måndag, maj 04, 2009

Europa med våra ögon


Valet till Europarlamentet närmar sig nu med stormsteg. En fråga som kan vara berättigad är, varför ska du då kryssa en kristdemokrat. Jag tänkte delge er några av mina tankar.

Det finns olidligt många barn runt omkring vår värld vars föräldrar dött i krig, svältkatastrofer eller dödliga sjukdomar så som AIDS. Barn har tyvärr ofta fasansfulla historier bakom sig. Trots detta finns det ofta ett hopp och en entusiasm bland dessa barn. Man förvånas ständigt över den drivkraft som finns. Det att ”Markus” faktiskt har kvar sina drömmar om ett bättre liv. En del vill utbilda sig till lärare, andra vill bli lärare, några fotbollsproffs eller artister.

För att drömmarna skall bli verklighet en dag krävs att vi mångdubblar vara ansträngningar att hjälpa och stödja dessa barn. Det handlar om vad du och jag gör i vår vardag och ända bort till andra änden vad våra EU-politiker gör.

Problemen barnen möter är enorma, på många ställen bristfälliga skolor eller inga skolor alls. En arbetslöshet som säger att personer utan ”rätt” förutsättningar inte kommer att få jobb. Skrupelfria vuxna som drar in dem i prostitution eller rekryterar dem som barnsoldater. Vi får aldrig glömma att just nu finns det enligt FN:s uppskattningar mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, som faller offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Detta är fler än vad som fördes över Atlanten som slavar. Domen över vår tid kommer att bli mycket hård.

En ”legaliseringsvåg” sköljer just nu över Europa i prostutionsfrågan. I vissa länder accepteras köp av sexuella tjänster som någonting naturligt och lagstiftningen inriktas på att skapa drägliga villkor för dem som är verksamma i branschen vilket är situationen i t ex Storbritannien, Nederländerna Tyskland och Schweiz.

Vi kristdemokrater menar att det är ett oerhört problem att flertalet länder inom EU betraktar kvinnor som prostituerar sig som fullständigt fria individer vilka gjort ett livsval att sälja sina kroppar. Den liberala synen på prostitution är orsaken till att sexköpen ökar och därmed slavhandeln ökar. Här finns en koppling som inte går att bortförklara. Det faktum att prostitution är fullt lagligt i majoritetens av Europas länder gör det mindre stötande att köpa sex.

Vi kristdemokrater kommer resolut att arbeta för att EU förbjuder sexhandel och för att få till en förändring när det gäller mäns attityd till att köpa sex. För en sak är säker, så länge män är benägna att köpa sex så kommer handeln med kvinnor och barn fortsätta i Europa.

Kristdemokraterna vill fortsätta arbetet för att öka EU:s bistånd och särskilt uppmärksamma barnen. Så kan vi ge vårt bidrag till att steg för steg förbättra barnens situation men också se till att deras drömmar blir verklighet. Därför kommer jag att kryssa en Kristdemokrat den 7 juni.