fredag, november 06, 2009

Gårdsförsäljning av alkohol - en bra idé ?


En het potatis i debatten är frågan om gårdsförsäljning av alkohol.Gårdsförsäljning av alkohol innebär att producenter av alkohol får rätt att sälja sina produkter direkt till en enskild person,utan att behöva gå via det detaljhandelsmonopol (Systembolaget) som är fallet idag.
Det finns anledning att ifrågasätta den linjen.


Vill först och främst klargöra min inställning till alkoholpolitiken och hur det går i hop med den kristdemokratiska principen om att makten ska förflyttas till den enskilda individen istället för en ovanifrån politik där förbud och påbud står över den enskilda - makten ska flyttas till lägsta ändamålsenliga nivå - den s.k. subsidaritetsprinncipen.

För mig som kristdemokrat är det självklart att besluten måste finnas på lägsta ändamålsenliga nivå - dvs individen har frihet att ta ett eget ansvar. Samtidigt innebär denna frihet också ett ansvar. Den kristna människosynen som präglar den kristdemokratiska människosynen innebär ett ansvar för hela samhällsgemenskapen men också ett ansvar för våra medmänniskor. Ett ansvar att se detta samhällsproblem.Alkoholens skadeverkningar är allt för stora i samhället för att negligeras. Ett ansvar för de människor där alkoholen är allt annat än festligt. Jag som kristdemokrat kommer att resolut arbeta mot alkoholens skadeverkningar.

Bakgrunden till diskussionen i sakfrågan är den alkohollagsutredning (SOU 2009:22) som juristen Anna Werner gjort på uppdrag av regeringen. Uppdraget var att undersöka om gårdsföräljning av alkohol är förenligt med såväl en restriktiv alkoholpolitik som Sveriges detaljhandelsmonopol och EG-rätten.

Betänkandet kom i mars i år och föreslog att sådan försäljning inte ska tillåtas i Sverige.

Debatten har stundtals intensifierats där ena sidan hävdar att gårdsförsäljning är bra för landsbygdsutveckling och turism, medan andra som jag själv och flera andra organisationer är oroliga för konskvenserna för både folkhälsan och monopolet.

Argumenten är många,men det är avgörande om den framgångsrika svenska alkoholpolitiken och folkhälsan ska äventyras för att 60-talet svenska vingårdar ska få avsättning för sin produkter, som idag kan handlas på närmsta systembolag. Det är inte värt priset. Därför bör gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker inte tillåtas !