söndag, augusti 13, 2006

FN:s tvivelaktiga insats

Tänkte ägna mig lite om situationen Israel-Libanon i mitt blogginlägg.Tänkte diskutera FN:s roll.Anti Defamtion Leauge (ADL),en USA-baserad judisk organisation som vill peka på orättfärdiga kränkningar,reagerar på vad de anser vara FN:s general Kofi Annans ensidiga hållning i konflikten.

Ynet News rapporterar att ADL hade en annons i New York Times där man refererade till Annans många uttalanden om lidande bland libanesiska civila och det "oproportionerliga användandet av våld" på den libanesiska sidan. Annonstexten ställer sedan frågan till Annan "Hur många fler israeliska civila måste dö innan du fördömer Hizb'Allah? Och när kommer du att sända kondoleanser till israeliska krigsoffer?"

Anne Bayefsky som är ledande styrelseledamot vid Hudson Institute och ansvarig utgivare för websajten http://www.eyeontheun.org/, kommenterade ämnet ur en annan vinkel i en artikel i National Review Online. Bayefsky hänvisade till FN-resolutionstexterna som har föreslagits och skriver att de kommer att "binda både Israels och FN:s händer i kriget mot terrorismen ..." Hon säger att under de senaste veckorna har många FN-aktörer "ställt sig upp för att besegra Israel på det politiska slagfältet med aldrig tidigare skådad nonchalans av FN-stadgans centrala sats: rätten till självförsvar."

Därtill pekar Bayefsky på att det aktuella utkastet till resolution belönar Hizb'Allah på olika sätt, bland annat genom att inte ens nämna organisationen vid namn, för att nu inte tala om att man förbigår ansvaret för civilas lidande. Inte heller använder utkastet ordet "terrorism". "Det kommer att bli endast ett säkert resultat av den här åtgärden - ett bemyndigande av terrorister vars yttersta mål är Förenta Staterna och alla demokratiska värden", sammanfattar Bayefsky.

2 kommentarer:

Magnus A sa...

Intressant bloggpost!!!

Apropå Kofi Annans hållning, som alltid inneburit lätvindiga fördömmanden av Israel och att se mellan fingrarna på Israels fienders brott, var det ju även på grund av just denna inställning en olycklig skrivning i eld upphör-avtalet att bedömningen av vem som bryter mot avtalet lagts på just Kofi Annan, inte på exempelvis en jury med en rikare ingång av synpunkter och större möjlighet att få en helhetsbild.

Själv anser jag att väst borde ha sökt ge Israel befogenhet att stoppa Irans inblandning i Libanon och att krossa det totalitära Hibollah som siktat alla raketer mot civila, istället för att omotiverat anklaga Israel för felaktig krigföring (där bl a Hizbollah i propagandasyfte offrat civila i sina civila sköldar; ett klart krigsbrott).

Väst lägger sig platt för islamistisk fascism.


Förresten är väl Göran Perssons inställning mycket lik Annans, om inte värre?

Daniel Fredriksson sa...

magnus:Jag håller med dig i det du säger. Det borde vara av yttersta vikt att väst sökt mge Israel befogenhet att stoppa Irans inblandning i Libanon och krossat det totalitära Hixbollah.

Jo,Perssons inställning är mycket lik Annans. Resultatet blir att det blir en polarisering i debatten.