måndag, november 28, 2011

Stärk det civila samhället

Följer med intresse det arbete som Alliansen gör i framtidskommissionen för att ta fram en långsiktig politik. Varje partiledare leder en utredning. Hägglund tar upp något mycket viktigt, nämligen det om det civila samhället. Jag skulle vilja påstå att det är i det civila samhället vi utvecklas som människor.

En viktig utgångspunkt är att vi kristdemokrater vill stärka det civila samhällets möjligheter att göra människor mer delaktiga och engagerade i samhällsutvecklingen och välfärden. Det är i det civila samhället alla naturliga gemenskaper samlas. Detta betyder att beslut ska tas på ändamålsenlig nivå - inte styras av ett ovanifrån perspektiv.

Det handlar om en människosyn där man ser att varje människa föds in i ett sammanhang med nära relationer. Vårt principprogram uttrycker det väl när den talar om att Vi har ett djupt behov av andra människor och vi är alla i olika faser av våra liv så svaga att vi är helt beroende av andra.

Enligt den personalistiska människosynen är gemenskap något naturligt för människan. Människan tar ansvar för sig själv, för de sina och för sina livsvillkor. Hon bildar gemenskaper och sociala nätverk och mår väl av att ha goda relationer till sina medmänniskor. Familjer, släkt och samhällets övriga gemenskaper som grannskap, intresseföreningar, fackföreningar och trossamfund uppstår naturligt och kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet och hur verkligheten är beskaffad.

Det är denna syn som vi ska ha med oss i arbetet i Allians för Sverige. Det handlar om ett systemskifte i svensk politik som hände 2006. I detta arbete måste vi hjälpas åt, att sprida sunda tankar som bildas i små gemenskaper.