskolenivå, samt att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.Just kopplingen mellan skola och arbetsliv anses av flera vara en av huvudorsakerna till den låga arbetslösheten i Danmark och Holland.

Utöver dessa åtgärder har regeringen infört generösare nystartsjobb för unga som varit utan arbete i sex månader, infört avdragsrätt för hushållsnära tjänster,en jobbgaranti för unga som ger rätt insatser efter 90 dagars arbetslöshet samt cirka 30 000 platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan.

Enligt (s) motion i riksdagen ska en flod av utbildningsplatser,utöver vad regeringen beslutat finnas på plats.Enligt utbildningsdepartementet är en sådan kraftig utbyggnad på några månader helt orealistisk då den omöjlig att få på plats under så kort tid.Det låter bra för (s) att kunna säga att de satsar på utbildning , men deras satsningar har inte verklighetsförankring.
(S) gör också poäng att de satsar mer än regeringen på lärlingsutbildningar.Men de glömmer att nämna att de själva inte införde sådana vid sin tid vid makten, utan det är ett intiativ av alliansregeringen.Regeringen möjliggör nu 5 000 lärlingsplatser. En ökning utöver det med ytterligare 4000 platser tills i juli såsom (s) föreslagit är inte realistiskt.(S) vill också avskaffa coacher och jobb- och utvecklingsgarantin som regeringen satsar resurser på.Även i en lågkonjunktur kan det behövas stöd för att söka jobb och kortare utbildningar för att ta sig vidare.genom att skrota dessa riskerar fler arbetslösa att fastna i långtidsarbetslöshet.Oppositionen står för en oansvarig ekonomisk politik.