söndag, augusti 20, 2006

Ingen klarhet om implementeringen av FN-resolutionen

Tänkte återkomma lite till situationen Israel- Libanon.
Vapenvilan som trädde i kraft mellan Israel och Libanon baseras på FN-resolution 1701, måste fortfarande betraktas som skör. Dock har den hindrat missiler från att falla i Israel den senaste tiden. Å andra sidan har genomförandet av resolutionen, vilken kräver att den libanesiska armén placerar sina styrkor i söder tillsammans med 15 000 soldater från en utvidgad UNIFIL-styrka (UNIFIL= United nations Interim Force i Lebanon),samt även påkallar en avväpning av Hizboll'Allah,lett till oenigheter.

Israel har redan i linje, med eldupphöravtalet, börjat överlämna området åt UNIFIL,som i sin tur skall överlämna dem till den libanesiska armén. Målet är,som Israel ser det , att avväpna Hizb'Allah och skapa en Hizb'Allah-fri zon söder om Litanifloden. Dock, medan Israel inte litar på den libanesiska armén, och därför ser det som en uppgift för UNIFIL att avväpna Hizb'Allah, så anser FNs generalsekreterare Kofi Annan, att denna uppgift faller under libanesiska arméns ansvar, rapporterade Jerusalem Post. Utrikesminister Condoleezza Rice gav uttryck för en liknande åsikt i Washington Post: "UNIFIL - kommer att ha ett kraftfullt mandat, men kommer inte att söka efter milis och vapen... Jag tror inte att det finns en förväntar att denna styrka skall fysiskt avväpna Hizb'Allah."

Representanter för den libanesiska regeringen, som också inkluderar två medlemmar i Hizb'Allah, har å sin sida klart deklarerat att de inte kommer att agera mot sina "bröder".

Associated Press citerade minister Ghazi Aridi som säger att "det kommer inte att bli någon konfrontation mellan armén och bröder i Hizb'Allah... det är inte arméns uppgift". En kompromiss som åstadkoms på tisdagen mellan regeringen och Hizb'Allah fastställde att organisationens medlemmar bara skall "hålla sina vapen dolda" enligt Ynet News. Ledaren för Hizb'Allah, Hassan Nasrallah, har likaså avslagit alla krav på avväpning. I ett TV-sänt tal i måndags hävdade han att hans grupp är "nära en stor seger", och fortsatte "detta är det inte tiden för Hizb'Allah att avväpna", rapporterade YnetNews.

Israeliska källor säger att -långt från avväpning, istället har de bevis på försök att återbeväpna Hizb'Allah med Syriens hjälp. Utrikesminister Tzipi Livni informerade under ett möte i FN generalsekreteraren om sina farhågor. Livni påminde också Annan om försvarsmaktens två kidnappade soldater och Israels krav på deras villkorslösa frigivande. Hon uttryckte slutligen att Israel motsätter sig att någon av Israels fiender inkluderas i den utvidgade UNIFIL-styrkan, skrev Haaretz. Hon syftade därvid sannolikt på Malaysia och Indonesien, som erbjudit sig att sända trupper.

Inga kommentarer: