söndag, december 07, 2008

Lyssna till ungdomarna angående IPRED!

Debatten om IPRED och de "civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område" fortsätter. Jag läste ett läsvärt inlägg av ordförandena i KDU, CUF, LUF och MUF till allianspartierna i frågan,som skrev för en tid sedan. Frågan är om dessa hörsammas i partierna.Det är dags för allianspartierna att lyssna till ungdomarna i denna viktiga fråga. Brevet lyder i korthet:

Som ordförande för Alliansens ungdomsförbund bildar vi dagligen opinion bland unga människor.Vår bedömning är att stödet för vår politik kommer att minska kraftigt om nuvarande lagförslag blir lag. Vi kommer att uppfattas som teknik - och utvecklingsfientliga. Att förlora den unga generationen kommer dessutom att ha konsekvenser i många val framöver.

Artikelförfattarna trycker dessutom på en rad viktiga aspekter i frågan.

Förslaget i sig är inte heller bra:

Att ge industrin möjlighet att inskränka den personliga integriteten på ett sätt som inte ens polisen får göra idag anser vi oacceptabelt.

För ungdomar är nätet "hemma".Det finns ingen tydlig distinktion mellan livet på nätet och livet i övrigt. Att tillåta privata organisationer att göra elektronisk husrannsakan upplevs som om samma organisationer skulle ha rätt att genomsöka ens bostad.

Rättssäkerheten urholkas eftersom de som blir oskyldigt anklagade inte kommer att kunna försvara sig. Hur ska en enskild person i en civilrättslig process måste den enskilde anlita advokat med mera.Detta gör att nästan alla bara kommer att betala kravbreven med rädsla för att bli indragna i processer man inte tar sig ur.

Inga kommentarer: