onsdag, augusti 30, 2006

Ett möte fyllt av ljus

Jag lovade att återkomma om nätverksmötet i Kiev här på min blogg. Kan meddela att det var någras väldigt intressanta dagar med många möten. Det sonm jag tycker är mest påfallande är lysten man ser i någonsd ögon när man lyssnat på ett seminarium om demokrati. Det är ett ljus för framtiden som tänds. Ett ljus som aldrig kommer att slockna. Dert tändes också ett ljus i mina ögon när jag såg det. Ett ljus för att fortsätta att kämpa för det okränkbara människovärdet.

Kampen för våra vitryska vänner går vidare, detta gäller inte minst de ungdomar som jag träffade. Det är nu 6 månader sedan Lukasjenko återvaldes till president. Ett val som kom att gå i fuskets och våldets tecken. Trots den auktoritära regimen fortysätter oppositionen att kämpa. Oppositionsledarna möjligheter att träffas, sprida information eller ordna offentliga möten är dock kraftigt beskurna genom byråkratins effektiva lojalitet mot den politiska ledningen. Detta innebär att organisationer och partier har svårt att etablera fungerande strukturer och ha en väl fungerande kunskapsutveckling till nya medlemmar och mellan olika delar av landet. Att ha täta kontakter med människor från de demokratiska delarna av Europa är av största betydelse för att underlätta partiernas etablering och överlevnad under den
nuvarande regimen. Den dagen regimen faller är det nödvändigt att de demokratiska krafterna
har strukturer och en fungerande politisk idé kring hur ett maktövertagande går till. Detta är viktigt. Det är detta ljus för demokratin vi har i Vitryssland. Låt oss fiortsätta att stötta det.

söndag, augusti 20, 2006

Ingen klarhet om implementeringen av FN-resolutionen

Tänkte återkomma lite till situationen Israel- Libanon.
Vapenvilan som trädde i kraft mellan Israel och Libanon baseras på FN-resolution 1701, måste fortfarande betraktas som skör. Dock har den hindrat missiler från att falla i Israel den senaste tiden. Å andra sidan har genomförandet av resolutionen, vilken kräver att den libanesiska armén placerar sina styrkor i söder tillsammans med 15 000 soldater från en utvidgad UNIFIL-styrka (UNIFIL= United nations Interim Force i Lebanon),samt även påkallar en avväpning av Hizboll'Allah,lett till oenigheter.

Israel har redan i linje, med eldupphöravtalet, börjat överlämna området åt UNIFIL,som i sin tur skall överlämna dem till den libanesiska armén. Målet är,som Israel ser det , att avväpna Hizb'Allah och skapa en Hizb'Allah-fri zon söder om Litanifloden. Dock, medan Israel inte litar på den libanesiska armén, och därför ser det som en uppgift för UNIFIL att avväpna Hizb'Allah, så anser FNs generalsekreterare Kofi Annan, att denna uppgift faller under libanesiska arméns ansvar, rapporterade Jerusalem Post. Utrikesminister Condoleezza Rice gav uttryck för en liknande åsikt i Washington Post: "UNIFIL - kommer att ha ett kraftfullt mandat, men kommer inte att söka efter milis och vapen... Jag tror inte att det finns en förväntar att denna styrka skall fysiskt avväpna Hizb'Allah."

Representanter för den libanesiska regeringen, som också inkluderar två medlemmar i Hizb'Allah, har å sin sida klart deklarerat att de inte kommer att agera mot sina "bröder".

Associated Press citerade minister Ghazi Aridi som säger att "det kommer inte att bli någon konfrontation mellan armén och bröder i Hizb'Allah... det är inte arméns uppgift". En kompromiss som åstadkoms på tisdagen mellan regeringen och Hizb'Allah fastställde att organisationens medlemmar bara skall "hålla sina vapen dolda" enligt Ynet News. Ledaren för Hizb'Allah, Hassan Nasrallah, har likaså avslagit alla krav på avväpning. I ett TV-sänt tal i måndags hävdade han att hans grupp är "nära en stor seger", och fortsatte "detta är det inte tiden för Hizb'Allah att avväpna", rapporterade YnetNews.

Israeliska källor säger att -långt från avväpning, istället har de bevis på försök att återbeväpna Hizb'Allah med Syriens hjälp. Utrikesminister Tzipi Livni informerade under ett möte i FN generalsekreteraren om sina farhågor. Livni påminde också Annan om försvarsmaktens två kidnappade soldater och Israels krav på deras villkorslösa frigivande. Hon uttryckte slutligen att Israel motsätter sig att någon av Israels fiender inkluderas i den utvidgade UNIFIL-styrkan, skrev Haaretz. Hon syftade därvid sannolikt på Malaysia och Indonesien, som erbjudit sig att sända trupper.

tisdag, augusti 15, 2006

Äganderätten och resurserna

Ett intressant fenomen att fundera omkring är äganderätten. Hur är männsikan i relation till äganderätten och resurserna?
Människan är en varelse som är en varelse som skapar mer än hon förstör. Hon är lyckans och naturens överman.Även i kommunistiska stater har människan traditionellt betraktats som naturens herre. Hur kommer det sig att utvecklingen därtagit en så katstrofal vändning, medan samma synsätt producerad ökad resurstillgänglighet och exempellöst välstånd i de kapitalistiska länderna?

Förklaringen står att finna i äganderätten i avsaknaden av en central social instution, nämligen den privata äganderätten.En människas liv är nära förknippat med hennes egendom. Äganderätten skapar förutsättningar för människor att kunna se till sina egna intressen och samtidigt leva i ett tillstånd av fredligt välståndsutbyte med medmänniskorna.

söndag, augusti 13, 2006

FN:s tvivelaktiga insats

Tänkte ägna mig lite om situationen Israel-Libanon i mitt blogginlägg.Tänkte diskutera FN:s roll.Anti Defamtion Leauge (ADL),en USA-baserad judisk organisation som vill peka på orättfärdiga kränkningar,reagerar på vad de anser vara FN:s general Kofi Annans ensidiga hållning i konflikten.

Ynet News rapporterar att ADL hade en annons i New York Times där man refererade till Annans många uttalanden om lidande bland libanesiska civila och det "oproportionerliga användandet av våld" på den libanesiska sidan. Annonstexten ställer sedan frågan till Annan "Hur många fler israeliska civila måste dö innan du fördömer Hizb'Allah? Och när kommer du att sända kondoleanser till israeliska krigsoffer?"

Anne Bayefsky som är ledande styrelseledamot vid Hudson Institute och ansvarig utgivare för websajten http://www.eyeontheun.org/, kommenterade ämnet ur en annan vinkel i en artikel i National Review Online. Bayefsky hänvisade till FN-resolutionstexterna som har föreslagits och skriver att de kommer att "binda både Israels och FN:s händer i kriget mot terrorismen ..." Hon säger att under de senaste veckorna har många FN-aktörer "ställt sig upp för att besegra Israel på det politiska slagfältet med aldrig tidigare skådad nonchalans av FN-stadgans centrala sats: rätten till självförsvar."

Därtill pekar Bayefsky på att det aktuella utkastet till resolution belönar Hizb'Allah på olika sätt, bland annat genom att inte ens nämna organisationen vid namn, för att nu inte tala om att man förbigår ansvaret för civilas lidande. Inte heller använder utkastet ordet "terrorism". "Det kommer att bli endast ett säkert resultat av den här åtgärden - ett bemyndigande av terrorister vars yttersta mål är Förenta Staterna och alla demokratiska värden", sammanfattar Bayefsky.

torsdag, augusti 10, 2006

Europas sista diktatur

Fick idag i dagarna en inbjudan till ett näterksmöte i Ukraina, arrangerat av Landrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) . Tillsammans med 10 vitryska deltagare och en vitrysk orgnisatör kommer vi att vasra några dagar på en kursgård i närheten av Kiev.

Det ska bli spännande att det kommer att delta en ny grupp som vi unga kristdemokrater inte tidigare haft kontakt med som tydligen ska verka för fri press?.På det sättet kommer jag komma Vitryssland lite närmare,och analysera med egna ögon omkring situationen i landet.

Jag kommer att få mer information om det senare. Jag kommer naturligtvis att återkomma om vad som kommer att hända under mötet och blogga om situationen i Vitryssland.

Vitryssland utgör Europas geografiska mittpunkt och har genom historien tillhört både öst- och västeuropa. Efter självständigheten 1991 följde en relativt demokratisk utveckling som dock vände i mitten på 1990-talet då Aleksander Lukasjenko kom till makten.Sedan dess har invånarnas rättigheter systematiskt inskränkts av presidentregimen, som tagit monopol på massmedia och motverkar all form av opposition.

Beslutet om Sovjetunionens upplösning togs i Vitryssland 1991 av presidenterna för de vitryska, ryska och ukrainska rådsrepublikerna. Efter självständigheten följde en tid då många civila organisationer uppstod och oberoende tidningar bildades. Den vitryska kulturen, som förtryckts under Sovjettiden, återupprättades liksom det vitryska språket, som framför allt överlevt på landsbygden. 1994 fick Vitryssland sin första demokratiska författning. Aleksander Lukasjenko Beslutet om Sovjetunionens upplösning togs i Vitryssland 1991 av presidenterna för de vitryska, ryska och ukrainska rådsrepublikerna. Efter självständigheten följde en tid då många civila organisationer uppstod och oberoende tidningar bildades. Den vitryska kulturen, som förtryckts under Sovjettiden, återupprättades liksom det vitryska språket, som framför allt överlevt på landsbygden. 1994 fick Vitryssland sin första demokratiska författning.

Två år senare inledde han förhandlingar om en union med Ryssland, vilket gav upphov till starka vitryska protester med massarresteringar som följd.Landet fick sina första politiska fångar. I november 1996 upplöste presidenten den demokratiska författningen och förlängde sin mandatperiod från fem till sju år, genom en folkomröstning som endast erkändes av Ryssland. Han lät också införa en ny flagga liknande den från sovjettiden, som en markering mot den vitryska kulturen och den demokratiska oppositionen.

Lukasjenko har förhindrat ett pluralistiskt samhälle genom att utfärda dekret och försvåra för oberoende massmedia, enskilda organisationer samt privata företag. Vitrysslands ekonomi är till stor del baserad på jordbruk. I och med att han tagit monopol på all nationell media, med undantag för ryska tv-kanaler, har Lukasjenko För att säkra sin egen maktställning har presidenten byggt upp en kår av lojala medarbetare i det politiska etablissemanget, domstolsväsendet samt säkerhetstjänsten.

I Ryssland har den vitryska regimen sin främsta bundsförvant och ekonomiska samarbetspartner. Ur rysk synvinkel är Vitrysslands geografiska läge betydelsefullt då det utgör en buffertzon till NATO:s östliga gräns som går vid Polen. Sedan 1996 har Ryssland och Vitryssland undertecknat ett antal avtal om en gemensam union, trots att brotten mot mänskliga rättigheter i Vitryssland inte är helt oproblematiska för den ryska sidan.
Resultatet av 1996 års folkomröstning erkändes endast av Ryssland. EU avbröt sin politiska dialog med Vitryssland, med undantag för kommunikation via ordförandelandet, och Vitryssland förlorade sin observatörsplats i Europarådet. Rapporter om brott mot mänskliga rättigheter har gjort att Vitryssland blivit alltmer isolerat på ett statligt plan.
På gräsrotsnivå har kontakterna mellan enskilda organisationer ökat, tack vare fortsatt demokratibistånd från väst. EU och USA samarbetar med det upplösta parlamentet, det så kallade "skuggparlamentet", som tillsammans med enskilda organisationer har fått ett stort internationellt inflytande.

President Lukasjenko säger sig vara "sin egen", men stödjer ofta kommunisterna. För en västerlänning kan det tyckas paradoxalt att demokraterna och nationalisterna är desamma, vilket är fallet i Vitryssland. I den demokratiska oppositionen ingår bland annat det socialdemokratiska partiet (Narodnaja Gramada), det mer högerorienterade United Civil Party, och Folkfronten som står någonstans i mitten. Det senare växte fram som en självständighetsrörelse under perestrojkan, men Folkfronten har aldrig varit lika stark som i de baltiska länderna. Dess grundare var arkeologen Zjenon Paznjak, som i slutet av åttitalet upptäckte massgravar utanför Minsk, från trettitalets Stalinterror. Sedan dess har Folkfronten kämpat för den vitryska nationens, kulturens och språkets återupprättande, och verkar både som parti och som enskild organisation.

Till den demokratiska oppositionen hör också en rad enskilda organisationer som har ett nära samarbete med partierna. De går ofta ut med gemensamma appeller och aktioner. Människorättsorganisationer försvarar oppositionella som råkat illa ut på grund av sina politiska övertygelser. Oppositionen står enad mot presidentregimen, men Folkfronten har delats i två fraktioner. Även kommunistpartiet har delats.

Lukasjenkos strategi att favorisera anhängare och skrämma motståndare genom olika straff har varit extra tydlig när det gäller ungdomar. Medlemmarna i det Vitryska Patriotiska Ungdomsförbundet BPSN, som stödjer presidenten, får finansiellt stöd från staten och olika förmåner. De oppositionella ungdomarna riskerar att straffas med böter. Det förekommer också att de stängs av från studierna, mister jobb eller hamnar i fängelse. Under 1999 försvann ett antal högt uppsatta personer spårlöst, vilket tyder på att regimens kamp mot oppositionen har skärpts.

Istället för att låta sig skrämmas har oppositionen förfinat sina metoder, bland annat genom att fördjupa sina kunskaper om lagliga rättigheter och skyldigheter. Tidningar och organisationer registrerar flera namn, som en försiktighetsåtgärd om de tvingas stänga. Man är försiktigare under demonstrationer.

Genom kontakter med vitryssar,och Vitryssland kan svenska politiker, medmänniskor visa sitt stöd till våra vitryska syskon. Att ständigt aktualisera situationen och sätta den i blickfånget. Att sätta det unika och alltid lika okränkbara människovärdet i centrum:Att visa att det även i en diktatur finns människor som kämpar för sina rättigheter.

söndag, augusti 06, 2006

Ingen internationell kärnkraftsutredning nödvändig i dagslägetForsmark Foto:Krister Carlsson

Miljöpartiet har för en tid sedan föreslagit att en internationell kärnkraftsutredning inleds. Likt Göran Hägglund vill jag säga att incidenten vid Forsmark ska tas på allavar men får inte leda till ogenomtänkta åtgärder.

Händelserna i Forsmark måste tas på största allvar och det gör de ansvariga myndigheterna. Säkerhetssystemet fångade upp felet och gjorde att det inte utvecklade sig till någon olycka. Få verksamheter är så omgärdade av rigorösa säkerhetskrav som kärnkraften. I nuläget finns inget behov av en oberoende internationell utredning.

Den 25 juli har Statens Kärnkraftinspektion (SKI) genomfört en preliminär utredning för att skaffa sig en oberoende bild av händelseförlopp, konsekvenser och åtgärder. Baserat på denna preliminära utredning verkar Forsmarks Kraftgrupp AB, FKA, ha hanterat det akuta händelseförloppet på ett korrekt sätt.

SKI bedömer att reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt Ringhals 1, 2, 3 och 4 kan drivas med tillräcklig säkerhet beaktat den störning som drabbade Forsmark 1 i förra veckan. SKI bedömer att anläggningarna har genomfört en tillräcklig analys och redovisning för att SKI ska känna förtroende för fortsatt drift.

De befintliga reaktorerna ska användas så länge de uppfyller de hårda säkerhetskraven och är ekonomiskt lönsamma. Det vore en oerhörd kapitalförstöring att stänga ytterligare reaktorer, som vänsterpartiet och miljöpartiet vill. Vad Socialdemokraterna anser i frågan verkar bero på vilken minister man frågar, vilket är oroande. Göran Persson bör klargöra för svenska folket vad som är vänsteralternativets samlade uppfattning.

Att avveckla kärnkraften skulle få effekten att elpriserna ökar och växthuseffekten får ett ovälkommet tillskott. Resultatet blir i förlängningen försämrad miljö och minskat utrymme för satsningar på andra angelägna verksamheter.

torsdag, augusti 03, 2006

Ett ödesval i höst

Skolavslutningar ska inte få ske i kyrkolokaler. Äktenskapet avskaffas i nuvarande form. Fastighetsskatten drivs upp så att människor inte har rård att bo kvar i sina hus. Över en miljon människor står helet eller delvis utanför den ordinarie arbetsmarknaden helt elelr delvis - mitt uppe i en högkonjunktur. Det blir allt krångligare att vara småföretagare och anställa människor.Allt fler äldre får inte den omsorg de behöver. Politiker vill styra allt mer över familjerna och deras val av hur barnomsorgen ska utoformas.

Mycket är bra i Sverige, men det är också så mycket som är tokigt. Särskilt upprör blir jag när vi mitt i en hög konjunktur inte tar chyansen att rätt till de stora långsiktiga problem vi har. Men jag ser också en växande värderingsdebatt. Ska Sverige vara ett öppet och varmt samhälle måste vi våga låta den kristna idétradition, som betytt så mycket för det goda i vårt samhälle måste vi våga låta den kristna idétradition ,fortsätta vara en stark kulturbärare. Inte skämmas för våra rötter som allt fler politiker tycks göra.

Nu är det snart val. Socialdemokraterna har styrt i 64 av de senaste 75 åren. Vad händer med Sverige om sossarna får behålla makten? Vad händer med stadsförvaltningen och utnämningspolitiken? Vad händer med det idémässiga klimatet då allt fler anpassar sig till att det alltid är socialdemokraterna som styr?

Jag tror att höstens val är ett ödesval. Sveriges framtid står på spel. Det finns två regeringsalternativ: Vänsterkarteleen (s,v och mp) eller Allians för Sverige (m,fp,kd och c).
Med en stark kristdemokratiska röst i en ny regering kommer människovärdet, familjen , de äldre och småföretagarnas situation vara i förgrunden.

Jag brinner för ett regeringsskifte i höst. Jag brinner för att omsätta våra politiska förslag i verkligheten. Hoppas du också brinner för detta!