tisdag, augusti 15, 2006

Äganderätten och resurserna

Ett intressant fenomen att fundera omkring är äganderätten. Hur är männsikan i relation till äganderätten och resurserna?
Människan är en varelse som är en varelse som skapar mer än hon förstör. Hon är lyckans och naturens överman.Även i kommunistiska stater har människan traditionellt betraktats som naturens herre. Hur kommer det sig att utvecklingen därtagit en så katstrofal vändning, medan samma synsätt producerad ökad resurstillgänglighet och exempellöst välstånd i de kapitalistiska länderna?

Förklaringen står att finna i äganderätten i avsaknaden av en central social instution, nämligen den privata äganderätten.En människas liv är nära förknippat med hennes egendom. Äganderätten skapar förutsättningar för människor att kunna se till sina egna intressen och samtidigt leva i ett tillstånd av fredligt välståndsutbyte med medmänniskorna.

Inga kommentarer: