onsdag, december 17, 2008

Rätt åtgärder i rätt tid

Socialdemokraterna kritiserar nu i min lokaltidning, Jönköpings Posten regeringens satsning för jobb och omställning i insändare.
Jag har skrivit en replik till socialdemokraternas insändare, som jag tänkte delge intresserade läsare på min blogg.

"Regeringens rot-avdrag är orättvist", skriver socialdemokraten i en insändare. Inledningsvis skriver socialdemokraten "Bedömare från alla läger har varit ense i sin bedömning "Bra att något görs men det är för lite".

I den internationella finanskrisens spår följer nu en världsomspännande efterfrågenedgång. För en liten, öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska får detta omedelbara konsekvenser.

Redan den budget proposition som alliansregeringen presenterade för 2009 tog fasta på att sämre tider var att vänta.

Vi enades där om flera offensiva reformer för att möta utvecklingen i form av en förstärkt politik för arbete och företagande, viktiga framtidsinvesteringar i forskning och infrastruktur samt fortsatta välfärdssatsningar. Budgeten för 2009 är enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa och innebär att ekonomin stimuleras med motsvarande en procent av BNP.

Vidare kritiserar socialdemokraten att det rot-avdrag som regeringen inför skulle missgynna hyresgäster.
Precis som RUT (skatteavdraget för hushållsnära tjänster) är skattelättnaden för ROT något som införs för att underlätta för hushållen, och inte fastighetsägare.En effekt av detta är att hyresrättsinnehavare inte kan göra något ROT-skatteavdrag men det beror på att de inte direkt betalar för underhåll och reparationer i sin lägenhet. Frågan om man på något annat sätt kan stödja hyresrätter får övervägas vidare.

Enligt socialdemokraten har också fastighetsskattens borttagande inneburit att samtliga hyresgäster i länet, Jönköpings län vi hyran får betala en högre fastighetsavgift. Bilden som socialdemokraten utmålar är ensidig och behöver kompletteras.Systemet med taxeringsvärden visar det stora värdet av en spärrgräns uppåt.Med avgiftstaket på 6000 kronor för år 2008eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet håller sig den kommunala fastighetsavgiften på en i många fall hanterbart låg nivå.Inga fastighetsavgifter kan som den tidigare skena iväg till oförutsägbara och orimliga nivåer. De flesta som får en höjning får det med några tior per månad.

Att regeringen tagit tid på sig i sitt arbete är bra eftersom det krävs ett bra analysarbete för att föreslå rätt åtgärder i rätt tid.

Inga kommentarer: