onsdag, november 29, 2006

Ungdomar behöver en bostad för att må braSocialdemokraterna har på senare tid diskuterat bostadspolitiken.Så också i Jönköpings kommun.En debatt har förts angående det hela i lokalpressen. Låter er läsare på denna blogg få ta del av min replik i debatten här på min blogg.

Personligen så tror jag att en diskussion av detta slag är bra för en kommun.Hur utvecklar vi kommunen till det bästa när det gäller tillgången till bostäder?. Dock har jag svårt att förstå varför socialdemokraterna i Jönköpings kommun vill utreda bostadspolitiken och att man i kommunfullmäktige för detta på tal i samband med att man diskuterar ett exploateringsavtal med HSB angående de bostäder som planeras på Östra Kajen. Inkonsekvensen med detta blir tydligt.

Har med intresse följt replikväxlingen mellan moderaterna och socialdemokraterna angående bostadspolitiken. En intressant fråga som diskuterats är ungdomars och studenters situation på bostadsmarknaden.

Var femte person mellan 20 och 27 år som idag bor kvar hos sina föräldrar gör det på grund av att det är svårt att få tag på en bostad. Enligt en undersökning från hyresgästföreningen presenterad i september 2005, har andelen 24-27 åringar som bor kvar hos sina föräldrar ökat betydligt, bara sedan 2003.

Unga som flyttar hemifrån bor dessutom trängre än de gjorde tidigare. Brist på bostäder gör att studenter ratar exempelvis Stockholm som studentstad, vilket siar sig i en minskning av sökande till Stockholms universitet räknat i tusental. Bristen på studentbostäder riskerar så att hämma huvudstadens utveckling.

Boendeforskare Sven Bergenstråhles rapport från 2005, gjord på uppdrag av Hyresgästföreningen i Stockholm, visar också att allt fler vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar, med kompisar eller i studentrum. Nio av tio av dem som idag bor hemma vill flytta till egen bostad, men bara 23 procent är säkra på att de skulle ha råd.

Det finns mycket politikerna kan göra för de ungas bostadssituation. Det handlar naturligtvis om nyproduktion, men även om att skapa incitament för uthyrning och inte minst ge unga människor möjlighet att äga sitt eget boende. Det ska inte vara ett privilegium förunnat socialdemokratiska före detta justitieministrar eller landshövdingar.

Vi kristdemokrater vill även genomföra radikala förändringar inom allmännyttan, som ska ges möjlighet att erbjuda särskilda ungdomskontrakt. Frågan är,hur socialdemokraterna ser på detta förslag?

Allmännyttan har tillsammans med de privata värdarna en viktig roll att tillgodose behovet av hyresrätter. Men en större del av verksamheten borde riktas till dem som har särskilda behov.

Det kösystem som tillämpas i dag är ofta kraftigt diskriminerande mot stora grupper, inte minst mot ungdomar som söker ett första boende. Många unga hänvisas istället till en osäker och smutsig andrahandsmarknad, där lägenheter i många fall hyrs ut till rena ockerpriser eller byter hyresgäst via dyra svartkontrakt.

Ofta fungerar det första boendet som insteget på en fortsatt bostadskarriär. Behovet av den första lägenheten är därför många gånger också avgränsat i tiden.

Det är därför angeläget att förbättra tillgången också till tillfälliga bostäder.

Vi kristdemokrater önskar vara pådrivande denna utveckling.

Inga kommentarer: