fredag, oktober 21, 2011

Hur stärker vi demokratin ?

I debatten har det framförts att ge fler representation i kommunfullmäktige eller rösträtt i kommunvalen. Som kristdemokrat välkomnar jag att detta lyfts upp i debatten. Vi behöver se på vilka sätt vi kan göra representationen vassare i både kommun, landsting och riksdag.

Ett ideal, med utgångspunkt ifrån vårt principprogram som är bärande i detta arbete är en demokrati där varje medborgare ges möjligheter till deltagande,inflytande och delaktighet, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt.Det krävs att arbetsformerna inom det representativa politiska systemet, den offentliga förvaltningen och partierna utvecklas så att det aktiva deltagandet uppmuntras och att verkligt inflytande kan uppnås.En fungerande demokrati förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och män.

En viktig princip är det som vi kristdemokrater kallar för subsidaritetsprincipen, som innebär rätt makt på rätt plats.Detta innebär att det som en liten gemenskap själv klarar av att hantera skall den också själv ansvara för och besluta om. De större gemenskaperna skall stödja de små gemenskaperna att bevara denna kompetens. De uppgifter som de mindre gemenskaperna inte på ett ändamålsenligt sätt klarar av skall de större gemenskaperna ta ansvar för.

Förslag som lämnats är idén om ett medborgarråd, som innebär att rådet skall vara en samtalspartner mellan exempelvis kommun och allmänheten. Detta som ett led i arbetet för att medborgare ska få gehör för sina åsikter. Dessa kan med fördel röstas fram genom val i det berörda området/kommun.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att stärka demokratin.