torsdag, december 27, 2012

Avdragsgillt för gåvor - här för att stanna

Läser med glädje att Plan för Sverige nu har ökat med 10 miljoner sedan det blev möjligt att göra avdrag för gåvor. Det glädjer mig naturligtvis också att det anordnas seminarier på temat i riksdagen men jag tror också att det är viktigt att man även lokalt diskuterar denna viktiga fråga. Det viktiga i sammanhanget är att lyfta fram att samhället är större än staten och ideella organisationer är med och gör världen till en bättre plats. De hjälper hemlösa med tak över huvudet. De lyssnar till barn som är utsatta. De skyddar utsatta kvinnor. De borrar brunnar i Afrika. Deras insatser måste uppmuntras och få bättre förutsättningar. Det är därför vi kristdemokrater kämpat för detta länge och det har blivit resultat. Och det handlar inte främst om att skänka pengar till välgörenhet som det ibland hävdas i debatten utan om just det jag skrev inledningsvis, att samhället är större än staten.Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Människan som till sin är sociala varelser formar gemenskaper med frihet och förvaltarskap, rättigheter och skyldigheter. Det börjar med små gemenskaper som uppstår naturligt,såsom familjer,släkt och vänner. Det handlar om det civila samhällets övriga gemenskaper som grannskap,intresseföreningar,fackföreningar kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet. Vi kallar dom för naturliga gemenskaper. De utgör stommen i samhället och kompletteras med lokala och regionala gemenskaper till den statliga nivån. Reformen som infördes kommer att öka givande i vårt land, vilket nu bekräftats med det ovan beskrivna. Reformen kommer förhoppningsvis också innebära ett ökat engagemang och intresse för de ideella organisationerna. Införandet av avdragsrätten innebär också ett trendbrott i svensk politik där vi nu istället för fortsatt styrning av det civila samhället öppnar upp för ökad självständighet för de ideella organisationerna.

Inga kommentarer: