söndag, juni 28, 2009

Framtidens energiproduktion


Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om solen som energikälla. Jag ska fortsätta på temat energi i detta blogginlägg och fokuserar på framför allt vindkraften.

Det finns stora fördelar med vindkraft, framförallt här i Sverige där vi kan använda vattenkraft som regulator då vindkraften är momentan och varierar mycket såväl över dygnet som över årstiderna. En aspekt som diskuterats när det gäller vindkraften är de ingrepp som görs i naturen för förbindelserna till vindkraftsverket.Är det bara en eller ett fåtal snurror på en enskild plats kanske beskrivningen stämmer något så när men vid uppförandet av större vindkraftsparker är de ingrepp som behöver göras betydligt större. Tillfartsvägar för service under hela verkets livslängd behövs men framförallt krävs kraftledningar som kan forsla den genererade energin till omvandlare för vidare distribution ut på nätet. Jag är inte så säker på att det bara är att gräva ner en liten kabel i dessa fall som gjorts gällande i debatten.Det är ju också därför som det tar så lång tid att få vindkraft på plats eftersom närboende alltid överklagar i alla möjliga instanser, det är ett tecken på att vindkraften har en miljöpåverkan.

Trots det så har Sverige beslutat att bygga ut vindkraften och det rejält. För att nå dit har riksdagen beslutat om så kallade gröna elcertifikat som ska göra det lönsamt att producera el från vindkraft eftersom den förmodligen inte skulle överleva helt utan subventioner. Det viktigaste utifrån min synfallsvinkel är att överlämna beslut om utbyggnad av nya kraftverk åt marknaden, de får helt enkelt avgöra vad som är mest lönsamt. Därför är det väldigt bra att alliansen kommit överens om att möjliggöra byggande av ny kärnkraft om det finns en sådan efterfrågan, men det kan också lika gärna bli ny vindkraft, vågkraft eller bioenergi.