lördag, maj 05, 2007

Mer tid med barnen

Vi kristdemokrater kommer att under en intensiv period,1-15 maj fortsätta att peka på mer tid med barnen.Vi kommer att torgföra vår politik på olika sätt. I Jönköping har lokalavdelningen anordnat aktivitet på Västra Torget idag och till nästa helg kommer vi att finnas där med husvagnar.En viktig del id etta är att fokusera på vår familjepolitik. Vi kan inte blunds för det det fakutm att vi har Sveriges bästa familjepolitik. Gär gårn in på familjesidan för mer information.

I Ekot den 25 april, i ett inslag om vårdnadsbidraget, säger Göran Hägglund att han fortfarande hoppas på att löftet om vårdnadsbidraget kan infrias till årsskiftet. Inslaget fortsätter med att Göran även sagt att jämställdhetsbonusen är komplicerat att utforma och att det kan ta tid. I samma inslag säger folkpartiet nej till varianten att börja med vårdnadsbidraget vid årsskiftet och ta jämställdhetsbonusen senare. Dett visar på att vi behöver fortsätta att driva förslaget om vårdnadsbidraget. Därför kommer vi att under denna period att centrera oss kring förslaget.

Hör hela inslaget på: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1330559. Det får inte bli som
under förra perioden då vi satt i regeringsställning, då vårdnadsbidraget infördes kort före valet 1994 och (s) tog bort det så snart de fick möjlighet.Det är en viktig reform för våra familjer.

Runt om i Sverige är trycket bland småbarnsföräldrar stort för ökad valfrihet i barnomsorgen. Föräldrar önskar också mer tid med sina barn och en mindre stressig tillvaro. Kristdemokraterna har efter tuffa förhandlingar fått med sig övriga Allianspartier på att införa ett vårdnadsbidrag som ska ge ökad valfrihet och som småbarnföräldrar ska kunna använda för att få mer tid med sina barn. Kristdemokraterna driver nu en kampanj för att reformen ska bli verklighet så snabbt som möjligt, från 1 januari 2008. Det är dock upp till kommunerna att avgöra om de ska införa vårdnadsbidraget eller inte. Det är viktigt att så många kommuner som möjligt utnyttjar denna möjlighet.
Ett nej skulle kunna innebära att kommunen blir mindre attraktiv för småbarnsfamiljer att bo i.
Därför uppmanar vi kristdemokrater att så fort förslaget bli verklighet att så många kommuner som möjligt inför denna möjlighet. Jag kommer återkomma med mer info om våra aktiviteter i samband med detta.

Jönköping som miljökommunTänkte passa på att uppdater min blogg lite. Jag har inte hunnit att göra det den senaste veckan. Jag har haft fullt upp. Tänkte uppdatera intresserade läsare om en motion lite om mitt senaste kommunpolitiska agerande. Jag försöker att som en del läsare vet om att kotinuerligt uppdatera min blogg om de kommunpolitiska ageranden som jag gör i min roll som kommunfullmäktigeledamot i Jönköpings kommun.

En prioriterad politisk fråga som jag arbetar är om vår miljö. Ett sätt att arbeta med miljön i en kommun är att man samarbetar i viktiga miljöfrågor. Jag tillsammans med en kristdemokratisk fullmäktigekollega har därför motionerat om ett medlemskap i Sveriges ekokommuner till kommunfullmäktige i Jönköping. Låter intresserade ta del av den här på min blogg. Ett viktigt steg för Jönköping som kommun. Kommunstyrelsen och framför allt miljönämnden ska nu yttra sig över motionen. Det ska bli spännande att se hur resultatet av detta kommer att bli.

Ett av de allra svåraste miljöproblemen som vi står inför i dag är den tilltagande växthuseffekten. Detta är på intet sätt en nyhet! Däremot är det av allra högsta vikt att man jobbar med miljöfrågan på olika sätt och på olika plan inom kommunens verksamhet. Det pågår redan miljöarbeten på många olika sätt inom Jönköpings kommun men vi är inte medlemmar i Sveriges Ekokommuner.

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner med syfte att främja utvecklingen mot en hållbar utveckling. Detta gör man t.ex. genom ett antal nyckeltal. Genom dessa nyckeltal följer man upp om ”medlemskommunerna går åt rätt håll”, d.v.s. mot en hållbar utveckling. Nyckeltalen är valda för att inte ge för stort merarbete och de skall vara påverkbara genom ett aktivt kommunalt arbete.

Ett medlemskap ger också tillfällen till erfarenhetsutbyten mellan medlemskommunerna. Sveriges Ekokommuner anordnar även utbildningar och seminarier. Sveriges Ekokommuner representeras i medlemskommunerna av en tjänsteman och en politiker i ledande position. Detta innebär att miljöfrågorna automatiskt lyfts upp i kommunens högsta ledning.

Ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner skulle kunna vara en del i det mycket viktiga miljöarbetet för att bl a minska utsläppen som påverkar växthuseffekten. Grunden för medlemskap i Sveriges ekokommuner är att det i samtliga kommunala strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling skall tas hänsyn till Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor för ett hållbart samhälle:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:
1. Koncentrationsökning av ämnen från bergrunden.
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.
3. Undanträngning med fysiska metoder.

Och i det samhället….
4. … Hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov.

Föreningens verksamhet finansieras av medlemskommunernas årliga medlemsavgift. För närvarande är den fasta avgiften 3000 kr och den rörliga 20 öre/kommuninvånare. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. En ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner kräver ett beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen.
I dagsläget består Sveriges Ekokommuner av 68 medlemskommuner.