onsdag, september 23, 2015

Stoppa slavhandeln i Europa!

Amnestys Internationals rådsmöte antog Augusti 2015 en legalisering av prostitution. Ett beslut som är obegripligt. Hur kan kan man kalla sig människorättsförsvarare när man legaliserar sexköp ?.Amnesty jobbar för en stärkning av mänskliga rättigheter, för att rapportera och dokumentera tortyr, avrättningar, krigsbrott, begränsning av det fria ordet, olagliga frihetsberövanden, och andra övergrepp, vilket jag helhjärtat stödjer. Nu hörs det röster ( den svenska sektionen) som inte stödjer den på rådsmötet antagna linjen, däribland Jönköpingsgruppen. Det är sunt för en organisation av det här slaget att våga ifrågasätta antagna linjer och det finns god skäl för detta. Ingen som har sett filmen Lilja 4-ever kan vara oberörd inför ord som trafficking och människohandel. Filmen handlar om en övergiven, levnadsglad men fattig flicka som i sin längtan efter kärlek luras till Sverige och där inlåst för att utnyttjas och våldtas. Hon lyckas slutligen ta sig ur den lägenhet hon suttit fängslad i. Men väl ute på gatorna blir det plågsamt uppenbart för såväl henne som för oss andra att hon inte har någonstans att ta vägen. Fri från våldtäkterna och misshandeln är hon lika rädd för den svenska polisen som förövarna. Genom polisen vet hon att hon blir hemskickad till ett liv med fortsatt förnedring. Lilja försöker ta sitt liv. Det är en bild som etsar sig fast. bilden av att inte ha någonstans att ta vägen. Bilden av att döden är den enda utvägen, trots att hon gjort sig fri från sina plågoandar,trots att hon befinner sig i Sverige. Filmen är baserad på en verklig händelse och flickan i filmen hette egentligen Dangoule. Den 7 januari 2000 hoppade hon från en motorvägbro i Malmö Självmordet uppmärksammades med en liten notis i svensk tidning. Flickan var sexton år gammal. Även om vi aldrig kan förstå va Dangoule fick gå igenom får vi genom filmen inblick i hennes liv och öde. Än mer plågsamt är det faktum att hennes öde inte är unikt. I Sverige är hon en av hundratals, i Europa är hon en av miljonen. I världen är hon en av två till fyra miljoner. Sverige är inte förskonat. Unga flickor, Mellan 17-20 år utgör majoriteten av offren för människohandel för sexuella ändamål. De allra flesta kommer från fattig och desperata förhållanden i i de forna öststaterna och Asien. Genom löften om höga löner luras de till Västeuropa.. Många gånger vet inte kvinnorna var de befinner sig, de säljs i ett land och fraktas till ett annat. Genom att föra offren över landsgränser kan gärningsmännen utnyttja offrens beorendeställning. När de väl kommit till destinationslandet blir de berövade sin frihet och värdighet. De fråntas sin pass, stängs in i lägenheter och tvingas i prostution, Kort sagt - säljs de som sexslavar. Förövarnas ekonomiska vinster har av experter uppskattats vara större än brottssyndikatens vinster för människohandel. FN uppskattar att människohandeln omsätter 7 miljarder dollar per år. FN Priset för en kvinna i Europa beräknas ligga på 4000-20 000 kronor.Eftersom en kvinna kan utnyttjas i prostitution och sedan säljas vidare är hon mycket värdefull för handlarna. För att effektivt och långsiktigt bekämpa människohandeln måste man gå till roten av problemet. Varför uppstår människohandel? Givetvis finns fler förklaringar till detta, men den i särklass största bidragande orsaken är att det finns en efterfrågan- de som vill köpa sex. Långsiktigt kan problemet med efterfrågan endast angripas genom en grundläggande diskussion i familjen och på arbetsplatsen kring värden.etik och mänskliga rättigheter. Vi kristdemokrater menar att den etik som huvudsakligen förvaltas och utvecklats i den kristna idétraditionen måste få en betydligt mer framskjuten plats i samhällsdebatten. Självklart finns det flera aspekter i denna diskussion - jag ser fram emot en fortsatt diskussion.

onsdag, september 16, 2015

Genmodfiering och lobbying- viktig diskussion

I ett antal debattinlägg i min lokaltidning, Jönköpings Posten ställdes ett resonemang om genmodifiering och berör ämnet lobbying. Den nya gentekniken kan vara ett verksamt medel för att kunna föda en växande världsbefolkning, men också för att kunna bota mycket av mänskligt lidande. Gentekniken öppnar fantastiska möjligheter, men det finns också problem som gör att stor försiktighet måste iakttas. Risken finns att grödor med gener som gör dem motståndskraftiga mot vissa bekämpningsmedel ska korsa sig med vilda släktingar och bilda hybrider, med svåröverblickbara ekologiska följder. Om genetiskt modifierade grödor överhuvudtaget ska odlas i öppen odling måste nyttan med den modifierade noga vägas mot risken att en spridning sker i naturen. Kunskapen om de ekologiska effekterna av genetiskt modifierade organismer är begränsad. Utsättning av sådana organismer ska inte tillåtas i öppen odling utan endast i tillståndsprövade försöksodlingar. Teknik och etik får inte separeras. All forskning och bioteknisk verksamhet inklusive patent och växtförädlarskydd ska ytterst syfta till mänsklighetens gemensamma bästa och måste utgå från och respektera alla människors absoluta och okränkbara värde. Varken människan eller miljön får äventyras. Politiskt påverkan eller ”lobbying” är ett ständigt aktuellt ämne. Dagens Samhälle har skrivit mycket om detta. I Sverige är dock debatten ganska yrvaken och omogen kring dessa frågor. Sverige använder traditionellt ett omfattande remissförfarande. Många intresseorganisationer blir ofta automatiskt tillfrågade och kanske inte har samma självklara behov att på egen hand bedriva lobbying. Att det förekommer mer av lobbying idag tror jag beror på samhällsförändringar där politiken fungerar annorlunda än tidigare. Många röster höjs för strängare regler kring lobbying och karantän för politiker som går till näringslivet och vice versa. Det kan vara så att det är nödvändigt, vi behöver diskutera dessa frågor på ett djupare plan,men vad ändrar egentligen 6 månaders karantän för säg en före detta minister? Kontakter, relationer, nätverk och de djupa kunskaperna sitter i. Det viktigaste tror jag är att vi har ett transparent förfarande, att visa sin agenda. Detta är endast några axplock i diskussionen om dessa frågor – jag ser fram emot en diskussion kring dessa frågor.

måndag, september 07, 2015

Nej till slopad avdragsrätt

Nu tänker regeringen sätta in sin stöt på ideella krafter som behövs nu, kanske mer än någonsin. Frågan inställer sig, vad betyder detta för oss i Jönköping. Jag är övertygad om att detta kommer få konsekvenser. Jag varnade redan tidigt för detta i en krönika. Frågan jag ställer mig, är hur (s)och (mp) på lokalt plan ställer sig till detta. I skrivande stund ser vi hur ett stort och växande engagemang för människor som flyr undan krig, förtryck och förföljelse. Många vill hjälpa i denna svåra situation som världen befinner sig i. Det är förstås lovande, enskildas och civilsamhällets engagemang kompletterar det arbete som görs i det offentliga Sverige och EU-länderna nu måste göras, och stärkas. Regeringen har tidigare aviserat skattehöjningar, men det allra märkligaste är att man nu väljer det relativt lilla skattereduktionen på gåvor som Alliansregeringen införde. En lång rad ideella organisationer som ägnar sig åt social hjälpverksamhet har de sedan reformer om avdragsrätt för gåvor infördes fått kratigt ökade gåvointäkter. Den utvecklingen riskeras nu när regeringen avskaffar denna möjlighet. I praktiken inför man en straffskatt på gåvor jämfört med hur det är idag. Ett av regeringens motiv för avskaffandet av avdragsrätten är att civilsamhället ska bli mer beroende av det offentliga och mindre av enskilda personer. Men staten ska inte hålla civilsamhället i strama tyglar. Våga mångfald!