torsdag, december 27, 2012

Avdragsgillt för gåvor - här för att stanna

Läser med glädje att Plan för Sverige nu har ökat med 10 miljoner sedan det blev möjligt att göra avdrag för gåvor. Det glädjer mig naturligtvis också att det anordnas seminarier på temat i riksdagen men jag tror också att det är viktigt att man även lokalt diskuterar denna viktiga fråga. Det viktiga i sammanhanget är att lyfta fram att samhället är större än staten och ideella organisationer är med och gör världen till en bättre plats. De hjälper hemlösa med tak över huvudet. De lyssnar till barn som är utsatta. De skyddar utsatta kvinnor. De borrar brunnar i Afrika. Deras insatser måste uppmuntras och få bättre förutsättningar. Det är därför vi kristdemokrater kämpat för detta länge och det har blivit resultat. Och det handlar inte främst om att skänka pengar till välgörenhet som det ibland hävdas i debatten utan om just det jag skrev inledningsvis, att samhället är större än staten.Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Människan som till sin är sociala varelser formar gemenskaper med frihet och förvaltarskap, rättigheter och skyldigheter. Det börjar med små gemenskaper som uppstår naturligt,såsom familjer,släkt och vänner. Det handlar om det civila samhällets övriga gemenskaper som grannskap,intresseföreningar,fackföreningar kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet. Vi kallar dom för naturliga gemenskaper. De utgör stommen i samhället och kompletteras med lokala och regionala gemenskaper till den statliga nivån. Reformen som infördes kommer att öka givande i vårt land, vilket nu bekräftats med det ovan beskrivna. Reformen kommer förhoppningsvis också innebära ett ökat engagemang och intresse för de ideella organisationerna. Införandet av avdragsrätten innebär också ett trendbrott i svensk politik där vi nu istället för fortsatt styrning av det civila samhället öppnar upp för ökad självständighet för de ideella organisationerna.

lördag, december 15, 2012

Det behövs en vuxen som lyssnar

Vid den här tiden på året, runt jul, så har kristdemokraternas årliga glöggkampanj gått av stapeln. Många engagerade kristemokrater och kanske andra har hjälp till med denna viktiga insats. Vi har valt att fokusera på ett par områden, där jag kort kommer kort nämna några områden, som vi valt att lägga tyngdpunkten på nedan: * Rent dricksvatten * Tak över huvudet * En vuxen som lyssnar Jag kommer i detta inlägg lägga tyngdpunkten på ett av dessa områden. Jag tänkte stanna vid punkten en vuxen som lyssnar. Detta ligger tydligt i linje med den inriktning som vi valt att lägga fokus på nämligen barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser idag alltför många barn som inte har en vuxen att vända sig till. Det gäller såväl i barns närhet, exempelvis i skolan, på fritids eller hemma i familjen. Det existerar inga perfekta familjer men den viktigaste gemenskapen är familjen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Samtidigt mår många barn och unga allt sämre. Därför är en viktig del att stötta familjer. Vi kristdemokrater vill att vi ska stödja och förvalta de värden och förutsättningar för att familjen kan fungera. Det är därför viktigt att det förmedlas värden. Det finns ingen värdeneutral och ingen värdeneutral kultur. Utan en gemenskap med en grundläggande etik skapas ett samhälle där den starke styr och den svage lider. Det är också ett samhälle där uppfattningen om vad som är rätt och orätt skiljer sig från person till person. Det är därför samhället måste genomsyras av värden av goda normer, till exempel människans okränkbarhet, alla människors lika värde samt solidaritet med de mest utsatta. Dessa har en djup förankring i den judiska kristna etiken. Detta är en viktig utgångspunkt när man arbetar med värdegrunden.