lördag, december 15, 2012

Det behövs en vuxen som lyssnar

Vid den här tiden på året, runt jul, så har kristdemokraternas årliga glöggkampanj gått av stapeln. Många engagerade kristemokrater och kanske andra har hjälp till med denna viktiga insats. Vi har valt att fokusera på ett par områden, där jag kort kommer kort nämna några områden, som vi valt att lägga tyngdpunkten på nedan: * Rent dricksvatten * Tak över huvudet * En vuxen som lyssnar Jag kommer i detta inlägg lägga tyngdpunkten på ett av dessa områden. Jag tänkte stanna vid punkten en vuxen som lyssnar. Detta ligger tydligt i linje med den inriktning som vi valt att lägga fokus på nämligen barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser idag alltför många barn som inte har en vuxen att vända sig till. Det gäller såväl i barns närhet, exempelvis i skolan, på fritids eller hemma i familjen. Det existerar inga perfekta familjer men den viktigaste gemenskapen är familjen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Samtidigt mår många barn och unga allt sämre. Därför är en viktig del att stötta familjer. Vi kristdemokrater vill att vi ska stödja och förvalta de värden och förutsättningar för att familjen kan fungera. Det är därför viktigt att det förmedlas värden. Det finns ingen värdeneutral och ingen värdeneutral kultur. Utan en gemenskap med en grundläggande etik skapas ett samhälle där den starke styr och den svage lider. Det är också ett samhälle där uppfattningen om vad som är rätt och orätt skiljer sig från person till person. Det är därför samhället måste genomsyras av värden av goda normer, till exempel människans okränkbarhet, alla människors lika värde samt solidaritet med de mest utsatta. Dessa har en djup förankring i den judiska kristna etiken. Detta är en viktig utgångspunkt när man arbetar med värdegrunden.

Inga kommentarer: