söndag, december 06, 2009

Så minimeras växthuseffekten

Jag har skrivit en insändare i min lokaltidning som handlar om att vi genom snabbt och effektivt arbete krävs för att få stopp på växthuseffekten och att Sverige är föregångare i de tuffa arbetet. Tänkte delge intresserade läsare den.

För att förvalta våra resurser; miljömässigt såväl som ekonomiska, och för att minimera vår påverkan på jorden till följd av växthuseffekten måste vi agera nu.

I Sverige har vi kommit en bra bit på genom att energiåtervinna avfallet i värme och el och tillverka fossila drivmedel men vi kan göra mer. Vi kan bland annat arbeta för att sprida vår kunskap internationellt både i form av utbyten och export av miljötenik. Förutom det kan vi dessutom göra en hel del på hemmaplan.

Framför allt kan vi kliva upp några steg på avfallstrappan och börja fokusera mer på att minska avfallstrappan på att minska avfallsmängderna och se till att material återanvänds.
Detta innebär att vi behöver fokusera mer på vad vi konsumerar; köp bara det du behöver, köp kvalitetsprodukter och i andra hand.

Varför inte köpa tjänster istället för den där nyaste mobilen. Reparera de saker som går sönder.
För det som du inte längre vill ha, se till att sortera dem och lämna till återvinningsstationer och centraler där materialet skickas vidare för återvinning. För att underlätta detta arbete måste vi se till att det är enkelt att sortera. Till exempel kan kommuner, second hand och reparationsverksamheter samarbeta på ett liknande sätt som sker vid Alelyckans kretsloppspark i Göteborg.

Vi behöver även öka tillgängligheten för bland annat insamling av förpackningar. Översyn över systemet behöver ske på riksnivå. Mängden förpackningar ökar med den ekonomiska tillväxten i Sverige. Likadant ser det ut i de flesta andra länder i Europa.Ett undantag för detta är Tyskland där har mängden förpackningar minskat trots ökad ekonomisk tillväxt.

Vi måste kunna dra erfarenhet av Tysklands erfarenheter för att bryta denna trend. Låt oss förvalta våra resurser på bästa sätt, låt oss ta tagi klimatfrågan nu !

Inga kommentarer: