lördag, december 13, 2008

Sjukvården ska stå i livets tjänst,inte dödens

Statens Medcinsk-Etiska råd föreslår att aktiv dödshjälp ska legaliseras i Sverige. Detta är en rent av vidrig tanke, som skulle innebära ett systemskifte inom svensk sjukvård. Vi skulle gå från en målsättning att rädda liva, till en blandad uppgift där man i ena salen hjälper någon att begå ett självmord och i den andra fortsätter att kämpa för att rädda liv. Jag ska fortsätta ge intresserade läsare här på min blogg min syn på detta.

Det finns vissa rättigheter som är absoluta,som inte på några villkor kan förhandlas bort.Rätten till liv och att inte få sitt människovärde kränkt är en sådan rättighet.Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra,påverkar detta hela vardagen vi lever i på ett negativt sätt. En människas värde är lika absolut och okränkbart även när döden närmar sig. Och även de dagar som man kanske inte längre önskar fortsätta leva är människans värde ovärderligt. En studie i Schweiz visar att var fjärde person som söker aktiv dödshjälp gör det på grund av livsleda. Vi behöver inte mer att leva av, utan mer att leva för!

Sjukvården ska stå i livets tjänst.Därför avvisar vi kristdemokrater aktiv dödshjälp. Att tillåta dödshjälp skulle dessutom innebära moraliska dilemman. Vem ska avgöra om aktiv dödshjälp ska utföras eller inte? Kommer en del gamla och sjuka människor känna sig pressade till att be om dödshjälp för att inte vara till besvär?

I debatten pekas på länder där aktiv dödshjälp är lagligt, till exempel Schweiz och Belgien. I Schweiz kan människor möta döden på beställning. Assisterat självmord och aktiv dödshjälp. Men vem ger dig rätten att släcka en människas livslåga?

Istället krävs en helhetssyn som syftar till en avancerad omvårdnad och smärtlindring vid livets slut. Personalen ska erhålla utbildning och fortbildning som leder till medvetnehet om existensiella frågor.

Tysklands förbundskansler, kristdemokraten, Angela Merkel uttryckte det så här. "Varje människa ska få en värdig död, men vi är med all beslutsamhet emot att värdigheten dör i vårt land." Sjukvården ska stå i livets tjänst, inte dödens!

Inga kommentarer: