onsdag, juli 08, 2009

Hägglunds engagemang för svensk folkhälsa - en bra idé ?Partiets ställningstagande när det gäller alkohol ifrågasätts nu utav ledande unga kristdemokrater som kallar Göran Hägglunds engagemang i alkoholfrågan som att vi kristdemokrater skulle vara ett "förbudsparti." Ingenting kunde vara mer felaktigt. Vill för det första påtala att den kristdemokratiska ideologin förespråkar frihet men under ansvar.Detta gäller också att våga stå för en viktig socialfråga som drabbar svensk folkhälsa.


Kalla fakta ät att alkoholkonusmtionen ökade med 23 procent mellan 1996 och 2002. Den störtsa ökningen har skett mellan 2000 och 2002,då ökningen var hela 18 procent. Svenskarna dricker mer och starkare öl idag jämfört med åtta år sedan.Då svarade starkölet för 38 procent av ölkonsumtionen attt jämföra med dagen 62 procent. Antalet kvinnor som beteckans som riskkonusmenter har ökat med 41 procent sedan 1997. Motsvarande siffra för män är 18 procent.

Enökad konsumtion leder till fler alkoholskador och stegrande alkoholrelaterad brottslighet. Alkoholskadorna är så att vi alla har någon i vår omgivning som påverkas negativt av alkoholens skadeverkningar. Detta handlar inte ett "förbudsparti" utan det handlar om att vi kristdemokrater anser att det måste drivas en mer aktiv politik som värnar om folkhälsan.

Från den första oktober 2003 sänktes skatten på starksprit med 37 procent i Danmark. En liknande alkoholskattesänkning med tyngdpunkt på starksprit har ägt rum i Finland. Den bakomliggande orsaken till skattesänkningarna i våra grannländer är inte att priset på sprit anses högt i länderna i sig utan att konkurrensen från grannländer som Tyskland och Östeuropa blivit för stark. Danmarks och Finlands vägval sätter ökad press på Sverige att också sänka alkoholskatten vilket föranledde Alkoholinförselutredningen under förra mandatperioden med Kent Härstedt (s) i spetsen. Men att forcera fram en skattesänkning är inte rätt väg att gå. DN har gjort en undersökning hos sina läsare, som visar att hela 18 procent kommer att dricka mer alkohol om alkholpriset sänks.

Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit att inget land ska ha en genomsnittlig konsumtion som överstiger sex liter per person och att konsumtion bland ungdomar under 15 år ska vara nära noll. Medlemsländerna föreslås en rad olika strategier såsom höjda alkoholskatter, begränsade öppettider, ansvarsfullare alkoholservering, fokusering på berusningsdrickande och förebyggande program i arbetslivet är några av de åtgärder som WHO anser är verkningsfulla.

Ovan nämda skattesänkning och andra liberaliseringar på alkoholområdet i Sverige och övriga EU tenderar att gå i rakt motsatt riktning till WHO:s mål. Vi kristdemokrater vill att Sverige bör pröva EU:s regelverk som talar om att begräsningar för den fria rörligheten kan tillgripas om folkhälsan hotas.

Vi anser att riksdagen måste avvisa den föreslagna skattesänkningen på alkohol. Erfarenheterna från Finlands alkoholskattesänkning är mycket negativa och i Polen tvingades man att återinföra en högre alkoholbeskattning. För att Sverige ska kunna ha kvar en socialt ansvarsfull alkoholpolitik krävs det att Sverige återför de nivåer för alkoholinförsel, som fanns i det undantag Sverige förhandlat till sig med Ulf Dinkelspiel och Ann Wibble i spetsen.

Vi vill vara med och bilda en nordisk front för en europeisk alkoholpolitik som sätter folkhälsan i centrum. Och vi tror att vi kommer ha framgångar med detta !.På senare tid har allt fler europeiska länder börjat erkänna de problem som ett missbruk av alkohol skapar i samhället. Vi kristdemokrater vill sätta människovärdet före franska bönder intresse av att sälja vin till våra ungdomar.