söndag, juni 28, 2009

Framtidens energiproduktion


Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om solen som energikälla. Jag ska fortsätta på temat energi i detta blogginlägg och fokuserar på framför allt vindkraften.

Det finns stora fördelar med vindkraft, framförallt här i Sverige där vi kan använda vattenkraft som regulator då vindkraften är momentan och varierar mycket såväl över dygnet som över årstiderna. En aspekt som diskuterats när det gäller vindkraften är de ingrepp som görs i naturen för förbindelserna till vindkraftsverket.Är det bara en eller ett fåtal snurror på en enskild plats kanske beskrivningen stämmer något så när men vid uppförandet av större vindkraftsparker är de ingrepp som behöver göras betydligt större. Tillfartsvägar för service under hela verkets livslängd behövs men framförallt krävs kraftledningar som kan forsla den genererade energin till omvandlare för vidare distribution ut på nätet. Jag är inte så säker på att det bara är att gräva ner en liten kabel i dessa fall som gjorts gällande i debatten.Det är ju också därför som det tar så lång tid att få vindkraft på plats eftersom närboende alltid överklagar i alla möjliga instanser, det är ett tecken på att vindkraften har en miljöpåverkan.

Trots det så har Sverige beslutat att bygga ut vindkraften och det rejält. För att nå dit har riksdagen beslutat om så kallade gröna elcertifikat som ska göra det lönsamt att producera el från vindkraft eftersom den förmodligen inte skulle överleva helt utan subventioner. Det viktigaste utifrån min synfallsvinkel är att överlämna beslut om utbyggnad av nya kraftverk åt marknaden, de får helt enkelt avgöra vad som är mest lönsamt. Därför är det väldigt bra att alliansen kommit överens om att möjliggöra byggande av ny kärnkraft om det finns en sådan efterfrågan, men det kan också lika gärna bli ny vindkraft, vågkraft eller bioenergi.5 kommentarer:

Magnus sa...

Ja, du har rätt i att kärnkraft är bra. Kärnkraft ger samma energi på kanske 1/1000 av den yta vindkraftens påverkar. (De 6000 tyvärr planerade vindkraftverk lär ta 2-3 procent av Sveriges yta; kanske 12000 kvadratkilometer inom 2 km från närmsta kraftverk = hörhåll.)

Däremot vet jag inte om du ens har tänkt när du skriver att det lika gärna kan prioduceras energi med våg-, vind- och bioenergi. Jag håller med om att marknaden ska bestämma, vilket tyvärr inte gäller i och med den offensiva subventionspolitiken, men eftersom vågkraft idag kostar minst 1-2 kr per kWh och det är långt dyrare än kärnkraft så är den energikällan inte hämförbar ut attraktivitet. Vindkraften innebär redan nu elcertifikat som kostar konsumeter -- undantaget den elintensiva indurstrin -- cirka 5 öre per per kWh, trots att bara någon procent av elen kommer från vindkraft. Vindkraftproducenten får nu närmare 50 öre per kwh av dessa pengar (förutom eventuella anläggningsbidrag), och om vindkraft ökar kommer även nämnda 5 öre att bli mer, vilket drabbar företag som inte är elintensiv industri samt vanligt folk.

Minskningen av CO2 blir för oss nästan ingenting (jag ser iofs inte att CO2 gör skada).

Men tråkigast är nog detta.

Daniel Fredriksson sa...

Mangnus: Jag tror det är bra att ha ett blandade energikällor. Därför så ställer jag inte de olika energikällorna mot varandra.

Den "Svenska Modellen" för elproduktion är ett vinnande koncept.
Kärnkraften står för Den "Svenska Modellen" för elproduktion är ett vinnande koncept.

Kärnkraften står för hälften av baskraften.Så fort det blåser startar vindkraftverken och ersätter en del av den vattenkraft som ger resten av energin.
När det inte blåser så träder vattenkraften in och ger motsvarandeelproduktion.

Sammantagna är förhållandena i Sverige gynnsamma för produktion av elektricitet utan utsläpp av koldioxid.Alla dessa tre komponenter behövs för att stödja miljövänlig elförsörjning i framtiden.Det är positivt att regeringen nu tycks fortsätta att gå denna linje.

Magnus sa...

Du är inte tekniker, och delvis därför har du nog inte tänkt på det jag nu ska skriva. Det är fel att påstå att vattenkraften träder in när det inte blåser. Jag ska försöka att förklara varför.

Vattenkraften är optimerad med dammstorlek och turbiner så att den ska ge optimalt med energi över året. Om vindkraft minskar utnyttjandet av vattenkraften, vilket ju blir följden av att vindkraft stoppar vattenkraft i vissa lägen, så innebär det att man inte får ut all energi man kunnat få ut av vattenkraften. Därför blir inte all energi som vi får från vindkraft ett nettotillskott. Vi skulle dock kunna exportera mera el för att kompensera detta, men då ligger exportpriset långt under produktionskostnad för vindkraft (cirka 55-60 öre/kWh enligt 2008 års siffror på spotpris och bidrag till vindkraft) och vindkraften blir därför en förlustverksamhet.

Man skulle önska att vanliga nya svenska politiker förstod såna här relativt enkla saker, men jag inser att det är rätt sällsynt.

Jag har förresten hört påståenden att vertikalkraftverk (vindkraft) 60% mer effektivt ska nyttja vinden, vara mycket billigare (bl a att serva) samt är helt tysta. De ger även jämnare energi där de producerar mer i låg vind och även i hårdare vind där dagens kraftverk stoppas. Om detta stämmer skulle man kunna halvera (de horribelt stora) bidragen (“licenserna“) och på så vis slå ut horisontalaxlade vindkraftverk där istället nämnda vertikalkraftverk, som producerar ekonomiskt mer konkurrenskraftigt, får ta vid. Det krävs bara modiga politiker som vågar sluta att hålla vindkraftindustrialister under armarna = minska bidrag.

Magnus sa...

Eftersom viss elproduktion kostar 1 kr/kWh medan andra kostar 25 eller 50 öre/kWh är förresten den politiska kliché som du här svarade -- att "inte ställa olika energikällor mot varandra" -- ett uttalande som betyder att man idiotförklarat sig.

Givetvis spelar det all roll i världen om vi -- med de bidrag som vindkraft nu får -- gör energi som är extremt dyr att producera eller om vi gör energi som är billigare att producera.

En följd av att producera dyr energi är att många jobb i inäringslivet flörsvinner. Detta visar en rapport från Spanien som ekonomiskt analyserat spaniens energipolitik, där man sedan 10 år tillbaka ambitiöst satsat på förnybar energi. Varje jobb inom förnybar energi har gjort att 2-3 andra spanjorer förlorat sitt jobb, och detta utan att man räknat med den el-intensiva industri som flyttat verksamhet från Spanien.

Läs gärna om rapporten här och här -- ...och försök att undvika klichér som idiotförklarar dig, även om både Maud och Reinfeldt säkert säger detsamma.

Ursäkta att jag säger att du idiotförklarar dig med din kliché, men jag måste göra det. Detta är så alldeles uppenbart samt allvarligt i och med den skala vi talar om här, med en 10-dubblad vindkraft till en storlek som långt ifrån vår vattenkraft tekniskt sett klarar. Förutom att det är nämnda Ebberöds bank när vi exporterar elöverskottet.

(Jag har f ö tidigare tyckt mig finna väl stor naivitet hos dig beträffande klimatalarmism, så jag vet inte om det är någon mening med min kritik... Jag borde skriva debattartiklar om att Reinfeldt idiotförklarar sig istället!)

Daniel Fredriksson sa...

Magnus: Att kalla min synpunkt om att man inte bör ställa energikällor mot varandra som du gör i dina inlägg för idiotföklaring är ett lågvattenmärke i debatten.

När man idag steg för steg vill minska förbrukningen av kol, olja och fossilgas (naturgas) inom hela samhället och särskilt inom transportsektorn är det naturligt att använda mera el i Sverige.

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraften och effekthöjningarna vid de tio kärnkraftverken i Sverige möjliggör att vi kan leva upp till dessa högt ställda ambitioner. Många länder inser också detta och följer det svenska exemplet.

Energiförsörjningen ska tryggas genom en långsiktig och medveten energipolitik med fasta spelregler, där inhemska förnybara energikällor utgör en växande bas.