måndag, september 07, 2015

Nej till slopad avdragsrätt

Nu tänker regeringen sätta in sin stöt på ideella krafter som behövs nu, kanske mer än någonsin. Frågan inställer sig, vad betyder detta för oss i Jönköping. Jag är övertygad om att detta kommer få konsekvenser. Jag varnade redan tidigt för detta i en krönika. Frågan jag ställer mig, är hur (s)och (mp) på lokalt plan ställer sig till detta. I skrivande stund ser vi hur ett stort och växande engagemang för människor som flyr undan krig, förtryck och förföljelse. Många vill hjälpa i denna svåra situation som världen befinner sig i. Det är förstås lovande, enskildas och civilsamhällets engagemang kompletterar det arbete som görs i det offentliga Sverige och EU-länderna nu måste göras, och stärkas. Regeringen har tidigare aviserat skattehöjningar, men det allra märkligaste är att man nu väljer det relativt lilla skattereduktionen på gåvor som Alliansregeringen införde. En lång rad ideella organisationer som ägnar sig åt social hjälpverksamhet har de sedan reformer om avdragsrätt för gåvor infördes fått kratigt ökade gåvointäkter. Den utvecklingen riskeras nu när regeringen avskaffar denna möjlighet. I praktiken inför man en straffskatt på gåvor jämfört med hur det är idag. Ett av regeringens motiv för avskaffandet av avdragsrätten är att civilsamhället ska bli mer beroende av det offentliga och mindre av enskilda personer. Men staten ska inte hålla civilsamhället i strama tyglar. Våga mångfald!

Inga kommentarer: