tisdag, november 06, 2007

För ett schystare Sverige!

Den 5-18 november kamapanjar vi kristdemokrater.Syftet med kampanjen är att sprida budskapet om de värderingar som ligger till grund för den politik vi för.I kampanjen för vi fram vårdnadsbidraget,en äldrepolitik präglad av värdighet och valfrihet,satsningar på psykiatrin,samt behovet av civilkurage.

Kika gäran in på kampanjens hemsida.Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson skriver med anledning av kampanjen här.Även tidningen Dagen skriver om kampanjen här.

Kampanjen lyfter upp en rad viktiga frågor b la frågan om att instifta en civilkuragelag som förnärvarande utreds av justiedepartementet. Samhället måste på ett tydligt sätt visa att det inte likgiltighet eller passivitet för en människa i nöd.Det behövs en sådan lag som gör var och en skyldig att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån situationen och sina egna förutsättningar. Det skulle vara en tydlig signal från samhällets sida att vi inte godtar brottslighet eller kränkningar och att vi ställer upp för varandra. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra.

Inga kommentarer: