söndag, december 26, 2010

Gårdsförsäljningsutredningen skjuter över målet

En viktig och intressant debatt som är den som uppkom i samband med att utredningen om gårdsförsäljning av att tillåta gårdsförsäljning av egentillverkade viner på svenska lantgårdar. Jag har tidigare gett min syn kring detta.

Därför glädjs jag åt att läsa de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Anders Andersson och Roland Utbults viktiga synpunkter i ett pressmeddelande daterat 16 December.Där kan vi läsa b la :

Nu föreslås istället att allehanda alkoholproducenter från hela Europa ska få chans att öppna direktförsäljning av öl, vin och sprit till konsumenter. Detta är ett förslag som utmanar Systembolaget och den alkoholpolitik som det finns en bred uppslutning kring i vårt land.

Det som upprör oss är att utredaren lagt ett förslag som är ett hån mot de 385 000 glömda barn som varje dag upplever baksidan av föräldrarnas alltför höga alkoholkonsumtion. Och förslaget underlättar inte på något sätt arbetet med att minska våldet på gator och torg som oftast har sin grund i en för hög alkoholkonsumtion.

Utredningen anser att det omfattande regelverk som föreslås är EU-rättsligt hållbart. Men vi ifrågasätter om förslaget skulle stå pall vid en prövning i EU-rätten.