måndag, december 08, 2008

Ändra vapenexportreglerna


Jag har skrivit en artikel om EU:s vapenexportregler här. Låter intresserade läsare ta del av artikeln här på min blogg.

Vi kristdemokrater vill att vapenexport begränsas till stabila demokratiska stater. Av denna anledning är det av stor vikt att det tas ett intiativ till att krigsmaterielförsäljningen från EU-länderna ges en annan inriktning än den nuvarande.

Ett organiserat samarbete och specialisering på krigsmaterielområdet inom hela EU skulle på sikt kunna leda till att försäljningen begränsas till att främst gälla unionens medlemsländer och i andra hand övriga stabila demokratiska stater.

Vi kristdemokrater har länge förespråkat att en uppförandekod för europeisk vapenexport. En sådan har upprättats på brittiskt intiativ och under Storbritanniens ordförandeskap i EU. Koden innehåller minimiregler för vapenexport och är inte bindande för medlemsländerna. Därför har koden kritiserats ifrån olika håll, bland annat från flera fredsorganisationer. Vi kristdemokrater vill därför understryka vikten av en kod med om inte juridiskt så åtminstone moraliskt bindande regler även för några av de länder som tillhör världens största vapenexportörer.
Inga kommentarer: