söndag, augusti 06, 2006

Ingen internationell kärnkraftsutredning nödvändig i dagslägetForsmark Foto:Krister Carlsson

Miljöpartiet har för en tid sedan föreslagit att en internationell kärnkraftsutredning inleds. Likt Göran Hägglund vill jag säga att incidenten vid Forsmark ska tas på allavar men får inte leda till ogenomtänkta åtgärder.

Händelserna i Forsmark måste tas på största allvar och det gör de ansvariga myndigheterna. Säkerhetssystemet fångade upp felet och gjorde att det inte utvecklade sig till någon olycka. Få verksamheter är så omgärdade av rigorösa säkerhetskrav som kärnkraften. I nuläget finns inget behov av en oberoende internationell utredning.

Den 25 juli har Statens Kärnkraftinspektion (SKI) genomfört en preliminär utredning för att skaffa sig en oberoende bild av händelseförlopp, konsekvenser och åtgärder. Baserat på denna preliminära utredning verkar Forsmarks Kraftgrupp AB, FKA, ha hanterat det akuta händelseförloppet på ett korrekt sätt.

SKI bedömer att reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt Ringhals 1, 2, 3 och 4 kan drivas med tillräcklig säkerhet beaktat den störning som drabbade Forsmark 1 i förra veckan. SKI bedömer att anläggningarna har genomfört en tillräcklig analys och redovisning för att SKI ska känna förtroende för fortsatt drift.

De befintliga reaktorerna ska användas så länge de uppfyller de hårda säkerhetskraven och är ekonomiskt lönsamma. Det vore en oerhörd kapitalförstöring att stänga ytterligare reaktorer, som vänsterpartiet och miljöpartiet vill. Vad Socialdemokraterna anser i frågan verkar bero på vilken minister man frågar, vilket är oroande. Göran Persson bör klargöra för svenska folket vad som är vänsteralternativets samlade uppfattning.

Att avveckla kärnkraften skulle få effekten att elpriserna ökar och växthuseffekten får ett ovälkommet tillskott. Resultatet blir i förlängningen försämrad miljö och minskat utrymme för satsningar på andra angelägna verksamheter.

Inga kommentarer: